Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco

Chìa khóa dẫn đến những con đường thành công, khả năng tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp chính là việc doanh nghiệp đó có được sự phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ phận cấu thành. Thiếu đi bất kỳ một bộ phận nào hay khi nó hoạt động chưa hiệu quả đều dẫn tới những hệ lụy xấu cho kết quả hoạt động của Doanh nghiệp. Kế toán chính là một phần trong số đó. Bộ máy kế toán luôn được coi là cánh tay phải đắc lực, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo của Doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản lý. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với Nhà nước, nhà đầu tư, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính Các thông tin này được kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính . Nhà quản trị doanh nghiệp muốn có được số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh có độ tin cậy cao thì cần tổ chức đội ngũ nhân viên và quy trình kế toán sao cho phù hợp với thực trạng đơn vị mình, ít tốn kém và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra vô cùng gay gắt và quyết liệt. Đây là một cơ hội và thách thức không chỉ cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp vận tải như Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nói riêng. Để tồn tại và phát triển vững trãi trên thị trường các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình những giải pháp cạnh tranh hiệu quả có thể đánh bật các đối thủ trên thương trường. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong quá trình tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Kết cấu bài khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

pdf103 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA : QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thu Hà Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Thu Hà Giảng viên hướng dẫn : Th.S Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thu Hà Mã SV: 1412401227 Lớp: QT1801K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng số liệu kế toán năm 2017 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:......................................... ........................................ Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Thu Hà Phạm Văn Tưởng Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Phạm Văn Tưởng Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Họ và tên sinh viên: Phạm Thu Hà Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp - Thái độ nghiêm túc, ham học hỏi, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và làm đề tài tốt nghiệp. Trách nhiệm cao, chịu khó, có tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu. - Thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để trao đổi và xin ý kiến về các nội dung trong đề tài. Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt lý thuyết với thực tiễn làm cho bài viết thêm sinh động - Đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định của Nhà trường và Khoa trong quá trình làm tốt nghiệp. 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu - Khóa luận tốt nghiệp được chia thành ba chương có bố cục và kết cấu cân đối, hợp lý. - Mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu rõ ràng. Tác giả đề tài đã nêu bật được các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. - Các giải pháp về hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh mà tác giả đề xuất có tính khả thi và có thể áp dụng được tại doanh nghiệp. 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2019 Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Văn Tưởng x Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................................................. 3 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .................... 3 1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ....................................................................................... 3 1.1.2 Nhiệm vụ của của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ............................................................................... 4 1.1.3 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ....................................................................................................................... 4 1.1.3.1 Doanh thu .................................................................................................... 4 1.1.3.2 Chi phí ......................................................................................................... 7 1.1.3.3 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh....................................................... 9 1.1.4 Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ..................................................................................... 10 1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP............................................... 11 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp ............................................................................................. 11 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 11 1.2.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng ......................................................................... 11 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán ............................................................................. 14 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................. 16 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 17 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 17 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán ............................................................................. 19 1.2.3 Kế toán chi phí BH và QLDN ...................................................................... 20 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 20 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 20 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán ............................................................................. 21 1.2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính ........................................ 23 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 23 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 23 1.2.4.3 Phương pháp hạch toán ............................................................................. 24 1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ......................................................... 26 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 26 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 26 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán ............................................................................. 26 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................... 28 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 28 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 28 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán ............................................................................. 29 1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................... 31 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung ................................................................. 31 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái ................................................................. 33 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ [4] ......................................................... 34 1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ ......................................................... 36 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính ............................................................... 37 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO .................................................................................... 40 2.1 Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty cp vận tải xăng dầu VIPCO . 40 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO 40 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty.................................................... 41 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty................................................................. 41 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. ...................................................... 41 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức kế toán. ......................................................................... 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO. .................................................................................................................. 46 2.2.1 Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ. ........................................................ 46 2.2.1.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng .................................................................. 47 2.2.1.2 Quá trình hạch toán ................................................................................... 47 2.2.1.4 Ví dụ minh họa .......................................................................................... 48 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO............. 54 2.2.2.1 Nội dung của giá vốn hàng bán tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO . 54 2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng .................................................................. 55 2.2.2.3 Quy trình hạch toán ................................................................................... 55 2.2.2.4 Ví dụ minh họa .......................................................................................... 56 2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .......................... 61 2.2.3.1 Nội dung của chi phí tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO ......... 61 2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng .................................................................. 61 2.2.3.3 Quy trình hạch toán ................................................................................... 61 2.2.3.4 Ví dụ minh họa .......................................................................................... 62 2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO ............................................................................................................ 69 2.2.4.1 . Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO .................................................................................. 69 2.2.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng .................................................................. 69 2.2.4.3 Quy trình hạch toán ................................................................................... 69 2.2.4.4 Ví dụ minh họa .......................................................................................... 70 2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác : Công ty ko có nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ nghiên cứu. ...................................................................................... 76 2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO ..................................................................................................................... 76 2.2.6.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng .................................................................. 76 2.2.6.2 Quy trình hạch toán ................................................................................... 76 2.2.6.3 Ví dụ minh họa .......................................................................................... 76 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO .................................................................................... 83 3.1 Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán ......................................... 83 3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO ............................................. 83 3.2.1 Ưu điểm ....................................................................................................... 84 3.2.2 Hạn chế ........................................................................................................ 86 3.3 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm xác định chính xác kết quả từng hoạt động tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO ................................................................................................... 87 3.3.1 Tính tất yếu của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ........................................................................................ 87 3.3.2 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO ..................................................... 87 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 93 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thu Hà – QT1801K 1 LỜI MỞ ĐẦU Chìa khóa dẫn đến những con đường thành công, khả năng tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp chính là việc doanh nghiệp đó có được sự phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ phận cấu thành. Thiếu đi bất kỳ một bộ phận nào hay khi nó hoạt động chưa hiệu quả đều dẫn tới những hệ lụy xấu cho kết quả hoạt động của Doanh nghiệp. Kế toán chính là một phần trong số đó. Bộ máy kế toán luôn được coi là cánh tay phải đắc lực, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo của Doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản lý. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với Nhà nước, nhà đầu tư, nhà cung cấp, các tổ chức tài chínhCác thông tin này được kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính . Nhà quản trị doanh nghiệp muốn có được số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh có độ tin cậy cao thì cần tổ chức đội ngũ nhân viên và quy trình kế toán sao cho phù hợp với thực trạng đơn vị mình, ít tốn kém và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra vô cùng gay gắt và quyết liệt. Đây là một cơ hội và thách thức không chỉ cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp vận tải như Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nói riêng. Để tồn tại và phát triển vững trãi trên thị trường các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình những giải pháp cạnh tranh hiệu quả có thể đánh bật các đối thủ trên thương trường. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong quá trình tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Kết cấu bài khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thu Hà – QT1801K 2 Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học dân lập Hải Phòng, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn Th.S Phạm Văn Tưởng. Đồng thời em xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên phòng kế toán Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã tạo điều kiện để em hoàn thành bài khóa luận này. Do thời gian và trình độ có hạn nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thu Hà – QT1801K 3 CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Trước hết, doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất đơn, cũng như tái sản xuất mở rộng, là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện các nghĩa vụ đối với đất nước, tham gia liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước... Đồng thời các doanh nghiệp luôn quan tâm
Luận văn liên quan