Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Bảo vệ thực vật <KTDNTM>

Mục lục: • Lời nói đầu. • Nội dung: 1-Lí luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 1.1-Tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 1.1.1-Khái niệm và vai trò. 1.1.2-Đặc điểm của quá trình tiêu thụ hàng hoá ở DNTM. 1.1.3-Các trường hợp được coi là tiêu thụ hàng hoá. 1.2-Giá bán hàng hoá và giá thanh toán với người mua. 1.2.1- Giá bán hàng hoá. 1.2.2- Giá thanh toán với người mua. 1.3-Kế toán bán hàng ở DNTM. 1.3.1- Các tài khoản sử dụng. 1.3.2- Kế toán bán buôn hàng hoá ở DNTM theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1.3.3- Kế toán bán lẻ hàng hoá ở DNTM. 1.3.4- Kế toán bán hàng trả góp ở DNTM. 1.3.5- Kế toán bán hàng đại lí. 1.3.6- Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng. 1.3.7- Kế toán bán hàng ở các DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì. 2-Thực trạng và các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 2.1- Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. 2.2- Các vấn đề còn tồn tại. 2.3- Các ý kiến đề xuất để hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM. • Kết luận. Phần 1- Lí luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại. 1.1-Tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại(DNTM). 1.1.1-Khái niệm và vai trò. -Thương mại là khâu trung gian kết nối sản xuất và tiêu dùng có chức năng chủ yếu là buôn bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp hàng hoá, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. -Với ý nghĩa như vậy DNTM là doanh nghiệp có hoạt động tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò cơ bản, chi phối mọi hoạt động khác của DN. -Theo hiệp hội kế toán quốc tế, tiêu thụ hàng hoá là chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đ• thực hiện cho khách hàng để thu tiền hoặc được quyền thu tiền bán hàng. -Xét về phương diện x• hội, tiêu thụ hàng hoá thực hiện cân đối cung và cầu. Thông qua tiêu thụ hàng hoá DN thu được tiền để bù đắp chi phí, có lợi nhuận. Mặt khác DN cũng xác định được sự vận động của hàng hoá có trôi chảy hay không, sản phẩm cung ứng có phù hợp với nhu cầu hay không, từ đó lên kế hoạch phù hợp cho chu kì kinh doanh tiếp theo. .

doc39 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 1641 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Bảo vệ thực vật <KTDNTM>, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan