Giáo trình cơ học kết cấu I

Nhim vủ chuí yu cuí a mn C hoc kt cu laì i xạc nh ni lỉc, bin dảng vaì chuyn v trong cng trçnh nhịm xy dỉng cng trçnh thoía maỵn cạc yu cưu: - iưu ki n vư bưn: aím baío cho cng trçnh khng b phạ hoải dỉ i tạc dủng cuía cạc nguyn nhn bn ngoaìi - iưu kin vư cỉng: aím baío cho cng trçnh khng cọ chuyn v vaì bin dảng vỉt quạ gii hản cho phẹp nhịm aím baío sỉ laìm vic bçnh thỉìng cuía cng trçnh. - iưu kin vư n nh: aím baí o cho cng trçnh cọ khaí nng baío toaì n v tr vaì hçnh dảng ban ưu cuía nọ dỉi dảng cn bịng trong trảng thại bin dảng. Vi yu cưu vư bưn, cưn i xạc nh ni lỉc; vi yu cưu vư cỉng, cưn i xạc nh chuyn v; vi yu cưu vư n nh, cưn i xạc nh lỉc ti hản maì kt cu cọ th chu ỉc

pdf237 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/10/2013 | Lượt xem: 3256 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình cơ học kết cấu I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan