Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

1 .TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. Hoạt động tín dụng là một hoạt động cơ bản của bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng thì các ngân hàng cũng đã không ngừng mở rộng các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng hoạt động tín dụng vẫn luôn là một hoạt động mang lại nguồn thu lớn và quyết định sự tồn tại của một ngân hàng thương mại. NHNo&PTNT Hà Nội nằm trên địa bàn là nơi đông dân cư và tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô vừa & nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn cao, vì vậy tín dụng ngắn hạn càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ tới các dự án đầu tư trung và dài hạn của các doanh nghiệp đồng thời ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại . Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng ngắn hạn trong hoạt động của NHNo&PTNT Hà Nội, sau thời gian thực tập tại phòng Tín dụng em đã quyết định thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội ”. 2 .MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. Trên cơ sở làm rõ những lý luận và phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Hà Nội. 3.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. ã Làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng ngắn hạn và đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn. ã Nghiên cứu thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng NHNo & PTNT Hà Nội. ã Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận về hoạt động tín dụng , nghiên cứu thực tế tại ngân hàng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT Hà Nội. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng ngắn hạn và các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay của ngân hàng NHNo & PTNT Hà Nội. 5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU. ã Về không gian : Hoạt động tín dụng ngắn hạn và chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT Hà Nội. ã Về thời gian : Phân tích đánh giá chất lượng tín dụng trong thời kỳ 2008 -2010. 6.KẾT CẤU ĐỀ TÀI. Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, gồm 3 chương: Chương I : Lý luận chung về tín dụng. Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội. Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNTHà Nội.

doc68 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 10/03/2013 | Lượt xem: 3338 | Lượt tải: 51download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan