Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sợi - Công ty cổ phần dệt may Huế

Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đổi thay quan trọng theo hướng đưa diện mạo đất nước phát triển tốt đẹp hơn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được cải thiện. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như bối cảnh mở cửa mạng lại cho các thành phần kinh tế, các đơn vị kinh tế trong nước có không ít thời cơ cũng như trở ngại, cơ hội cũng như thách thức. Ngành Dệt May Việt Nam là một trong những ngành có sự tăng trưởng tương đối lớn, sau khi gia nhập WTO, ngày càng có uy tín và có tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đang ngày càng đáp ứng được nhu cầu các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh như hiện nay, ngành Dệt may không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu phục hồi đà tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã sớm đặt mục tiêu từ năm 2017-2020, ngành Dệt May Việt Nam sẽ phấn đấu đứng thứ hai, thứ ba trong top các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất trên toàn thế giới. Công ty Cổ phần Dệt May Huế cũng là một công ty có sản lượng xuất khẩu lớn trong ngành. Nhờ có tầm nhìn chiến lược tốt, đặc biệt là công tác tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, doanh nghiệp mới có thể cạnh tranh và chiếm lĩnh được thị phần so với các đối thủ cùng lĩnh vực trên thị trường. Trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng của công tác kế toán, có nhiệm vụ cơ bản là hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm. Trong quá trình thực tập, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, tôi đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế” cho khóa luận tốt nghiệp của mình

pdf97 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sợi - Công ty cổ phần dệt may Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -----  ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI NHAØ MAÙY SÔÏI - COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT MAY HUEÁ Sinh viãn thæûc hiãûn: Giaïo viãn hæåïng dáùn: BUÌI THË KIÃÖU OANH ThS. NGUYÃÙN HOAÌNG Låïp : K44 KTDN Niãn khoïa : 2010 - 2014 KHÓA HỌC: 2010 - 2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi còn nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các thầy cô giáo, Công ty Cổ phần Dệt May Huế, gia đình và bạn bè. Vì vậy, từ tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu cùng quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tôi suốt bốn năm học qua. Ban lãnh đạo công ty, Nhà máy Sợi, phòng Kế toán – Tài chính cùng toàn thể nhân viên trong Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Hoàng trong thời gian qua đã dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài khóa luận này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, những người thân đã luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn, luôn luôn bên cạnh giúp đỡ và ủng hộ tôi. Mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế nên khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong quý thầy cô tiếp tục bổ sung, góp ýđểkhóa luận được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2014 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN i Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Sinh viên Bùi Thị Kiều Oanh i SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN ii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ---------- BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán bộ công nhân viên CPSX Chi phí sản xuất đvsp đơn vị sản phẩm KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí công đoàn NCTT Nhân công trực tiếp NPT Nợ phải trả NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SPDD Sản phẩm dở dang SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu XNK Xuất nhập khẩu SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN iii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DANH MỤC BẢNG, BIỂU ---------- Bảng 2.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011, 2012, 2013 ...................... 23 Bảng 2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2011-2013 ............ 24 Bảng 2.3. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2011-2013 . 26 Biểu 2.1. Phiếu xuất kho ............................................................................................... 40 Biểu 2.2. Sổ tổng hợp tài khoản 6211-1 ....................................................................... 40 Biểu 2.3. Sổ tổng hợp tài khoản 6221-1 ....................................................................... 44 Biểu 2.4: Bảng tính giá thành sản phẩm sợi tháng 12/2013 .......................................... 52 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng DANH MỤC SƠ ĐỒ ---------- Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phương pháp KKTX) .... 14 Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phương pháp KKĐK) .... 14 Sơ đồ 1.3. Sơ đồ tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp ................................................. 15 Sơ đồ 1.4.Sơ đồ tập hợp chi phí sản xuất chung ........................................................... 16 Sơ đồ 1.5. Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất (phương pháp KKTX) .............................. 17 Sơ đồ 1.6. Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất (phương pháp KKĐK) .............................. 18 Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế ........................ 28 Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế ....................... 31 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ phần mềm kế toán trên máy vi tính ................................................... 34 Sơ đồ 2.4. Quy trình sản xuất sợi .................................................................................. 35 Sơ đồ 2.5. Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí SXKD dở dang Nhà máy Sợi - sản xuất .... 50 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN v Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng MỤC LỤC ---------- Lời cảm ơn ....................................................................................................................... i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ......................................................................................... iv DANH MỤC SƠ ĐỒ ..................................................................................................... v MỤC LỤC ..................................................................................................................... vi PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1 I.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................................. 2 I.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài ............................................................................... 2 I.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................................................. 2 I.5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 2 I.6. Cấu trúc của khóa luận .............................................................................................. 3 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU .................................... 4 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .................................................................................................... 4 1.1.Tổng quan về Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất4 1.1.1.Những vấn đề cơ bản về chi phí ............................................................................. 4 1.1.1.1.Khái niệm chi phí ................................................................................................ 4 1.1.1.2.Khái niệm chi phí sản xuất .................................................................................. 4 1.1.1.3.Phân loại chi phí .................................................................................................. 4 1.1.1.4.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................... 6 1.1.1.5.Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất .............................................. 7 1.1.1.6.Phương pháp tổng hợp chi phí sản xuất .............................................................. 7 1.1.2.Những vấn đề cơ bản về giá thành sản phẩm ......................................................... 8 1.1.2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm ............................................................................ 8 1.1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm .............................................................................. 8 1.1.2.3.Đối tượng tính giá thành sản phẩm ..................................................................... 9 1.1.2.4.Kỳ tính giá thành sản phẩm ................................................................................. 9 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN vi Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng 1.1.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ................................... 11 1.2.Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất .............................................................................................................. 12 1.2.1.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .......................................................................... 12 1.2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .......................................................... 13 1.2.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ................................................................... 14 1.2.1.3.Kế toán chi phí sản xuất chung.......................................................................... 16 1.2.2.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............................ 17 1.2.2.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ..................................................................... 17 1.2.2.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................. 19 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY SỢI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ....................................................................................... 20 2.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Dệt May Huế ........................................................ 20 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................ 20 2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty .................................................................... 21 2.1.2.1.Chức năng .......................................................................................................... 21 2.1.2.2.Nhiệm vụ ........................................................................................................... 22 2.1.3.Nguồn lực và tình hình sản xuất kinh doanh ........................................................ 22 2.1.3.1.Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm 2011-2013 .................................... 22 2.1.3.2.Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2011-2013 ................ 23 2.1.3.3.Tình hình kết quả SXKD của Công ty qua 3 năm 2011-2013 .......................... 25 2.1.4.Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty .................................................................... 27 2.1.5.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty .................................................... 30 2.1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán .................................................................................... 30 2.1.5.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty ................................................... 33 2.1.5.3.Hình thức sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán ..................................................... 33 2.2.Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế .................................................................... 34 2.2.1.Tổ chức sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế ........................................... 34 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN vii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng 2.2.2.Đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm Sợi .......................................................... 35 2.2.3.Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi ............. 35 2.2.3.1.Đặc điểm chi phí sản xuất ................................................................................. 35 2.2.3.2.Đặc điểm của giá thành sản phẩm ..................................................................... 36 2.2.4.Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Nhà máy Sợi ................ 36 2.2.4.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ................................................................... 36 2.2.4.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất............................................................... 37 2.2.5.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi ................ 37 2.2.5.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm ................................................................... 37 2.2.5.2.Kỳ tính giá thành ............................................................................................... 37 2.2.5.3.Phương pháp tính giá thành sản phẩm............................................................... 37 2.3.Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi........ .......................................................................................................................... 37 2.3.1.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .......................................................................... 37 2.3.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .......................................................... 37 2.3.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ................................................................... 41 2.3.1.3.Kế toán chi phí sản xuất chung.......................................................................... 45 2.3.2.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ...................................................................................................................... 49 2.3.2.1.Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................. 49 2.3.2.2.Đánh giá sản phẩm dở dang .............................................................................. 51 2.3.2.3.Tính giá thành sản phẩm .................................................................................... 52 CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ...................... 58 3.1.Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế ...................................................................... 58 3.1.1.Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty ................................................ 58 3.1.1.1.Ưu điểm ............................................................................................................. 58 3.1.1.2.Nhược điểm ....................................................................................................... 60 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN viii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng 3.1.2.Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.... ................................................................................................................. 60 3.1.2.1.Ưu điểm ............................................................................................................. 60 3.1.2.2.Nhược điểm ....................................................................................................... 62 3.2.Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm .................................................................................... 63 PHẦN III. KẾT LUẬN ............................................................................................... 66 SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN ix Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I.1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đổi thay quan trọng theo hướng đưa diện mạo đất nước phát triển tốt đẹp hơn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được cải thiện. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như bối cảnh mở cửa mạng lại cho các thành phần kinh tế, các đơn vị kinh tế trong nước có không ít thời cơ cũng như trở ngại, cơ hội cũng như thách thức. Ngành Dệt May Việt Nam là một trong những ngành có sự tăng trưởng tương đối lớn, sau khi gia nhập WTO, ngày càng có uy tín và có tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đang ngày càng đáp ứng được nhu cầu các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh như hiện nay, ngành Dệt may không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu phục hồi đà tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã sớm đặt mục tiêu từ năm 2017-2020, ngành Dệt May Việt Nam sẽ phấn đấu đứng thứ hai, thứ ba trong top các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất trên toàn thế giới. Công ty Cổ phần Dệt May Huế cũng là một công ty có sản lượng xuất khẩu lớn trong ngành. Nhờ có tầm nhìn chiến lược tốt, đặc biệt là công tác tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, doanh nghiệp mới có thể cạnh tranh và chiếm lĩnh được thị phần so với các đối thủ cùng lĩnh vực trên thị trường. Trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng của công tác kế toán, có nhiệm vụ cơ bản là hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm. Trong quá trình thực tập, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, tôi đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN 1 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng I.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài này thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu sau:  Hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.  Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi -Công ty Cổ phần Dệt May Huế.  Dựa trên lý luận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng với thực tiễn tại công ty để đưa ra các nhận xét, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi -Công ty Cổ phần Dệt May Huế. I.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tháng 12 năm 2013 tại Nhà máy Sợi -Công ty Cổ phần Dệt May Huế. I.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài - Không gian: Phòng kế toán – tài chính, Phòng kinh doanh, Nhà máy Sợi của Công ty Cổ phần Dệt May Huế. - Thời gian: Thời gian nghiên cứu đề tài từ ngày 10/02/2014 đến 18/05/2014. Số liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sử dụng làm khóa luận của công ty được thu thập trong tháng 12/2013 và các báo cáo tài chính qua 3 năm 2011, 2012, 2013. I.5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, nghiên cứu thông tin liên quan đến đề tài trong các giáo trình, chuẩn mực, thông tư hướng dẫn, khóa luận của các năm trước, nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, đồng thời làm cơ sở để so sánh với thực tế nghiên cứu được. - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Thu thập chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán, quy trình sản xuất sản phẩm, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và các thông tin về nhà máy, từ đó chọn lọc, xử lý số liệu phù hợp với mục đích nghiên cứu. SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN
Luận văn liên quan