Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

Tài liệu này đưa ra những phân tích về các tác động và nguy cơ môi trường có liên quan đến sự phát triển của nuôi trồng thủy sản Việt Nam và hướng dẫn về giám sát, quản lý thực hành tốt cho sự phát triển của ngành này trong giai đoạn tương lai. Phần 1 nêu tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính và các hướng dẫn cho sự phát triển tiếp theo của nuôi trồng thủy sản. Phần 2 cung cấp chi tiết các kết quả nghiên cứu thí điểm.

pdf250 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1696 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên