Đồ án Xử lý nước thải giết mổ công ty Vissan

Nguồn gốc mọ i sự biến đổ i về mô i trườ ng sống đang xảy ra hiệ n nay trên thế giớ i cũ ng như ở nước ta là các hoạ t độ ng kinh tế , phá t triể n của xã hộ i loà i ngườ i. Cá c hoạ tđộ ng nà y mộ t mặ t làm cả i thiệ n chấ t lượ ng cuộc số ng của con ngườ i , mặ tkhác lạ i đang tạ o rahàng loạ tkhan hiếm , cạn kiệ t nguồ n tà inguyê n thiên nhiê n,gây ô nhiễm , suy thoá i mô i trường khắp mọ i nơi trên thế giớ i. Vì vậy, bả o vệ mô i trường trở thành vấn đề toàn cầu, là quốc sách của hầu hế t cácnước trên thếgiớ i. Việ t Nam đang trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá , hiện đạ i hoá đấ t nước. Nề n kinh tế thị trường là động lực thúc đẩy sự phá t triển của mọ i ngành kinh tế , trong đó có ngành chế biến lương thực , thực phẩm tạo ra các sản phẩm có giá trị phụ c vụ cho nhu cầu tiê u dùng trong nước cũng như xuấ t khẩu. Tuy nhiên, ngành này cũ ng tạo ra mộ t lượ ng lớn chấ t thả i rắ n, khí, lỏng là mộ t trong nhữ ng nguyên nhâ n gâ y ra ô nhiễm mô i trường chung của đấ t nước. Cùng vớ i ngà nh công nghiệp chế biế n lương thực, thực phẩm thì ngà nh giế t mổ cũng trong tình trạng đó . Do đặc điểm công nghệ của ngà nh,ngành giế t mổ đã sử dụ ng mộ t lượng nước khá lớ n trong quá trình chếbiến. Vì vậy, ngành đã thả i ra mộ t lượ ng nước khá lớn cùng vớ i các chấ t thả i rắn, khí thả i. Vấn đề ô nhiễm nguồn nước do ngành chế biến thuỷ sản thả i trực tiếp ra mô i trườ ng đang là mố iquan tâm hàng đầu của các nhà quản lý mô i trường. Nước bị nhiễ m bẩ n sẽ ả nh hưở ng đế n con ngườ ivà sự sống của các loà i thuỷ sinh cũngnhư các loà iđộng thự c vậ t sống gầ n đó . Vì vậy, việc nghiê n cứu xử lý nước thả i ngành giế t mổ cũ ng như cá c T AILIEU CHI MANG TINH CHA T THAM KHAO MOITRUONGXANH.INFO Đồ á n xử lý nướ c thả i giế t mổ 2 ngành cô ng nghiệ p khác là mộ t yêu cầu cấp thiế t đặ t ra không chỉ đố i vớ i những nhà làm công tácbả o vệ mô i trường mà cò n cho tấ t cả mọ i ngườ i chú ng ta.

pdf43 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 2663 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xử lý nước thải giết mổ công ty Vissan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDoanxulynuocthaigietmo.pdf
  • dwg1.dwg
  • dwg2.dwg
  • dwg3.dwg
Luận văn liên quan