Khái quát chung Công ty Bách hoá Hà Nội

Sau hơn mười năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển đáng kể. Sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã có tác động không nhỏ đến quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp từ chỗ hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước phải chuyển sang thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về mặt tài chính và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước cũng như các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phải vạch ra được những chiến lược kinh doanh sao cho có hiệu quả cao để tồn tại được trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Một trong các công tác quan trọng góp phần quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là công tác tài chính - kế toán. Trước hết, công tác kế toán trong nền kinh tế hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra và bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp thương mại cũng như các doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, kế toán đưa ra những thông tin, số liệu chính xác đáng tin cậy để Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô và để các khách hàng của doanh nghiệp căn cứ vào đó mà có các quyết định cộng tác với doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác tài chính cũng đóng một vai trò không thể thiếu trong các doanh nghiệp vì nó liên quan đến việc doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn có hiệu quả không? Sự quay vòng vốn nhanh hay chậm? Sự phân phối lợi nhuận có hợp lý hay không?. Như vậy, công tác Tài chính - Kế toán là hai yếu tố như nhau và chúng ta phải biết kết hợp hai yếu tố này sao cho thật hài hoà và hợp lý.

doc30 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát chung Công ty Bách hoá Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên