Đồ án Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải cao su

Công nghiệp cao su ngày nay là mộ t trong những nghành công nghiệp hàng đầ u có tiềm năng phá t triển vô cùng to lớn. Cao su được dùng hầu hế t trong các lĩnh vự c phụcvụ cho nhu cầu nhiê n liệ u công nghiệ p và xuấ tkhẩ u. Theo xu hướng phá t triển chung của thế giớ i, nhu cầu tiêu thụ cao su ngày cà ng tăng. Ngoà i tiềm năng công nghiệ p, cây cao su còn có tác dụ ng phủ xanh đấ t, đồ i trọc, bảo vệ đấ t trá nh rửa trôi,xó i mòn, tránhô nhiễm cả i thiện mô i trường Ngành công nghiệ p sơ chế mủ cao su đã trả i qua nhiều giai đoạn phá t triể n từ giai đoạn sơ chế thủ cô ng tạ i các nông trạ i nhỏ , phá t triển đến ngày nay vớ i các dâ y chuyề n côngnghệngà y cànghoà n thiệ n cho ra sản phẩm đồ ng nhấ t, chấ t lượng cao,đạ t tiê u chuẩn quốc tế . Nước ta là mộ t trong những nước có tiềm năng phá t triển cao su rấ t lớn. Ngà nh cao su cũng đã được nhà nướcvà cácđố i tácnước ngoà iquan tâm đầ u tư bằngvố n tự có vàvốn nướcngoà i. Đến năm 1997,diệ n tích trồng câ y cao su ởnước tađạ tgần 300.000 ha, vớ i sản lượng khoả ng 185.000 tấn. Theo qui hoạch tổ ng thể , vớ i nguồn vốn vay củ a ngân hà ng thế giơi, đến năm 2010 diện tích cây cao su sẽ đạ t tớ i 700.000 ha và sả n lượng cao su khoả ng 300.000 tấn. Hiện nay để chế biến hế t số mủ cao su thu hoạch được, hơn 24 nhà má y chếbiế n mủ cao su vớ i công suấ t từ 500 đế n 12.000 tấn/nămđã được nâ ng cấp và xây dựng mớ i tạ i nhiều tỉnh phía Nam, chủ yếu là tạ i trung các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồ ng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Bên cạnh đó , mộ t số nhà T AILIEU CHI MANG TINH CHA T THAM KHAO MOITRUONGXANH.INFO Thiế t kế bể Aerotank xử lý nướ c thả i cao su GVHD: ĐẶNG VIẾT HÙNG SVTH: Hồ Hồ ng Quy -2 - máy chế biến mủ cao su cũng đã và đang hình thành bằ ng nguồn vốn ngân hàng thế giớ i. Những năm gần đâ y, cao su trở thành mộ t trong nhữ ng mặ t hàng xuấ t khẩu chiế n lược mang lạ i hà ng triệu USD cho đấ tnước,giả i quyế t công ăn việc làm cho hà ng ngà n công nhân làm việc cho nhà má y và hàng ngàn cô ng nhâ n làm việc trong các nông trườ ng cao su. Tuy nhiê n công nghiệ p sơ chế cao su lạ igâ y mộ t số tácđộng xấu đế n mô i trườ ng sống. Trong quá trình chếbiế n mủ cao su,nhấ t là khâu đánh đông mủ(đố i vớ i qui trình chế biế n mủ nước) và khâu ly tâm mủ (đố i vớ i qui trình sản xuấ t mủ ly tâm) các nhà máy chế biế n mủ cao su đã thả i ra hàng ngà y mộ t lượng lớn nước thả i khoả ng từ 600 – 1.800m 3 cho mỗ i nhà máy vớ i tiêu chuẩn sử dụ ng nước 20 -30m 3 /tấn DRC. Lượng nước thả inà y có nồ ng độ các chấ thữ u cơ dễ bịphâ n huỷ rấ t cao như acid acetic,đường, protein, chấ t béo Hàm lượng COD đạ t đế n 2.500 – 35.000 mg/L, BOD từ 1.500 – 12.000 mg/Lđã làmô nhiễmhầu hế t các nguồn nước trong khu vực.Bê n cạnh việc gâ y ô nhiễ m các nguồ n nước ( nước ngầm , nươc mặ t), các chấ t hữu cơ trong nước thả i bị phân huỷ kỵ khí tạo thànhH2 S và mercaptan là nhữ ng hợ p chấ t không nhữ ng gây độ c và ô nhiễm mô i trường mà chúng cò n là nguyên nhân gây mù i hô i thố i ảnh hưởng đế n mô i trườ ngvà dâ n cư trong khu vực.

pdf41 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1536 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế bể Aerotank xử lý nước thải cao su, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDoan.pdf
  • dwgBANG VE aerotank.dwg
  • dwgxu ly nt cao su.dwg
Luận văn liên quan