Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New

Mục lục Lời nói đầu1 Chương IGiới thiệu tổng quan về công ty3 IQuá trình hình thành và phát triển của công ty3 IIChức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động cảu công ty4 IIICơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty4 IVBộ máy kế toán của công ty9 VHình thức sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng11 1Hình thức sổ sách11 2Hình thức báo cáo13 Chương IITổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần điện tử New 14 ITổ chức nhiệm vụ thanh toán hàng hoá ở công ty cổ phần điện tử New 14 1Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty14 2Phương thức thanh toán15 3Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hệ thống nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty 15 4Trình tự kế toán16 IIHạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở công ty 16 1Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở công ty16 2Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 22 IIITổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty 27 1Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại công ty 27 2Kế toán xác định kết quả kinh doanh29 Chương IIIPhương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 41 INhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần điện tử New 41 1Nhận xét chung41 2Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty 41 IIMột số ý kiến đề xuất43 1Hoàn thiện hạch toán ban đầu44 2Hoàn thiện vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty 44 3Hoàn thiện hệ thống sổ sách48 Kết luận50

doc54 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phận điện tử New, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan