Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May Huế

Nền kinh tế thị trường càng phát triển, hoạt động kinh doanh đang ngày càng đa dạng, phong phú hơn và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sau sự kiện gia nhập tổ chức thương mại WTO đã đánh dấu một bước chuyển biến khá mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó chủ yếu là kinh tế. Xu thế hội nhập tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh tự do và bình đẳng nhưng cũng chính vì vậy buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt để tồn tại trong một môi trường khốc liệt.Trong một vài năm trở lại đây nền kinh tế trong nước gặp không ít khó khăn, để tồn tại đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần tận dụng thời cơ, nắm bắt nhu cầu, bắt nhịp với thị trường để doanh nghiệp mình không bị tụt hậu với nền kinh tế. Để có được lợi nhuận, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng, sản xuất được những sản phẩm mà thị trường cần; Trong đó phải kể đến việc tổ chức quản lý và tiêu thụ sản phẩm, thông qua việc tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp không chỉ bù đắp được chi phí bỏ ra mà còn mang lại lợi nhuận. Việc hạch toán tiêu thụ sản phẩm sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lãi lỗ Trong đó, doanh thu là 1 trong những chỉ tiêu được các nhà quản trị quan tâm. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, từ đó lựa chọn những phương án sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất. Công ty Cổ phần Dệt May Huế với hơn 20 năm hình thành và phát triển cho đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn và đáng kể. Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác tiêu thụ thành phẩm không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, công ty có các phòng ban đều là cánh tay đắc lực cho công tác tiêu thụ như phòng kế hoạch xuất nhập khẩu, phòng quản lý chất lượng. Thông qua một quá trình học tập và tìm hiểu thực tế tại công ty Cổ phần Dệt May Huế, tôi đã nhận thức được việc quan trọng của công tác hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dệt may nói chung và tại công ty Dệt May Huế nói riêng. Với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các cô chú phòng Kế toán tài chính tại công ty, tôi đã quyết định đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May Huế” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

pdf106 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÂAÛI HOÜC HUÃÚ TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ KHOA KÃÚ TOAÏN - TAÌI CHÊNH .....  ..... KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC KÃÚ TOAÏN DOANH THU VAÌ XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN DÃÛT MAY HUÃÚ Sinh viên thực hiện: Cao Thị Tâm Lớp: K44 Kế toán Doanh nghiệp Niên khoá: 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Sông Hương Huãú, thaïng 05 nàm 2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương Lời Cảm Ơn Những năm tháng học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, làm nền tảng và là hành trang cho tôi bước vào đời một cách tự tin và vững chắc. Chính vì thế tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô trong khoa Kế toán tài chính đã giảng dạy, truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế một cách nhiệt tình và đầy tâm huyết. Để hoàn thành được khóa luận này, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Huế, thầy cô trong khoa Kế toán tài chính cũng như toàn thể thầy cô trong trường. Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Kế toán tài chính của công ty Cổ Phần Dệt May Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu và những kinh nghiệm thực tế để tôi có thể hoàn thành khóa luận này. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.S Đỗ Sông Hương đã giành nhiều thời gian, công sức trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, những người luôn theo sát, giúp đỡ ủng hộ tôi về mặt tinh thần. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế nên nếu có thiếu sót mong thầy cô góp ý để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Cao Thị Tâm SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN i Đạ i h ọc Ki nh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BH CCDV CP CKTM DT GTGT GVHB GGHB HTK KQKD KKTX KKĐK QLDN XNK TNDN TP TTĐB TSCĐ Bán hàng Cung cấp dịch vụ Chi phí Chiết khấu thương mại Doanh thu Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Giảm giá hàng bán Hàng tồn kho Kết quả kinh doanh Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Quản lý doanh nghiệp Xuất nhập khẩu Thu nhập doanh nghiệp Thành phẩm Tiêu thụ đặc biệt Tài sản cố định SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN ii Đạ i h ọc K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương MỤC LỤC Lời cảm ơn .......................................................................................................................i Danh mục các từ viết tắt .............................................................................................. ii Mục lục ......................................................................................................................... iii Danh mục bảng biểu ................................................................................................... vii Danh mục sơ đồ.......................................................................................................... viii PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................ 1 1.2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................. 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.5. Kết cấu của đề tài .................................................................................................. 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 4 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ................................. 4 1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ........ 4 1.1.1. Một số khái niệm ............................................................................................ 4 1.1.1.1. Thành phẩm() ............................................................................................ 4 1.1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm ................................................................................. 4 1.1.1.3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ .................................. 5 1.1.1.4. Kết quả kinh doanh .................................................................................. 5 1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả(4) ................... 6 1.1.3. Các phương thức tiêu thụ ................................................................................ 6 1.1.3.1. Phương thức bán buôn .............................................................................. 6 1.1.3.2. Phương thức bán lẻ ................................................................................... 7 1.1.3.3. Phương thức tiêu thụ trực tiếp .................................................................. 7 1.1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp .................................................................. 8 1.1.3.5. Phương thức bán hàng thông qua đại lý ................................................... 9 1.1.3.6. Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng ............................ 10 SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN iii Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương 1.1.3.7. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng .............................................. 11 1.2. Kế toán doanh thu bán hàng và kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ............. 12 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng ......................................................................... 12 1.2.1.1. Nội dung kế toán doanh thu ................................................................... 12 1.2.1.2. Tài khoản kế toán ................................................................................... 12 1.2.1.3. Chứng từ kế toán sử dụng ...................................................................... 13 1.2.1.4. Phương pháp hạch toán .......................................................................... 14 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................................... 15 1.2.2.1. Chiết khấu thương mại ........................................................................... 15 1.2.2.2. Hàng bán bị trả lại ................................................................................. 16 1.2.2.3. Giảm giá hàng bán .................................................................................. 17 1.2.2.4. Kế toán thuế TTĐB, thuế XNK, thuế GTGT phải nộp .......................... 18 1.3. Nội dung và phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................ 19 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán(14) ......................................................................... 19 1.3.1.1. Khái niệm và bản chất của giá vốn hàng bán ......................................... 19 1.3.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng .............................................................. 20 1.3.1.3. Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho ............................................. 20 1.3.1.4. Các phương pháp tính giá xuất kho ........................................................ 21 1.3.1.5. Sơ đồ hạch toán ...................................................................................... 23 1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .......................... 24 1.3.2.1. Kế toán chi phí bán hàng ........................................................................ 24 1.3.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................... 25 1.3.3. Kế toán các hoạt động tài chính .................................................................... 26 1.3.3.1. Kế toán doanh thu tài chính .................................................................... 26 1.3.3.2. Kế toán chi phí tài chính ........................................................................ 27 1.3.4. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ......................................................... 29 1.3.4.1. Kế toán thu nhập khác ............................................................................ 29 1.3.4.2. Kế toán chi phí khác ............................................................................... 29 1.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................ 29 1.3.6. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh ............................................. 31 SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương 1.3.6.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 31 1.3.6.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 31 1.3.6.3. Sơ đồ hạch toán ...................................................................................... 32 1.3.6.4 .Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh ....................................... 32 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ...................... 33 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty .......................................................................... 33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................ 33 2.1.2. Định hướng phát triển ................................................................................... 35 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ ................................................................................ 35 2.1.3.1. Chức năng ............................................................................................... 35 2.1.3.2. Nhiệm vụ ................................................................................................ 36 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty .................. 36 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty ............................................ 36 2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ............................................ 40 2.1.5. Đánh giá tình hình, năng lực kinh doanh của công ty Cổ phần Dệt May Huế ... 42 2.1.5.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011- 2013 ......................... 42 2.1.5.2. Tình hình tài sản của công ty quq 3 năm 2011- 2013 ............................ 45 2.1.5.3. Tình hình nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011- 2013 ...................... 49 2.1.5.4. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011- 2013 ........ 51 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may Huế .............................................................................................. 54 2.2.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ ......................................................................... 54 2.2.2. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán ....................................... 54 2.2.2.1. Các phương thức tiêu thụ ....................................................................... 54 2.2.2.2. Các hình thức thanh toán ........................................................................ 55 2.2.2.3. Trình tự, thủ tục tiến hành công tác tiêu thụ .......................................... 56 2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty Cổ phần Dệt May Huế. ........................................................................................... 57 2.2.3.1. Quy trình luân chuyển chứng từ ............................................................. 57 SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN v Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương 2.2.3.2. Một số ví dụ minh họa ............................................................................ 58 2.2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................... 65 2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................... 66 2.2.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................... 66 2.2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng ........................................................................ 71 2.2.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................... 74 2.2.4.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính........................................................ 77 2.2.4.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ................................................... 79 2.2.4.6. Kế toán thu nhập khác ............................................................................ 82 2.2.4.7. Kế toán chi phí khác ............................................................................... 83 2.2.4.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .......................................... 85 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ .................................................................... 90 3.1. Đánh giá chung ................................................................................................... 90 3.1.1. Nhận xét chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tại công ty Cổ phần Dệt May Huế .................................................................. 90 3.1.2. Về công tác doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ............. 91 3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dệt May _ Huế ........................................ 92 3.2.1. Giải pháp về hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng ............................ 92 3.2.2. Giải pháp về chính sách bán hàng ................................................................ 93 3.2.3. Giải pháp về quản lý công nợ ....................................................................... 93 PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 95 1. Kết luận .................................................................................................................. 95 2. Kiến nghị ................................................................................................................ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 96 PHỤ LỤC SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN vi Đạ i h ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011- 2013 ............................... 43 Bảng 2.2: Phân tích xu hướng biến động của tài sản công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2011- 2013 ........................................................................................... 46 Bảng 2.3: Bảng phân tích cơ cấu tài sản của công ty Cổ phần Dệt May Huế qua 3 năm 2011- 2013 ................................................................................................... 48 Bảng 2.4: Phân tích sự biến động và cơ cấu nguồn vốn của công ty Cổ phần Dệt May Huế qua 3 năm 2011- 2013 ................................................................................... 50 Bảng 2.5: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011- 2013 ... 53 SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN vii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hạch toán tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ trực tiếp ................................ 8 Sơ đồ 1.2: Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp ................................. 9 Sơ đồ 1.3: Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng thông qua đại lý ................ 10 Sơ đồ 1.4: Hạch toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng ................................... 11 Sơ đồ 1.5: Hạch toán tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng theo hợp đồng ............. 11 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu .............................................................. 14 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán chiết khấu thương mại .......................................... 16 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại ................................................. 17 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán kế toán giảm giá hàng bán ................................................. 18 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán thuế TTĐB, thuế XK và thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp .............................................................................................. 19 Sơ đồ 1.11: Hạch toán kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX ................ 23 Sơ đồ 1.12: Hạch toán kế toán chi phí bán hàng ........................................................... 24 Sơ đồ 1.13: Hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ....................................... 26 Sơ đồ 1.14: Hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính ...................................... 27 Sơ đồ 1.15: Hạch toán chi phí hoạt động tài chính ....................................................... 28 Sơ đồ 1.16: Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh ................................................... 32 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy Công Ty Cổ Phần Dệt May _ Huế ........................................ 37 Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán .............................................................................. 40 Sơ đồ 2.3: Tổ chức kế toán trên máy vi tính ................................................................. 41 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ trình tự hạch toán Chi phí thuế TNDN hiện hành ............................. 85 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh tháng 12/2013 ..................... 88 SVTH: Cao Thị Tâm - Lớp K44KTDN viii Đạ i ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Đỗ Sông Hương PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế thị trường càng phát triển, hoạt động kinh doanh đang ngày càng đa dạng, phong phú hơn và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sau sự kiện gia nhập tổ chức thương mại WTO đã đánh dấu một bước chuyển biến khá mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó chủ yếu là kinh tế. Xu thế hội nhập tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh tự do và bình đẳng nhưng cũng chính vì vậy buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt để tồn tại trong một môi trường khốc liệt.Trong một vài năm trở lại đây nền kinh tế trong nước gặp không ít khó khăn, để tồn tại đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần tận dụng thời cơ, nắm bắt nhu cầu, bắt nhịp với thị trường để doanh nghiệp mình không bị tụt hậu với nền kinh tế. Để có được lợi nhuận, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng, sản xuất được những sản phẩm mà thị trường cần; Trong đó phải kể đến việc tổ chức quản lý và tiêu thụ sản phẩm, thông qua việc tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp không chỉ bù đắp được chi phí bỏ ra mà còn mang lại lợi nhuận. Việc hạch toán tiêu thụ sản phẩm sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lãi lỗTrong đó, doanh thu là 1 trong những chỉ tiêu được các nhà quản trị quan tâm. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, từ đó lựa chọn những phương án sản x
Luận văn liên quan