Hướng dẫn và quy định chung đối với Báo cáo thực tập kỹ thuật

I.VỀ BỐ CỤC Mỗi báo cáo được bố cục như sau: Trang bìa Phần 1: Mở đầu -Lựa chọn chủ đề thực tập -Mục đích,ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề -Các nhiệm vụ thực tập Phần 2: Nội dung 1.Nhiệm vụ TT 1: a.Mục tiêu b.Các bước tiến hành TT Nêu các bước tiến hành ,kết quả c.Đánh giá,biện luận,giải thích 2. Nhiệm vụ TT 2:

doc3 trang | Chia sẻ: baohan10 | Ngày: 17/09/2020 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn và quy định chung đối với Báo cáo thực tập kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT I.VỀ BỐ CỤC Mỗi báo cáo được bố cục như sau: Trang bìa Phần 1: Mở đầu -Lựa chọn chủ đề thực tập -Mục đích,ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề -Các nhiệm vụ thực tập Phần 2: Nội dung 1.Nhiệm vụ TT 1: a.Mục tiêu b.Các bước tiến hành TT Nêu các bước tiến hành ,kết quả c.Đánh giá,biện luận,giải thích 2. Nhiệm vụ TT 2: Phần 3: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Trang bìa theo mẫu trong phụ lục 1. II. SOẠN THẢO BÁO CÁO 1.Trang bìa: Đánh máy và in theo mẫu trong phụ lục 1 2.Báo cáo được đánh máy và in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoăc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh góc bên phải, phía dưới mỗi trang giấy. III. CHUẨN BỊ SLIDES VÀ BẢO VỆ TT Sinh viên chuẩn bị nội dung trên các slides và bảo vệ thực tập P hụ l ục 1: Khổ 210 x 297 mm TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG .................................................... BÁO CÁO THỰC TẬP Sinh viện thực hiện :................... Số hiệu SV :................... Giáo viên hướng dẫn:................... HÀ NỘI 20xx ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP KỸ THUẬT 1.Thông tin chung -Sinh viên Số hiệu SV -Cán bộ GD phụ trách -Đề tài( chủ đề,vấn đề) thực tập -Cán bộ hướng dẫn thực tập -Địa điểm thực tập 2.Dự kiến nội dung và phân bố thời gian thực tập Tuần Ngày tháng Nội dung thực tập Địa điểm Ghi chú Hà Nội,ngày tháng năm 20 Ý kiến của cán bộ phụ trách Người viết đề cương Ý kiến của cán bộ hướng dẫn
Luận văn liên quan