Giáo trình Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

Hệ thống thông tin Marketing là một hệ thống tương tác giữa con người, thiết bị và các thủ tục để thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin cần thiết một cách chính xác, kịp thời cho các nhà ra quyết định Marketing. Như vậy, nhiệm vụ cơ bản của hệ thống thông tin Marketing là thường xuyên thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản trị Marketing. Để thực hiện các chức năng quản trị như phân tích, hoạch định, thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing, các nhà quản trị Marketing cần đến các thông tin về môi trường vĩ mô và vi mô của doanh nghiệp. Vai trò của hệ thống thông tin Marketing là đánh giá nhu cầu thông tin của các nhà quản trị Marketing, phát triển các thông tin đó, và phân phối kịp thời các thông tin đó cho các nhà quản trị Marketing. Do máy tính cá nhân ngày càng được sử dụng rộng rãi và dễ dàng với chi phí thấp và khả năng nối mạng các máy tính ở các địa điểm khác nhau, hệ thống thông tin Marketing mang lại những tiềm năng to lớn hơn cho các nhà quản trị Marketing. Một hệ thống thông tin Marketing trên cơ sở ứng dụng mạng máy tính có thể cung cấp nhanh chóng các thông tin Marketing cần thiết với chi phí thấp. Giá trị và sự thành công của Hệ thống thông tin Marketing phụ thuộc vào ba yếu tố: • Bản chất và chất lượng của các số liệu sẵn có • Độ chính xác và tính hiện thực của các mô hình và kỹ thuật phân tích các số liệu. • Mối quan hệ công tác giữa nhà khai thác hệ thống thông tin và các nhà quản lý Marketing sử dụng thông tin.

doc30 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 4390 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING MỤC TIÊU Sau khi học xong chương này, sinh viên cần nắm được: Khái niệm nghiên cứu Marketingvà hệ thống thông tin Marketing Nội dung 4 hệ thống con trong hệ thống thông tin Marketing Các giai đoạn, các nội dung nghiên cứu Marketing Các phương pháp nghiên cứu Marketing Các nguồn thông tin khác nhau để nghiên cứu Marketing. 2.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING Khái niệm Hệ thống thông tin Marketing là một hệ thống tương tác giữa con người, thiết bị và các thủ tục để thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin cần thiết một cách chính xác, kịp thời cho các nhà ra quyết định Marketing. Như vậy, nhiệm vụ cơ bản của hệ thống thông tin Marketing là thường xuyên thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản trị Marketing. Để thực hiện các chức năng quản trị như phân tích, hoạch định, thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing, các nhà quản trị Marketing cần đến các thông tin về môi trường vĩ mô và vi mô của doanh nghiệp. Vai trò của hệ thống thông tin Marketing là đánh giá nhu cầu thông tin của các nhà quản trị Marketing, phát triển các thông tin đó, và phân phối kịp thời các thông tin đó cho các nhà quản trị Marketing. Do máy tính cá nhân ngày càng được sử dụng rộng rãi và dễ dàng với chi phí thấp và khả năng nối mạng các máy tính ở các địa điểm khác nhau, hệ thống thông tin Marketing mang lại những tiềm năng to lớn hơn cho các nhà quản trị Marketing. Một hệ thống thông tin Marketing trên cơ sở ứng dụng mạng máy tính có thể cung cấp nhanh chóng các thông tin Marketing cần thiết với chi phí thấp. Giá trị và sự thành công của Hệ thống thông tin Marketing phụ thuộc vào ba yếu tố: Bản chất và chất lượng của các số liệu sẵn có Độ chính xác và tính hiện thực của các mô hình và kỹ thuật phân tích các số liệu. Mối quan hệ công tác giữa nhà khai thác hệ thống thông tin và các nhà quản lý Marketing sử dụng thông tin. 2.1.2. Sự cần thiết một hệ thống thông tin Marketing Trước kia, các doanh nghiệp chỉ quan tâm chủ yếu đến quản trị tiền bạc, nguyên vật liệu, trang thiết bị và con người, vì đây được xem là các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Ngày nay, người ta nhận thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của nguồn lực thứ 5 là thông tin. Đây là một nguyên nhân làm xuất hiện nhu cầu quản trị thông tin trong doanh nghiệp. Hoạt động Marketing trong doanh nghiệp ngày càng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi phải có đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết. Việc quản trị các hoạt động Marketing phải dựa trên các thông tin về thị trường, về môi trường bên trong, bên ngoài doanh nghiệp. Hầu như mỗi bước trong quá trình quản trị Marketing như phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra hiệu quả của các hoạt động Marketing thì nhà quản trị Marketingđều cần thông tin. Họ cần thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, về các yếu tố của một trường kinh doanh… Các thông tin này cần được lưu trữ, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ giữa các nhà quản lý, được truy nhập dễ dàng. Đây cũng là lý do để cần phải tổ chức thông tin Marketing thành một hệ thống. Có thể tóm tắt những yếu tố dẫn tới sự cần thiết có hệ thống thông tin Marketing đối với doanh nghiệp như sau: Các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp ngày càng có ít thời gian để ra các quyết định Marketing. Lý do là môi trường cạnh tranh buộc doanh nghiệp thay đổi các sản phẩm hiện tại và đưa ra các sản phẩm mới ngày càng nhanh hơn. Do vậy, họ cần lấy thông tin nhanh hơn, nhiều hơn. Các hoạt động Marketingngày càng phức tạp hơn, phạm vi và địa bàn ngày càng rộng hơn do cạnh tranh ngày càng mạnh cùng với xu hướng toàn cầu hoá. Do vậy, thông tin Marketingngày càng đa dạng, đối tượng sử dụng ngày càng nhiều và địa bàn rộng hơn. Mong đợi của khách hàng ngày càng cao, doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm nhiều hơn đến khách hàng. Do vậy, doanh nghiệp ngày càng cần nhiều các nghiên cứu Marketing. Xu hướng hội tụ giữa tin học và viễn thông tạo ra sự dễ dàng cho việc thiết lập các cơ sở dữ liệu lớn được nối mạng. Một hệ thống thông tin được thiết kế và tổ chức tốt có thể cung cấp các nguồn thông tin Marketing đầy đủ, tiện lợi với chi phí thấp cho các nhà quản trị Marketing ra quyết định. Năng lực lưu trữ và truy cập thông tin của hệ thống cho phép xử lý và lưu trữ một số lượng lớn các thông tin. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý có thể kiểm tra thường xuyên kết quả tiêu thụ sản phẩm, tình hình biến động của thị trường… Mô hình, các thành phần của hệ thống thông tin Marketing Sơ đồ trên Hình 2.1. mô tả cấu trúc của mô hình hệ thống thông tin Marketing, bao gồm 4 hệ thống con cấu thành như sau: Hệ thống lưu trữ thông tin bên trong doanh nghiệp (doanh thu, chi phí, sản lượng, nhân lực, thị trường, vật tư thiết bị, tiền mặt…). Hệ thống thông tin Marketing bên ngoài doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự thu thập, mua bên ngoài hoặc thuê các tổ chức khác thu thập). Hệ thống nghiên cứu Marketing (tổ chức nghiên cứu để thu thập thông tin cần thiết). Hệ thống phân tích thông tin hỗ trợ các quyết định Marketing (dùng các phương pháp thống kê toán và máy tính để phân tích thông tin thu được). 1) Hệ thống lưu trữ thông tin bên trong Bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào cũng đều phải tổ chức một bộ phận có trách nhiệm thu thập và lưu trữ các thông tin bên trong về mọi hoạt động trong đơn vị mình. Đó là các thông tin về doanh thu, chi phí, sản lượng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, trang thiết bị, nhân lực, vật tư, tiền mặt….Những thông tin này nằm ở các phòng như Phòng tài chính - kế toán - thống kê, Phòng tổ chức- cán bộ, Phòng đầu tư, Phòng kế hoạch, Phòng kinh doanh... Căn cứ vào các nguồn thông tin này mà đơn vị có thể xây dựng các báo cáo thống kê định kỳ hay bất thường cho các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, để tổ chức một cách khoa học, các thông tin này cần được lưu trữ tập trung trong đơn vị, và có cơ chế phân cấp quyền được truy cập thông tin đối các cán bộ, công nhân viên. Đối với các nhà quản trị Marketing, những thông tin quan trọng thường dùng nhất là những thông tin về: mức tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm (dưới dạng giá trị và dạng hiện vật) đối với các nhóm khách hàng khác nhau, các khu vực thị trường khác nhau, thông tin về thị trường … 2) Hệ thống thu thập thông tin Marketing bên ngoài Hệ thống thu thập thông tin Marketing bên ngoài là tập hợp các nguồn tin và các phương pháp thu thập thông tin thường ngày về các sự kiện từ môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Các nguồn tin thường ngày bên ngoài rất phong phú. Đó là các thông tin mà các chuyên viên Marketing có thể thu được trên báo chí, tạp chí, trên TV, trên các trang Web. Tại Tập đoàn BCVT Việt Nam, hàng ngày có các chuyên viên theo dõi thu thập thông tin về ý kiến khen chê của khách hàng trên các báo chí. Các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng có thể thu thập được nhiều thông tin bổ ích từ khách hàng qua giao tiếp trực tiếp với họ. Các trung gian trong kênh phân phối cũng là các nguồn thông tin Marketing quan trọng. Các chuyên viên Marketing chuyên trách về thông tin có thể đóng vai các khách hàng đến mua tại các trung gian phân phối, các điểm bán lẻ của doanh nghiệp để đánh giá kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng của mạng lưới phân phối. Để tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có thể cử các chuyên viên của mình đến tìm hiểu thu thập thông tin tại các điểm phân phối, dự các cuộc họp cổ đông, các cuộc triển lãm, nói chuyện với các nhân viên của các đối thủ cạnh tranh … Cuối cùng, công ty có thể mua tin tức thông thường từ các nhà cung cấp thông tin chuyên nghiệp thường ngày bên ngoài. Đối với các thông tin này, vấn đề quan trọng là vấn đề tổ chức thu thập thông tin thường xuyên. Để hoàn thiện chất lượng và số lượng thông tin Marketing bên ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp sau đây: - Huấn luyện, giao nhiệm vụ và thúc đẩy lực lượng bán hàng, các trung gian phân phối thường xuyên thu thập và cung cấp các thông tin Marketing cần thiết cho các nhà quản trị Marketing. Do tiếp xúc thường xuyên với khách hàng và thị trường, lực lượng bán hàng chính là “tai mắt” của doanh nghiệp. Do vậy, họ có thể cung cấp nhiều thông tin cập nhật cho doanh nghiệp mà không tốn kém chi phí. Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp cần huấn luyện cho họ phương pháp thu thập các loại thông tin cần thiết, cung cấp cho họ các mẫu biểu để ghi chép thông tin. Doanh nghiệp có thể quy định việc thu thập và cung cấp thông tin Marketing là một trong các nhiệm vụ của lực lượng bán hàng. Tuy nhiên, xây dựng và thực thi một chế độ phù hợp nhằm thúc đẩy, khuyến khích họ thu thập cung cấp thông tin Marketing là điều rất cần thiết. - Huấn luyện và thúc đẩy các trung gian phân phối cung cấp thông tin Các trung gian phân phối như các nhà phân phối, các đại lý bán buôn, bán lẻ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Do vậy, họ có thể cung cấp cho doanh nghiệp nhiều thông tin hữu ích. Để khai thác các nguồn thông tin này, doanh nghiệp cần huấn luyện cho họ phương pháp thu thập các loại thông tin cần thiết, và cung cấp cho họ các mẫu biểu để ghi chép thông tin. Đồng thời, cần có các cơ chế thúc đẩy động viên họ nỗ lực hợp tác với doanh nghiệp đề thu thập thông tin Marketing. 3) Hệ thống nghiên cứu Marketing Có thể nói, nghiên cứu Marketing là chìa khoá cho sự thành công của doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào theo đuổi định hướng khách hàng cũng cần đến các nghiên cứu Marketing để thực phương châm bán những thứ mà khách hàng cần. Nghiên cứu Marketing nhằm xác định một cách có hệ thống những tư liệu cần thiết do tình huống Marketing đặt ra cho công ty, thu thập, phân tích chúng và báo cáo kết quả. Nghiên cứu Marketing có thể được thực hiện bằng hai cách là bản thân công ty tự làm lấy hoặc thuê các công ty, các tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường bên ngoài làm. Các công ty nhỏ thường không có đủ nhân lực để tiến hành các nghiên cứu Marketing cho mình. Họ có thể thuê sinh viên, giáo viên các trường đại học, hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiên cứu Marketing thực hiện theo yêu cầu đặt ra của công ty. Các công ty lớn thường có đủ tiềm lực để tổ chức một bộ phận nghiên cứu Marketing chuyên nghiệp. Như vậy, công ty sẽ chủ động trong nghiên cứu Marketing. Hình 2.2. tổng hợp kết quả cuả một nghiên cứu 798 công ty về các lĩnh vực nghiên cứu Marketing mà công ty tiến hành. 4) Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing là tập các công cụ và kỹ thuật (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) để phân tích, xử lý thông tin Marketing thu thập được nhằm đưa ra các kết luận cần thiết cho quá trình ra quyết định Marketing. Hệ thống này bao gồm Lĩnh vực nghiên cứu  Tỷ lệ % công ty tiến hành nghiên cứu   Quảng cáo Nghiên cứu động cơ mua của người tiêu dùng Nghiên cưú nội dung quảng cáo Nghiên cứu phương tiện quảng cáo Nghiên cứu hiệu quả 2. Hoạt động thương mại và phân tích hiệu quả kinh tế Dự báo ngắn hạn (đến 1 năm) Dự báo dài hạn (trên 1 năm) Nghiên cứu xu thế kinh doanh Nghiên cứu chính sách giá Nghiên cứu chọn địa điểm nhà máy, kho, cửa hàng… Nghiên cứu thị trường quốc tế Hệ thống thông tin cho lãnh đạo 3. Trách nhiệm của công ty Nghiên cứu vấn đề quyền được thông tin của khách hàng Nghiên cứu tác động đến môi trường Nghiên cứu ràng buộc của luật pháp đối với quảng cáo và khuyến mại. 4. Nghiên cứu sản phẩm Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh Thử nghiệm sản phẩm Nghiên cứu thiết kế bao bì 5. Bán hàng và nghiên cưú thị trường Đo lường tiềm năng thị trường Nghiên cứu thị phần Nghiên cứu các đặc trưng của thị trường Phân tích tình hình tiêu thụ Nghiên cứu khuyến mại Nghiên cứu kênh phân phối Nghiên cứu thử nghiệm Marketing  48 49 61 67 85 82 86 81 71 51 72 26 33 51 85 75 60 93 92 93 89 52 69 54   Hình 2.2. Những lĩnh vực nghiên cứu Marketing thường gặp ở 798 công ty. ngân hàng thống kê và ngân hàng mô hình (xem hình 2.3.). Như vậy, bản chất của hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing là xử lý các dữ liệu Marketing để làm tiền đề đưa ra các quyết định Marketing cần thiết, giúp cho doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh. Ngân hàng thống kê là tập hợp các phương pháp thống kê hiện đại để xử lý các thông tin Marketing thu được, cho phép phát hiện ra các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến số được nghiên cứu và xác định độ tin cậy thống kê của các kết luận đạt được. Đó là các ngân hàng dữ liệu, phương pháp phân tích hồi quy, phân tích tương quan, phân tích nhân tố, phân tích biệt số… Qua xử lý thống kê có thể thu được các câu trả lời, chẳng hạn như sau: Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing   Ngân hàng thống kê  Ngân hàng mô hình   Phân tích hồi quy Phân tích tương quan Phân tích yếu tố Phân tích biệt số...  Mô hình thiết kế sản phẩm. Mô hình xác định giá Mô hình xác định ngân sách quảng cáo...   Hình 2.3. Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing Các biến số cơ bản nào ảnh hưởng đến mức tiêu thụ của sản phẩm đang xét? Tầm quan trọng của mỗi biến số đó? Có mối quan hệ nào giữa doanh số của công ty và thu nhập trung bình của dân cư? Mức độ chặt chẽ của mối quan hệ giữa 2 đại lượng đó? Nếu công ty tăng chi phí quảng cáo lên 2% thì doanh thu sẽ tăng bao nhiêu? Dự báo nhu cầu tiêu thụ trong năm sau là bao nhiêu? Ngân hàng mô hình là tập hợp các mô hình toán học giúp cho các nhà quản trị Marketing ra các quyết định Marketing tối ưu. Đó là các mô hình tính toán giá, mô hình chọn địa điểm tối ưu, mô hình xác định ngân sách quảng cáo… Mô hình gồm một tập hợp các biến số liên hệ qua lại với nhau, mô phỏng một hệ thống, một quá trình thực tế nào đó. 2.2. NGHIÊN CỨU MARKETING Khái niệm Theo hiệp hội Marketing Mỹ, “Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các thông tin (dữ liệu) về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing hàng hoá và dịch vụ” Bản chất của nghiên cứu Marketing là xác định một cách có hệ thống các tư liệu cần thiết do tình huống Marketing đặt ra cho công ty, thu thập, xử lý, phân tích chúng và báo cáo kết quả. Điều quan trọng ở đây là thông tin phải được thu thập và phân tích một cách có hệ thống, tức là phải theo một trình tự logic nhất định, đồng thời phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phản ánh trung thực thực tế. 2.2.2. Mục đích của nghiên cứu Marketing Tư tưởng chủ đạo của Marketing là ”Mọi quyết định kinh doanh đều phải xuất phát từ thị trường”. Muốn thực hiện được tư tưởng chủ đạo này thì phải có đầy đủ thông tin về thị trường, về môi trường kinh doanh, tức là phải nghiên cứu Marketing để: Hiểu rõ khách hàng Hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh Hiểu rõ tác động của môi trường đến doanh nghiệp Hiểu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của ta Căn cứ vào các thông tin thu được qua nghiên cứu Marketing, các nhà quản lý sẽ vạch ra chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp nhằm vào thị trường mục tiêu. Nghiên cứu Marketing không chỉ hỗ trợ cho các quyết định Marketing có tính chiến thuật và chiến lược, mà còn được dùng để xác định, giải đáp một vấn đề cụ thể như: tìm hiểu phản ứng của người tiêu dùng về giá cả một loại sản phẩm, về một loại bao bì mới hay về hiệu quả của một chương trình quảng cáo. Sau đây là các loại nghiên cứu Marketing thường được tiến hành: Nghiên cứu thị trường: Nhằm trả lời các câu hỏi về tiềm năng thương mại của thị trường. Nghiên cứu về sản phẩm: Nhằm trả lời các câu hỏi về khả năng chấp nhận sản phẩm của công ty, về các sản phẩm cạnh tranh, về phương hướng phát triển sản phẩm của công ty. Nghiên cứu phân phối: Nhằm giải đáp các vấn đề về tổ chức, quản lý kênh phân phối. Nghiên cứu quảng cáo: Nhằm giải đáp các vấn đề về hiệu quả quảng cáo, về chọn phương tiện quảng cáo, về nội dung quảng cáo. Nghiên cứu dự báo: Nhằm giải đáp các vấn đề về dự báo nhu cầu ngắn hạn (1 năm), dự báo trung hạn và dài hạn (từ 2 năm trở lên) Các nội dung nghiên cứu về quảng cáo có thể là: Nghiên cứu động cơ mua của người tiêu dùng Nghiên cứu tâm lý: tâm lý gia đình của người Việt Nam Nghiên cứu lựa chọn phương tiện quảng cáo Nghiên cứu chọn nội dung quảng cáo Nghiên cứu hiệu quả của quảng cáo Ví dụ 1: Nghiên cứu thị trường điện máy Việt Nam năm 2006 Thị trường điện máy Việt Nam hiện nay (năm 2006) đang trong thời kỳ tăng trưởng với tốc độ cao và tiềm năng lớn. Theo công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường điện máy Việt Nam có hai phân khúc rõ rệt, đó là dòng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu cần thiết của người có thu nhập dưới trung bình, và dòng tiêu dùng thay thế với nhu cầu cao hơn của người có thu nhập từ trung bình cao trở lên. Cả hai dòng này, cũng theo GfK, tạo nên sức tăng trưởng cao của thị trường điện máy. Số liệu của GfK cho biết, chỉ mới có 25-30% số hộ gia đình có tủ lạnh và 10-15% có máy giặt, con số quá thấp so với các nước trong khu vực và đặc biệt là với dân số hơn 80 triệu người Việt Nam. Với số liệu này, đánh giá của GfK cho rằng nhu cầu mua sắm những mặt hàng điện máy này rất lớn với phân khúc mua sắm thiết yếu. Trong khi đó, 75-80% số hộ gia đình Việt Nam đều có tivi lại tạo ra thị trường thay thế sản phẩm công nghệ cao hơn được cho là có tốc độ tăng trưởng cao hơn bên cạnh thị trường nhu cầu thiết yếu của 20-25% hộ gia đình còn lại chưa có máy thu hình. Chiến dịch giảm giá mà các hãng điện tử trực tiếp và gián tiếp đang  thực hiện khuyến khích cả hai dòng phân khúc, tạo cơ hội cho người tiêu dùng ao ước có một chiếc tủ lạnh hay máy giặt có thể thực hiện ước mơ. Còn những người có thu nhập cao trang bị thêm sản phẩm điện tử, điện lạnh công nghệ mới. Ví dụ 2: Gloria Jean là một tập đoàn toàn cầu đang chuẩn bị xâm nhập thị trường cà fê Việt Nam theo hình thức nhượng quyền thương mại (2007). Theo nghiên cứu của Gloria Jean, tại thị trường châu Âu, trong những khách hàng đến với họ có tới 80-90% là vì chất lượng cà fê, chỉ có 10-20% đến để tận hưởng phong cách thưởng thức. Tuy nhiên, ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tỷ lệ 2 nhóm khách hàng này lại đảo ngược so với châu Âu: 80% đến với Gloria Jean đề thưởng thức phong cách uống cà fê riêng của Gloria Jean, và chỉ có 20% cho rằng vì chất lượng. Do vậy, Gloria Jean sẽ nhằm vào giới trẻ Việt Nam. Những khách hàng này sẽ đến với Gloria Jean để thưởng thức không gian nghệ thuật, hương vị, phong cách mới. Đây là sự khác biệt của cà fê Gloria Jean. Ví dụ 3: Kết quả nghiên cứu người tiêu dùng 2007, do Trung tâm Nghiên cứu người tiêu dùng và doanh nghiệp - báo Sài Gòn tiếp thị thực hiện với sự cộng tác của chuyên gia Vũ Thế Dũng (Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh) đã đưa ra kết luận sau đây: Giá không còn là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định mua của hầu hết sản phẩm và dịch vụ, cũng như trong các nhóm người tiêu dùng ở các vùng, mặc dù vẫn giữ vị trí quan trọng. Chất lượng, tính năng, mẫu mã, thương hiệu ngày càng trở thành các yếu tố tạo sự khác biệt cơ bản cho các sản phẩm dịch vụ. Đây là xu hướng tiêu dùng mới ở Việt Nam, đặc biệt là đối với người tiêu dùng khu vực phía Nam. Quá trình nghiên cứu Marketing Quá trình nghiên cứu Marketing bao gồm 5 giai đoạn như được mô tả trên hình 2.4. Trình tự các bước nghiên cứu cũng theo thứ tự được mô tả trên hình 2.4. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung các bước trong quá trình nghiên cứu Marketing đó. 1) Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu cần nghiên cứu Đây là bước đầu tiên và quan trọng của quá trình nghiên cứu Marketing. Phát hiện đúng vấn đề tức là đã giải quyết được một nửa. Phát hiện đúng vấn đề cần nghiên cứu sẽ định hướng quá trình nghiên cứu chọn và phân tích các thông tin Marketing phù hợp cho mục đích nghiên cứu. Phát hiện được vấn đề khi nó còn chưa lộ diện sẽ giúp giải quyết kịp thời trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu vấn đề không được xác định rõ ràng, thì sẽ tốn công nghiên cứu. Cần lưu ý là nghiên cứu phát hiện vấn đề cần phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Khi người nghiên cứu chưa chắc chắn về vấn đề chính xác cần nghiên cứu, thì
Luận văn liên quan