Đồ án Xây dựng ứng dụng Webmail ( svth: Nguyễn Xuân Thanh)

l Mã nguồn của Servlet dược biên dịch ra mã byte – code của Java. Servlet dễ sử dụng và phát triển những ứng dụng Web nhanh hơn CGI. Servlet chạy tự động khi chúng được gọi từ trình chủ (Web server) . l Servlet chạy toàn bộ trên máy ảo Java, xử lý và sinh mã HTML trả về trình khách. Bằng cách này Servlet có thể chạy trên rất nhiều trình chủ hiểu Java và chúng không phụ thuộc và trình duyệt (browser).

ppt30 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng ứng dụng Webmail ( svth: Nguyễn Xuân Thanh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptslidedoan.ppt
  • rarmailserver.rar
  • rarWEB_MAIL.rar