Giới thiệu chung về công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí

Thực tập tốt nghiệp là một khâu bắt buộc trong quá trình đào tạo của khoa kinh tế- Viện ĐạI học Mở Hà Nội.Thông qua thực tập sinh viên được hiểu biết tình hình thực tế của Doanh nghiệp nhằm gắn liền tri thức,kỹ năng học tập với thưc tế của cuộc sống để củng cố kiến thức đã học theo phương châm gắn lý luận với thúc tế, học đI đôI với hành,đồng thời bước đầu giúp sinh viên nắm được các tri thức và kỹ năng làm việc với con người trong các hoạt động kinh tế của mình Là một sinh viên khoa kinh tế- Viện ĐạI học Mở Hà Nội,hiện nay em đang thực tập tạI công ty Dịch Vụ Kỹ thuật Dầu Khí, một doanh nhgiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh.Với chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam Đảng và nhà nước ta đã chủ trương đổi mới công tac quản lý các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh trong cơ chế thị truờng.Chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nướclà một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới công tác quản lý kinh tế đất nước.Tiến trình cổ phần hoá sẽ huy động thêm các nguồn vốn xã hội vầo phát triển sản xuất kinh doanh tạo động lức mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động để sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản của nha nước cũng như của toàn xã hội

doc31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu chung về công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp là một khâu bắt buộc trong quá trình đào tạo của khoa kinh tế- Viện ĐạI học Mở Hà Nội.Thông qua thực tập sinh viên được hiểu biết tình hình thực tế của Doanh nghiệp nhằm gắn liền tri thức,kỹ năng học tập với thưc tế của cuộc sống để củng cố kiến thức đã học theo phương châm gắn lý luận với thúc tế, học đI đôI với hành,đồng thời bước đầu giúp sinh viên nắm được các tri thức và kỹ năng làm việc với con người trong các hoạt động kinh tế của mình Là một sinh viên khoa kinh tế- Viện ĐạI học Mở Hà Nội,hiện nay em đang thực tập tạI công ty Dịch Vụ Kỹ thuật Dầu Khí, một doanh nhgiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh.Với chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam Đảng và nhà nước ta đã chủ trương đổi mới công tac quản lý các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh trong cơ chế thị truờng.Chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nướclà một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới công tác quản lý kinh tế đất nước.Tiến trình cổ phần hoá sẽ huy động thêm các nguồn vốn xã hội vầo phát triển sản xuất kinh doanh tạo động lức mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động để sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản của nha nước cũng như của toàn xã hội Qua thời gian thức tập và tìm hiểu tại công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí, trên đây là những báo cáo tổng quan, bước đầu tìm hiểu về hoạt động của công ty.Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do nhận thức và trình độ hạn chế nên trong báo cáo không tránh khỏi thiếu xót,em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trong hơn hai thập kỷ vừa qua, ngành công nghiệp dầu khí đã có những bước phát triển nhanh chóng và là ngành quan trọng hàng đầu đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Để đáp ứng với tốc độ phát triển và yêu cầu ngày càng cao của các dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động của ngành dầu khí, công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí được thành lập ngày 9/2/1993 trên cơ sở sát nhập hai đơn vị thành viên của tổng công ty dầu khí Việt Nam là công ty địa vật lý và dịch vụ dầu khí (tên giao dịch Geophysical and Petrolem Technical Service-GPTS thành lập năm 1989) và công ty dịch vụ dầu khí (tên giao dịch: Petrolem Services Company-PSC) thành lập năm 1986. Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) là thành viên của tổng công ty dầu khí Việt Nam. Công ty có tên giao dịch Quốc tế là: Petrolem technical services company, viết tắt là “PTSC”. Trụ sở chính của công ty đặt tại 154 Nguyễn Thái Học - Hà Nội. Từ khi được thành lập, công ty không ngừng phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tháng 4/1994 Công ty đã sát nhập thêm công ty dầu khí Thái Bình. Ngày 9/2/1993 công ty sát nhập với công ty PSC. Năm 1996 Công ty được thành lập lại theo quyết định 199/BT ngày 16/2/1996 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ đồng thời mở rộng các chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và qui mô sản xuất. Ngày 27/4/2001 tách Xí nghiệp Dịch vụ, vật tư thiết bị và nhiên liệu, xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Tây Ninh sang công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ theo quyết định số 652/ QĐ- HĐQT. Hiện nay PTSC có 15 đơn vị thành viên trực thuộc. Đó là các chi nhánh: 1.Chi nhánh PTSC tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.Chi nhánh PTSC tại Thành phố Hải Phòng 3.Xí nghiệp dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi 4.Xí nghiệp dịch vụ dầu khí Đà Nẵng 5.Chi nhành PTSC tại Cà Mau 6.Khách sạn dầu khí Hải Phòng 7.Xí nghiệp dịch vụ dầ khí Thái Bình 8.Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định 9.Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí 10.Xí nghiệp cảng dịch vụ dầu khí 11.Đại lý tàu biển PTSC 12.Xý nghiệp dịch vụ cơ khí hàng hải 13.Công ty liên doanh chế biến suất ăn dầu khí 14.Ban quản ký dự án cảng PTSC 15.Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí 2.Đặc điểm, hoạt động của công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí( PTSC) 2.1. Chức năng, nhiệm vụ Theo qui định của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, PTSC được giao các chức năng, nhiệm vụ sau Kinh doanh dịch vụ dầu khí Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư dầu khí Sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư dầu khí Cung cấp lao động chuyên ngành dầu khí Kinh doanh khách sạn nhà ở, văn phòng làm việc và các dịch vụ sinh hoạt dầu khí Vận chuyển và kinh doanh nhiên liệu, các sản phẩm dầu khí Dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải Dịch vụ cung ứng tàu biển Dịch vụ kiểm đếm và giao nhận vận chuyển hàng hoá Bảo dưỡng, sửa chữa, đóng mới, hoán cải các phơng tiện mới Quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cơ khí hàng hải Gia công, lắp ráp, chế tạo cấu kiện thiết bị dầu khí Theo quyết định số 1867/QĐ-HĐQT của HĐQT của Công ty dầu khí Việt Nam ngày 5/10/2001 đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho PTSC như sau: -Quản lý, kinh doanh, khai thác các tàu dịch vụ, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu khí, dịch vụ cho thuê tàu, môi giới tàu biển, lai dắt tàu biển và cứu hộ Sửa chữa tàu biển và các công trình dầu khí biển. Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình khai thác dầu khí Lai dắt tàu biển, cung ứng dịch vụ tầu biển như: tàu kéo, tàu làm neo,tàu trực và phục vụ mỏ,tàu chống cháy cứu hộ, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu và khí, quản lý kinh doanh và khai thác tàu chứa dầu FSO, tàu chứa và khai thác dầu EPSO. Kể từ khi thành lập, công ty PTSC đã phát triển lớn mạnh không ngừng và đã nhanh chóng trở thành một công ty lớn về dịch vụ kỹ thuật dầu khí.nă 1993 doanh thu của công ty chỉ đạt 108 tỷ đồng,nộp ngân sách 32 tỷ đồng,lợi nhuận 12 tỷ đồng với số cán bộ công nhân viên là 1020 người thì đến năm 2002 doanh thu của công ty đã lên đến con số hơn 2900 tỷ đồng,nộp ngân sách nhà nước 213 tỷ dồng,lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỷ đồng với tổng số cán bộ công nhân viên là 2198 người.Tính đến tháng 12 năm 2003 công ty đã có tổng số cán bộ công nhân viên lên đến 2626 người với năng lực chuyên môn,tay nghề cao và được đào tạo kỹ lưỡng.Tổng giá trị tàI sản cố định lên đến 100 triệu USD ,công ty đã phát triển được một số loạI hình dịch vụ kỹ thuật dầu khí mũi nhọn đạt trình độ quốc tế như: dịch vụ tàu thuyền,dịch vụ căn cứ cảng,dịch vụ lắp đặt các công trình dầu khí,dịch vụ vận hành bảo dưỡng các công trình dầu khí,dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị dầu khí. công nhân viên chức của Công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Công ty. Ngày nay,công ty PTSC được xem là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí và cũng là công ty có tên tuổi tạI thi trường khu vực.Với phương châm đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu,công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ,tăng cường tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp nhằm thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.Các dịch vụ chuyên ngành do công ty cung cấp luôn đảm bảo chất lượng,tính an toàn cao nhờ áp dụng đồng bộ các hệ thống quản lý chất lượng ISO,hệ thống HSF,cũng như tuân thủ các quy định,tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về chất lượng và an toàn,đáp ứng yêu cầu rất khắt khe của các khách hàng trong và ngoàI nước.Bên cạnh những thành tích nổi bật trong hoạt động sane xuất kinh doanh,công ty PTSC cũng là đơn vị có truyền thống tốt đẹp trong chăm lo,cảI thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong công ty cũng như các công tác hoạt động xã hội và từ thiện.Nhờ có những thành tích trên,trong các năm qua công ty PTSC đã vinh dự đón nhận những phần thưởng do Đảng và nhà nước trao tặng như: huân chương lao động hạng nhì năm 1995,huân chương lao động hạng nhất năm 2001 và phần thưởng cao quý khác trao cho tập thể và cá nhân công ty. Trong những năm tới,công ty PTSC sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo cán bộ chuyên nghiệp hoá nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ gia tăng sức cạnh tranh,phát triển ổn định,bền vững trở thành một công ty hàng đầu của ngành dầu khí Việt Nam và từng bước vươn ra khu vực và trên thế giới, đồng thời phấn đấu xây dựng một tập thể PTSC đoàn kết,năng động, trách nhiệm và chuyên nghiệp. 2.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của PTSC: Bộ máy điều hành Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí gồm các phòng chức năng, nghiệp vụ (sau đây gọi tắt là Phòng ) có chức năng giúp việc Giám đốc công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (sau đây gọi tắt là Giám đốc Công ty) trong quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty DVKTDK (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quyết định số 199/BT ngày 16/2/1996 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ về việc thành lập Công ty DVKTDK trực thuộc Tổng Công ty dầu khí Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty DVKTDK ban hành kèm theo quyết định số 3293/HĐQT ngày 8/12/1995 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty dầu khí Việt Nam. Các phòng thuộc bộ máy điều hành Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty. Mỗi phòng có một trưởng phòng, một phó phòng và một số nhân viên giúp việc. Trưởng phòng do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễm nhiệm, khen thưởng và kỷ luật. Trưởng phòng được quan hệ trực tiếp với Giám đốc Công ty và thủ trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty. Cơ cấu tổ chức của PTSC bao gồm: Văn phòng công ty gồm có 6 phòng ban là: phòng hành chính tổng hợp, phòng tổ chức nhân sự, phòng tài chính-kế toán, phòng kinh tế- kế hoạch, phòng đầu tư và phòng thương mại. Văn phòng công ty đặt tại hà Nội. Các chi nhánh gồm có 15 chi nhánh tại các tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước là: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Thái Bình và Bà Rịa Vũng Tàu. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA PTSC: (15 xí nghiệp trực thuộc công ty) Như vậy bộ máy tổ chức PTSC được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến- chức năng. Các phòng ban chức năng của bộ máy điều hành có nhiệm vụ tư vấn, cố vấn, giúp việc cho giám đốc công ty các vấn đề thuộc chức năng chuyên môn nghiệp vụ của mình; hướng dẫn giúp đỡ bộ phận chức năng của các đơn vị trực thuộc công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tại các đơn vị trực thuộc đứng đầu đều có các giám đốc, trưởng chi nhánh. Giám đốc xí nghiệp tàu đồng thời là phó giám đốc công ty. Giám đốc các xí nghiệp và trưởng chi nhánh có trách nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động các công việc được giao, chịu trách nhiệm báo cáo giám đốc công ty về các hoạt động thuộc phạm vi của đơn vị. Các xí nghiệp và chi nhánh đều được tổ chức các phòng ban, tổ, bộ phận theo qui mô và yêu cầu sản xuất kinh doanh bao gồm bộ phận quản lý điều hành và bộ phận trực tiếp sản xuất. Cơ cấu tổ chức trên giúp cho các đơn vị thành viên chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy được khả năng, trình độ của nhân viên thuộc các bộ phận chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của toàn công ty. 2.2.1Ban giám đốc gồm: -Giám đốc công ty đứng đầu bộ máy quản lý công ty, phụ trách chung về mọi mặt hoạt động của toàn công ty, chỉ đạo trực tiếp về công tác tổ chức, tài chính kế toán, xuất khẩu lao động của công ty,theo dõi chỉ đạo các chi nhánh,thay mặt công ty thực hiện nhiệm vụ đối ngoại. -Hai phó giám đốc: Một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh. Một phó giám đốc công ty kiêm giám đốc xí nghiệp tàu vì xí nghiệp tàu là đơn vị quan trọng nhất của công ty. Hai phó giám đốc giúp tổng giám đốc theo dõi công tác thi đua,tổ chức quần chúng, đoàn thể, công đoàn,phụ nữ, đoàn thanh niên. 2.2.2.Phòng hành chính tổng hợp: Phòng hành chính tổng hợp có chức năng giúp việc Giám đốc công ty quản lý, điều hành công tác hành chính tổng hợp của công ty, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các hoạt động của bộ máy điều hành công ty. 2.2.3. Phòng tổ chức nhân sự: Phòng tổ chức nhân sự có chức năng giúp việc Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương, đào tạo cán bộ và công tác bảo vệ, quân sự, an toàn lao động trong toàn Công ty. 2.2.4. Phòng thương mại: Phòng thương mại có chức năng giúp việc Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác thương mại của Công ty. 2.2.5. Phòng kinh tế - kế hoạch: Phòng kinh tế kế hoạch có chức năng giúp Giám đốc Công ty quản lý, đIều hành công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ, đầu tư, đổi mới thiết bị và xây dựng cơ bản. 2.2.6. Phòng tài chính- kế toán: Phòng tài chính- kế toán có chức năng giúp việc Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác tài chính, kế toán của công ty.Theo dõi thu chi, công nợ với khách hàng, lập sổ sách chứng từ, hoá đơn hàng hoá dịch vụ. Các đơn vị trưc thuộc, giám đốc, phó giám đốc và các phần hành kế toán cũng có nhiệm vụ và chức năng tương tự. 3. Mối quan hệ giữa PTSC với Tổng công ty dầu khí Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương Tổng công ty có các quyền đối với Công ty như sau: Uỷ nhiệm cho Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ của Công ty được Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp với Tổng công ty về hoạt động của Công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty theo sự phân cấp của Tổng công ty . Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết toán tài chính, qui định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở Công ty theo qui chế tài chính của Công ty. Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo qui chế tài chính Tổng công ty để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên. Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, thu hồi một phần vốn, chuyển nhợng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty do Công ty đang nắm giữ. Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải đảm bảo cho tổng tài sản của Công ty bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đẵ đăng ký của Công ty. Điều phối nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ chung của Tổng công ty và đảm bảo việc quản lý thống nhất theo qui hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực cho toàn Tổng công ty. Phê duyệt kế hoạch lao động, các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống điều kiện lao động cho các cán bộ công nhân viên của Công ty. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của Công ty theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty. Phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong đó qui định sự phân cấp cho Giám đốc công ty về: Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; Tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); Mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; Mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; Tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; Những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của Công ty theo qui định của luật doanh nghiệp Nhà nước. Kiểm tra hoạt động của Công ty và yêu cầu Công ty báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ và có trách nhiệm chấp hành các qui định hành chính, các nghĩa vụ đối với chính quyền, địa phương theo pháp luật; đồng thời chiu sự quản lý của chính quyền địa phương các cấp với tư cách là các cơ quan được chính phủ phân cấp thực hiện một số quyền sở hữu với doanh nghiệp Nhà nước. II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 1. Đặc điểm về nguồn vốn và tài sản của PTSC: Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí- một ngành đòi hỏi phải có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ để có thể đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại, do vậy Công ty hiện có một nguồn vốn lớn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính trong sản xuất, kinh doanh phù hợp với luật doanh nghiệp Nhà nước, các luật khác và qui chế tài chính của Tổng Công ty. Vốn điều lệ của Công ty căn cứ theo kết quả kiểm kê tài sản do Công ty trực tiếp quản lý và các nguồn vốn khác được Tổng Công ty giao. Vốn của Công ty gồm: vốn do Công ty trực tiếp quản lý; vốn góp của Công ty ở các doanh nghiệp khác, trong đó có các liên doanh. Phần lợi nhuận sau thuế được sử dụng vào việc bổ sung vốn theo qui chế tài chính của Tổng công ty. Mỗi khi có sự tăng hoặc giảm vốn, Công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố số vốn của Công ty đã được điều chỉnh. Công ty được thành lập và sử dụng các quỹ để đảm bảo cho quá trình phát triển của Công ty đạt hiêụ quả cao. Các quỹ của Công ty được thành lập theo qui chế tài chính của Tổng công ty bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển: được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận theo qui định của Bộ tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn góp của Công ty ở các doanh nghiệp và các nguồn khác. Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ tài chính. Các mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này được thực hiện theo qui chế tài chính của Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn của Công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác. Công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Công ty và các cam kết tài chính khác nếu có. Công ty thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay, mua bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Công ty với những đối tác bên ngoài Công ty phải tuân theo những nguyên tắc sau: Mức tín dụng tương đương với 15% vốn điều lệ trở xuống cho 1 lần vay do Công ty cân nhắc và quyết định sau đó báo cáo Tổng giám đốc Tổng Công ty. Mức tín dụng tương đương với 15% vốn điều lệ trở lên cho 1 lần vay và mọi khoản vay (trừ vay vốn lưu động) của đơn vị phải trình Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt. Tình hình về tài sản và thu nhập của Công ty được thể hiện qua bảng sau Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn và tài sản ( Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2002 Tỷ trọng (%) 2003 Tỷ trọng (%) 2004 Tỷ trọng (%)  A. Tài sản 1064 100 1021 100 1524 100  - TSLĐ 604 56,79 699 68,41 594 39,01  - TSCĐ 459 43,21 322 31,59 929 60,99  B. Nguồn vốn 1064 100 1021 100 1524 100  - Nợ phải trả 477 44,86 541 53,01 936 61,44  - Vốn chủ sở hữu 586 55,14 480 46,99 587 38,56  C. VCSH/Nợ phải trả 1,229  0,886  0,627  ( Nguồn: phòng tài chính- kế toán) Như vậy ta thấy công ty có một nguồn lực tài chính vững mạnh và có qui mô lớn. Số vốn của Công ty năm 2003 có giảm so với năm 2002 nhưng đến năm 2004 thì đã tăng lên khá nhiều và hiện nay vốn của công ty là 1524,726 tỷ đồng. Đây là một số vốn lớn mà không phải một doanh nghiệp Nhà nước nào cũng có được. Các nguồn vốn cân đối đầu tư vào tài sản cố định phù hợp, chính điều đó giúp cho công ty ngày càng phát triển. Từ tỷ trọng vốn chủ sở hữu/nợ phải trải qua các năm cho thấy doanh nghiệp sử dụng nợ ngày càng nhiều. Tốc độ tăng của nợ nhanh hơn so với tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu. Điều đó cũng cho thấy khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên việc tăng sử dụng nợ lại có mặt hạn chế đó là làm giảm các khả năng thanh toán của công ty. Trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, năm 2003 tài sản lưu động chiếm tỷ trọng cao nhất là 68,41%. Ngược lại, năm 2003 tài sản cố định lại chiếm tỷ trọng thấp nhất trong 3 năm, chỉ chiếm 31,58% trong tổng tài sản. Năm 2002 là năm mà công ty có sự cân đối nhất giữa tỷ trọng tài sản lưu động và tài sản cố định (tài sản lưu động chiếm 56,79% còn tài sản cố định chiếm 43,21% tổng tài sản). Năm 2004 công ty có sự tăng mạnh tài sản cố định. Nguyên nhân là do doanh nghiệp mua thêm nhiều thiết bị, công cụ, tàu thuyền để phục vụ cho