Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí

Đối với một doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu luôn là yếu tố cơ bản, có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, là cơ sở để tạo nên thành phẩm, hàng hoá cho doanh nghiệp. Chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác định các chí phí về nguyên vật liệu, hoạch định lượng nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị. Trên cơ sở đó, nhà quản trị sẽ hoạch định được lượng cung ứng và dự trữ cần thiết của nguyên vật liệu để tránh tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu nguyên vật liệu gây gián đoạn cho quá trình sản xuất. Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện các yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, đặc biệt là đảm bảo cân bằng quá trình sản xuất. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu là một trong các điều kiện tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất có hiệu quả. Công ty TNHH Minh Trí là một doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn, Công ty đã trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, hoạt động quản trị của Công ty luôn giữ một vị trí quan trọng và ngày càng được chú trọng hơn. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu là một trong những khâu quan trọng của công tác quản trị, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất. Trong công ty TNHH Minh Trí, nguyên vật liệu là nhân tố quan trọng nhất, chiếm một tỷ lệ khá lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, vai trò của quản trị nguyên vật liệu càng trở nên quan trọng hơn. Quản lý tốt nguyên vật liệu góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, thúc đẩy quá trình sử dụng vốn lưu động có hiệu quả và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường, môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, để tồn tại và phát triển thì hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu trong hoạt động quản trị của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và đối với Công ty TNHH Minh Trí nói riêng. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu công tác quản trị tại công ty TNHH Minh Trí, nhận thức được vai trò của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các cô chú phòng Quản lý đơn hàng, cùng với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo, Thạc sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, em đã lựa chọn đề tài “ Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. *Nội dung chuyên đề gồm 3 phần cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH Minh Trí Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí

doc87 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 27/08/2013 | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Danh mục bảng, biểu, hình vẽ Danh mục bảng Bảng 1.2: Tỷ trọng sản phẩm theo lứa tuổi năm 2007 5 Bảng 1.3: Các nhãn hiệu chính của Công ty 6 Bảng 1.4: Năng lực sản xuất 7 Bảng 1.5: Kim ngạch xuất khẩu từ năm 2003-2007 16 Bảng 1.6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Minh Trí 17 Bảng1.7: Tổng vốn kinh doanh 18 Bảng 1.9: Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 20 Bảng 2.1: Những mặt hàng chủ yếu sản xuất tại công ty TNHH Minh Trí 23 Bảng2.2: Cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu của Công ty các năm 2003-2007 24 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực của Công tyTNHH Minh Trí năm 2006- 2007 27 Bảng2.4: Bảng cân đối kế toán năm 2004-2007 28 Bảng 2.5: Số lượng các loại máy móc năm 2007 31 Bảng 2.6: Vật liệu chế tạo sản phẩm tại Công ty Minh Trí 35 Bảng 2.7: Nhu cầu nguyên vật liệu Công ty Minh Trí Quý I năm 2008 41 Bảng2.8: Số lượng nguyên vật liệu Công ty Minh Trí đặt mua từ các nhà cung ứng 51 Bảng 2.9. Diện tích các kho của Công ty Minh Trí 53 Bảng2.10: Số lượng nguyên vật liệu giảm phẩm cấp, thiếu hụt tại 57 Công ty Minh Trí 57 Bảng2.11: Định mức nguyên vật liệu sản phẩm 57 Bảng 2.12:Chi tiết hàng tồn kho các năm 2003- 2007 58 Bảng 3.1: Kế hoạch sản xuất năm 2008 của Công ty TNHH Minh Trí. 66 Bảng 3.2: Phân loại hàng dự trữ tại Công ty TNHH Minh Trínăm 2008 72 Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Tỷ trọng sản phẩm theo thị trường xuất khẩu năm 2007 5 Hình1.3: Cơ cấu phân xưởng sản xuất. 8 Hình1.4: Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty Minh Trí 10 Hình2.1: Sơ đồ mặt bằng kho nguyên vật liệu Công ty TNHH Minh Trí 33 Hình 2.2.a: Quy trình mua nguyên vật liệu tại Công ty Minh Trí 43 Hình 2.2.b: Quy trình mua nguyên vật liệu tại Công ty Minh Trí 44 Danh mục biểu mẫu Biểu mẫu số 2.1 45 Biểu mẫu số 2.2 49 Biểu mẫu số 2.3 50 Biểu mẫu số 2.4 55 Biểu mẫu số 2.5 56 Biểu mẫu số 3.1 74 MỞ ĐẦU Đối với một doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu luôn là yếu tố cơ bản, có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, là cơ sở để tạo nên thành phẩm, hàng hoá cho doanh nghiệp. Chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác định các chí phí về nguyên vật liệu, hoạch định lượng nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị. Trên cơ sở đó, nhà quản trị sẽ hoạch định được lượng cung ứng và dự trữ cần thiết của nguyên vật liệu để tránh tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu nguyên vật liệu gây gián đoạn cho quá trình sản xuất. Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện các yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, đặc biệt là đảm bảo cân bằng quá trình sản xuất. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu là một trong các điều kiện tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất có hiệu quả. Công ty TNHH Minh Trí là một doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn, Công ty đã trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, hoạt động quản trị của Công ty luôn giữ một vị trí quan trọng và ngày càng được chú trọng hơn. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu là một trong những khâu quan trọng của công tác quản trị, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất. Trong công ty TNHH Minh Trí, nguyên vật liệu là nhân tố quan trọng nhất, chiếm một tỷ lệ khá lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, vai trò của quản trị nguyên vật liệu càng trở nên quan trọng hơn. Quản lý tốt nguyên vật liệu góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, thúc đẩy quá trình sử dụng vốn lưu động có hiệu quả và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường, môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, để tồn tại và phát triển thì hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu trong hoạt động quản trị của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và đối với Công ty TNHH Minh Trí nói riêng. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu công tác quản trị tại công ty TNHH Minh Trí, nhận thức được vai trò của hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các cô chú phòng Quản lý đơn hàng, cùng với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo, Thạc sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, em đã lựa chọn đề tài “ Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. *Nội dung chuyên đề gồm 3 phần cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH Minh Trí Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí Chương 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Minh Trí. 1.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp. Tên công ty: Công ty TNHH Minh Trí Tên tiếng Anh: Minh Tri Limited Company Hình thức pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy – Hoàng Mai – Hà Nội Viêt Nam. Điện thoại: 84-4-6446802/6440368/6445849 Fax: 84-4-6446602 E-mail: minhtrifty@hn.vnn.vn Giám đốc công ty: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Giấy phép thành lập: Số 049480 được Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 27/06/1995 Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long Tài khoản ngoại tệ số: 0131.0131 178015 Phương thức thanh toán: L/C, T/T. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. Công ty TNHH Minh Trí là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo quyết định số 1906 GP- UP cấp ngày 27/06/1995. Công ty TNHH Minh Trí được thành lập và hoạt động theo cơ chế thị trường trong môi trường cạnh tranh gay gắt và quyết liệt. Khi mới thành lập, trụ sở của Công ty đặt tại thôn Ba Hàng- xã Lĩnh Nam- Thanh Trì- Hà Nội với số vốn điều lệ chỉ là 4.000.000.000đ, do các cổ đông đóng góp. Với quy mô ban đầu rất nhỏ đến nay Công ty đã mở rộng và xây dựng được ba cơ sở, Công ty có khoảng 1500 công nhân viên đều tốt nghiệp PTTH đến Đại học với mức lương bình quân 1.400.000đ/tháng. Hiện nay Công ty có hai cơ sở chính ở Hà Nội và Thái Bình với diện tích hơn 36.000m2 nhà xưởng, hệ thống trang thiết bị máy may thêu hiện đại với khoảng hơn 600 máy may, 4 dàn máy thêu vi tính và các thiết bị chuyên dùng khác. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn chú trọng đầu tư đổi mới trang thiết bị, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Bảng 1.1: Diện tích các cơ sở của Công ty Minh Trí Địa điểm Diện tích (m2) Cơ sở I Khu CN Vĩnh Tuy-Hà Nội 8400 Cơ sở II Lĩnh Nam-Thanh Trì-Hà Nội 3400 Cơ sở III Khu CN Nguyễn Đức Cảnh TP Thái Bình 24600 (Nguồn: Phòng tổ chức Công ty TNHH Minh Trí) Các cơ sở của Công ty nằm ở vị trí địa lý tương đối thuận lợi cho công tác vận chuyển, gần các Cảng và Sân bay lớn. Cơ sở I&II: Cảng biển gần nhất: Cảng Hải Phòng Khoảng cách: 110km Sân bay gần nhất: Sân bay Nội Bài Khoảng cách: 30km Cơ sở III: Cảng biển gần nhất: Cảng Hải Phòng Khoảng cách: 60km Sân bay gần nhất: Sân bay Nội Bài Khoảng cách: 120km Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty là gia công sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc vải dệt kim. Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên các thị trường lớn trên thế giới như Mĩ, EU, CANADA,… trong đó, Mĩ là thị trường lớn nhất. Tỷ trọng sản phẩm theo thị trường xuất khẩu như sau: Hình 1.1: Tỷ trọng sản phẩm theo thị trường xuất khẩu năm 2007 (Nguồn : Phòng kế hoạch Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Minh Trí) Các sản phẩm chính của Công ty bao gồm các loại quần áo dệt kim: T – shirt, Polo – shirt, áo Blouse, áo may-ô, áo khoác dệt kim, áo sơ mi và các loại váy, quần áo ngủ,… Các nguyên liệu chính bao gồm: vải dệt kim: cotton jersey, cotton Rib, PE, CVC,..; vải dệt thoi: Micro fibre, polyester, Rayon,… Nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, … và một phần được sản xuất tại Việt Nam. Công ty sản xuất mặt hàng phục vụ mọi lứa tuổi. Tỷ trọng sản phẩm theo lứa tuổi năm 2007 được thể hiện dưới bảng sau: Bảng 1.2: Tỷ trọng sản phẩm theo lứa tuổi năm 2007 Trẻ sơ sinh Trẻ em Người lớn (nữ) Người lớn (nam) 1% 5% 64% 30% (Nguồn: Phòng kế hoạch Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Minh Trí) Các khách hàng lớn của Công ty là: LIZ CLAIBORNE, PC PENNY, DC SHOE INC,…Sản phẩm của Công ty đã được xuất khẩu dưới các nhãn hiệu chính: FIRST ISSUE, CRAZY HORSE, VENEZIA, TALLA ESPACIAL,… Các nhãn hiệu chính đã từng được sản xuất tại Công ty may Minh Trí: Bảng 1.3: Các nhãn hiệu chính của Công ty Thị trường Nhãn hiệu Sản phẩm USA IZOD, DC, A.M.PLAYER, CRAZY, HORSE EMMAJAMES, FISRT ISSUE, LIZ&CO, ZENCOL, LIZSPORT, UNIONBAY, D.CSHOES, VILLIGESPORT, ELISABETH, VENEZIA… ÁoT-SHIRT Áo POLO-SHIRT Áo BLOUSE Áo nỉ, áo may ô EU BOOMERANG TALLA ESPACIAL ÁoT-SHIRT Áo POLO-SHIRT Áo BLOUSE Quần dệt kim CANADA D.C SHOES LIZSPORT A.M.PLAYER Áo POLO-SHIRT ÁoT-SHIRT,BLOUSE Quần các loại Cácnước khác JULLIAN SOLEL,ST.ANDREWS,COOL PLUS ÁoT-SHIRT Áo POLO-SHIRT. Năng lực sản xuất của Công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao. Năng lực sản xuất hiện tại của Công ty đối với sản phẩm quần áo dệt kim: 700.000 chiếc/ tháng. Thời gian sản xuất một lô hàng từ 30 đến 45 ngày kể từ ngày đầy đủ nguyên phụ liệu về đến nhà máy. Bảng 1.4: Năng lực sản xuất Sản phẩm Số lượng sản xuất/ tháng Áo T- shirt/Polo shirt/ Blouse 600.000 chiếc Quần các loại 40.000 chiếc Các loại áo váy khác 60.000 chiếc (Nguồn: Phòng kế hoạch Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Minh Trí) 1.1.3. Quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Minh Trí Quy trình sản xuất của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: Hình1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất Nguyên phụ liệu Chuẩn bị mẫu mã Cắt Giặt (nếu có) Đóng thùng In/thêu (nếu có) Kiểm kim (nếu có) Hoàn thiện May Sản phẩm của Công ty được sản xuất hàng loạt, chu kỳ sản xuất ngắn với quy trình công nghệ khép kín từ khâu cung ứng nguyên liệu đầu vào đến khi hoàn thành sản phẩm đầu ra. Quá trình sản xuất được phân lịch theo tuần, theo tháng đảm bảo đúng tiến độ giao hàng. Các phân xưởng được phân thành các tổ (40 người/tổ may), trong mỗi tổ thì tổ trưởng sẽ chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng sản phẩm. Mỗi bộ phận trong cơ cấu phân xưởng đều có ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng nguyên vật liệu của Công ty. Cơ cấu phân xưởng trong hệ thống sản xuất của Công ty được bố trí như sau: Hình1.3: Cơ cấu phân xưởng sản xuất. P.X 3 P.X 2 P.X 1 Ban QĐ PX 2 +PV Ban QĐ PX 1 +PV QĐ+Tổ thống kê Phân xưởng cắt Phân xưởng may Phân xưởng thêu Phân xưởng hoàn thiện Tổ cắt 1 Tổ cắt 2 Ban QĐ PX 3 +PV Tổ 2 Tổ 4 Tổ 5 Tổ 6 Tổ 10 Tổ 9 Tổ 8 Tổ 7 Tổ 17 Tổ 13 Tổ 15 Tổ 14 Tổ 16 Tổ 18 Tổ là 2 Tổ là 1 Tổ KCS Tổ CL1 Tổ 11 Tổ 12 Tổ1 Tổ 3 + Phân xưởng may Phân xưởng may của công ty TNHH Minh Trí là nơi diễn ra hoạt động sản xuất với quy mô lớn nhất trong toàn Công ty. Đây là nơi tập trung chủ yếu lao động của Công ty và chiếm nhiều thời gian gia công nhất (khoảng 70-80% thời gian gia công sản phẩm). Phân xưởng may được coi như một đơn vị thiết kế dây chuyền may cho mỗi loại mặt hàng đang sản xuất của Công ty. Bằng việc bố trí các trang thiết bị chuyên dùng và việc điều hành sản xuất nên công đoạn này quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm. + Phân xưởng cắt Phân xưởng cắt có nhiệm vụ tổ chức gia công các bàn vải để cung cấp cho công đoạn may. Vì vậy, công đoạn cắt có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. + Phân xưởng thêu Nếu sản phẩm có yêu cầu thêu thì sau khi hoàn thành công đoạn may, bán thành phẩm sẽ được chuyển xuống phân xưởng thêu. Tại đây, Công ty đã bố trí 4 dàn máy thêu vi tính để đáp ứng yêu cầu sản phẩm. + Phân xưởng hoàn thiện Phân xưởng hoàn thiện hoàn tất sản phẩm ở công đoạn cuối cùng. Công đoạn này thực hiện theo quy trình: Là - Gấp – Đóng gói- Đóngkiện. 1.1.4. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. Để tổ chức tốt công tác sản xuất, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty yêu cầu phải quản lý tốt doanh nghiệp. Nhịêm vụ chủ yếu của Công ty là hoạt động sản xuất kinh doanh, gia công sản xuất hàng may mặc. Đảm bảo đúng tiến độ giao hàng, hoàn thành đúng hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng thêm giá trị sản phẩm. 1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty TNHH Minh Trí 1.2.1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty Bộ máy quản trị của Công ty đang trong thời gian hoàn thiện. Tháng 10/2008 vừa qua, Công ty mới thành lập phòng quản lý chất lượng (Phòng Q.A). Trước đây Công ty gộp chung phòng KCS với phòng Kỹ thuật, nhưng trước sự thay đổi của điều kiện mới thì 2 phòng được tách ra nhằm thực hiện đúng chức năng của từng phòng. Công ty áp dụng mô hình quản lý trực tuyến - chức năng, mô hình này có ưu điểm rất lớn. Cách tổ chức này vừa có thể duy trì hệ thống trực tuyến vừa kết hợp với việc tổ chức các bộ phận chức năng mà vẫn đảm bảo tính thống nhất. Theo cơ cấu này, Giám đốc được sự tham mưu của các phòng ban chức năng, các Phó giám đốc trong việc ra quyết định. Công ty có ba Phó giám đốc làm việc tại các phòng ban chủ yếu của Công ty nhằm đôn đốc, giám sát quá trình làm việc của nhân viên. Các phòng ban được bố trí hợp lý và khoa học. Việc liên lạc giữa các phòng ban thông qua điện thoại, mạng Skype và E-Mail. Các thông tin, số liệu từ cấp dưới đã được đáp ứng kịp thời tới cấp lãnh đạo cao nhất của Công ty, vì vậy, Giám đốc và các Phó giám đốc có thể chỉ thị, điều hành, kiểm tra công việc một cách nhanh chóng Hình1.4: Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty Minh Trí Giám đốc Công ty Nguyễn Hồng Hạnh Kho hàng P.X Thêu P.X May P. Kỹ thuật P.Xuất nhập khẩu P.Tổ chức P.Chất lượng P.Kế toán Phó giám đốc VŨ ĐÌNH TÂN Phó giám đốc NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN Phó giám đốc NGUYỄN LÊ HÙNG P.Đơn hàng P.X Hoàn thiện Ghi chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban a. Giám đốc Giám đốc là người có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty có chức năng, nhiệm vụ sau: + Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về tất cả những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. + Điều hành chung mọi hoạt động của các phòng ban. + Chịu trách nhiệm chỉ đạo, bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn kĩ thuật, cải thiện điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên. + Kết hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng và nghiệp vụ của Công ty, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng quy chế. + Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ. b. Phó giám đốc + Chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt kỹ thuật, quân sự, tự vệ. + Phụ trách đào tạo, theo dõi, đôn đốc hàng của xưởng, theo dõi hiện trạng thiết bị sản xuất. + Ký kết các hợp đồng nội địa. + Liên doanh kí kết. + Mua bán vật tư, hang hoá, nguyên vật liệu, phụ tùng thiết bị. + Làm giá cùng phòng tài vụ, kinh doanh các thành phẩm, phế phẩm sửa chữa và điều tiết máy móc. c. Phòng tổ chức hành chính Tham mưu cho giám đốc về lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, chế độ chính sách quản lý hành chính. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị. Quản lý hồ sơ và số lượng cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty và các công tác tuyển dung, bổ nhiệm, đề bạt, nâng bậc khen thưởng hoặc kỷ luật. Xây dựng các nội quy, quy chế về quản lý và sử dụng lao động và trình giám đốc duyệt ban hành, xây dựng và ban hành nội quy, quy chế tiền lương, thu nhập, chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách cho người lao động đúng quy định Xây dựng trình giám đốc duyệt, ban hành nội quy, quy chế về đào tạo công nhân, cán bộ, bổ túc kỹ thuật, tay nghề cho công nhân và các tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật. Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ trong lao động và sinh hoạt, chủ động phòng chống bệnh dịch theo mùa. Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị tại chỗ cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. d. Phòng tài chính- kế toán Tham mưu cho giám đốc trong công tác kế toán tài chính nhằm sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục. Lập kế hoạch tài chính, tính toán hiệu quả kinh tế, lập và chịu trách nhiệm trước giám đốc về số liệu báo cáo kế toán với cơ quan Nhà nứơc và cấp trên theo hệ thống mẫu biểu do Nhà nước quy định. Quản lý và tổ chức, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty. Hạch toán chi phí xuất nhập vật tư trong Công ty đến các phân xưởng sản xuất, theo dõi việc mua sắm, sử dụng tài sản trong Công ty, theo dõi chi tiết từng loại tài sản. e. Phòng kế hoạch – kinh doanh - xuất nhập khẩu Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về những lĩnh vực: xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty, công tác cung ứng vật tư sản xuất và quản lý vật tư, sản phẩm của Công ty trong các kho do phòng quản lý. Theo dõi và quản lý vật tư, sản phẩm ở các đơn vị khác. Quản lý công tác tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, tiêu thụ các phế liệu, công tác nhập khẩu máy móc thiết bị và các nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh và xuất khẩu ( bao gồm cả xuất nhập khẩu uỷ thác cho các đơn vị khác). Xây dựng kế hoạch căn cứ vào kế hoạch hàng năm và các hợp đồng cụ thể đã ký kết, giao dịch đơn nhận hàng của khách hàng về số lượng, giá cả, thời gian giao nhận hàng. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất đảm bảo đầy đủ, kịp thời cung cấp nguyên phụ liệu cho các đơn đặt hàng, các mặt hàng Công ty mua về phải đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp. Thông báo kế hoạch sản xuất đến các đơn vị có liên quan, thường xuyên liên hệ với các phòng chức năng, các đơn vị khác theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng. Thực hiện công tác nhập khẩu dựa trên cơ sở yêu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu của các đơn hàng được giám đốc phê duyệt. Tiến hành giao dịch, báo cáo và chuẩn bị hợp đồng giao dịch trình giám đốc. f. Phòng kỹ thuật - chất lượng Tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật may cơ khí. Định mức kinh tế kỹ thuật may, định mức sử dụng nguyên liệu cho các đơn hàng, định mức lao động và hao phí lao động. Nghiên cứu đề ra các biện pháp, sáng kiến nhằm tiếp cận với các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, tác động kịp thời vào sản xuất. Nghiên cứu, thiết kế sản xuất thử các sản phẩm mới. Điều hành các đơn vị trong Công ty trong lĩnh vực kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ do giám đốc yêu cầu. Triển khai, theo dõi việc thực hiện thiết kế và sản xuất các loại sản phẩm mẫu. Lập và thực hiện, hướng dẫn theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kế hoạch, lịch tu sửa thiết bị đây đủ theo nội dung bảo trì đã được giám đốc phê duyệt. Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, các chỉ tiêu thi thợ giỏi các ngành nghề trong toàn Công ty. Theo dõi việc thực hiện định mức của các đơn vị, khắc phục yếu kém trong vấn đề quản lý định mức. Kiểm tra xác nhận chất lượng nguyên liệu chuẩn bị đưa vào sản xuất, kiểm tra đánh giá các mẫu chào hàng của khách hàng. Quyết định chất lượng nguyên phụ liệu đủ tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất hay không. Kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi nhập kho. Quyết định loại bỏ sản phẩm, bán thành phẩm xấu, hỏng ra khỏi dây chuyền sản xuất. g. Phòng quản lý đơn hàng Xây dựng, tiếp nhận và xử lý các đơn hàng. h. Phân xưởng may - Tổ chức triển khai sản xuất theo đúng quy trình công nghệ mà phòng kỹ thuật giao cho từ khâu nhận bán thành phẩm đến sản xuất theo chuyền. - Bố trí lao động, thiết bị phù hợp với nhiệm vụ sản xuất. - Quản lý sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, thúc đẩy tăng năng suất lao động. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm do đơn vị mình sản xuất. - Quản lý kỹ thuật và tổ chức nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. - Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. - Bồi dưỡng đào tạo ng
Luận văn liên quan