Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn tiết diện super t căng trước (kèm bản vẽ)

1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH: Địa hình tương đối bằng phẳng, dân cư thưa thớt, xung quanh là vườn tràm mới trồng. Khu vực xây dựng ngập lũ. Nói chung địa hình thuận lợi cho việc xây dựng và bố trí công trường 1.2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN: 1.2.1. Thuỷ văn Sông Vàm Cỏ Tây là một trong những con sông tương đối lớn trong hệ thống kinh tiêu thoát lũ của khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An. Có quan hệ rất nhiều đến hoạt động sản xuất nông Nghiệp của vùng này. Hằng năm chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều biển Đông với chế độ bán nhật triều không đều. Theo tài liệu từ nhiều năm cho thấy các tháng có mực nước ảnh hưởng lũ, không ảnh hưởng bởi thủy triều từ giữa tháng 8 đến hết tháng 12 hàng năm. Các tháng có mực nước giao động theo thủy triều từ tháng 1 đến đầu tháng 8 hằng năm. Những năm có lũ lớn 1996, 2000, 2001 thì thời gian không ảnh hưởng của thủy triều sẽ kéo dài thêm. Theo thống kê số liệu quan trắc thu thập được mực nước cao nhât quan trắc tại vị trí trạm vào ngày 23/9/2007. Cao độ mực nước thiết kế: Mực nước thấp nhất : + 4.0 m Mực nước cao nhất : + 7.3 m Mực nước thông thuyền : + 5.5 m

doc60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 2566 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn tiết diện super t căng trước (kèm bản vẽ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc031-090 60T PHAN 2 CHUONG2.doc
 • doc(1) 1T NHIEM VU DO AN.doc
 • doc(2) 3T LOI CAM ON - NHAN XET .doc
 • dwg1. bo tri chung PA 1.dwg
 • dwg2. bo tri chung PA 2.dwg
 • dwg3. Ban mat cau - dam ngang - khe co gian.dwg
 • dwg4.cau tao dam chinh.dwg
 • doc005-009 5T MUC LUC.doc
 • dwg5. COT THEP DUL.dwg
 • dwg6. COT THEP thuong.dwg
 • dwg7.8. MO (cau tao-cot thep).dwg
 • dwg9.10.Tru (cau tao-cot thep)-.dwg
 • doc010-015 6T PHAN 1 TONG QUAN.doc
 • dwg11.COC NHOI.dwg
 • dwg12.THI CONG MO.dwg
 • dwg13.THI CONG TRU.dwg
 • dwg14.THI CONG KET CAU NHIP.dwg
 • doc016-030 15T PHAN 2 CHUONG1.doc
 • doc091-093 3T PHAN2 CHUONG3.doc
 • doc094-112 19T phan 3 CHUONG1 LAN CAN + LE BO HANH.doc
 • doc113-126 14T phan 3 CHUONG2 BMC.doc
 • doc127-141 15T phan 3 CHUONG3 DAM NGANG.doc
 • doc142-210 69T phan 3 CHUONG4 DAM CHU.doc
 • doc211-283 73T PHAN 3 CHUONG5 MO.Doc
 • doc284-353 70T PHAN 3 CHUONG6 TRU.Doc
 • doc354-362 9T PHAN 4 CHUONG1 THI CONG KET CAU PHAN DUOI.DOC
 • doc363-366 4T PHAN 4 CHUONG2 THI CONG KET CAU PHAN TREN.DOC
 • doc379-390 12T PHAN 4 CHUONG3 CAC TINH TOAN PHU TRO CHO THI CONG.doc
 • xlsKT_PA2a.xls
 • xlst■nh to£n nội lực.xls
 • doctinh toan lua chon khe co gian.doc
 • xlsto hop tai mo tru.xls
Luận văn liên quan