Khóa luận Lập kế hoạch marketing cho trung tâm NIIT Angimex năm 2007

Công ty Xuất Nhập khẩu tỉnh An Giang, tên giao dịch là công ty Angimex đã hoạt động thương mại trải qua hơn 25 năm dưới hình thức công ty nhà nước, hoạt động kinh doanh chủ yếu là xuất nhập khẩu lương thực. Để mở rộng hoạt động, công ty chuyển sang công ty cổ phần theo qui định của luật doanh nghiệp, đồng thời đã đa dạng hóa sang các lĩnh vực thương mại như cửa hàng thương mại, đại lý S-fone, đại lý honda, trung tâm phát triển Công nghệ thông tin NIIT Angimex. Trung tâm NIIT Angimex được thành lập vào ngày 24/07/2004, được nhượng quyền đào tạo từ Học viện Số 1 Châu Á đào tạo CNTT – NIIT Ấn Độ mà đại diện là Đại học Hoa Sen. Hoạt động của trung tâm là đào tạo CNTT cho học viên với chương trình đào tạo MMS, cụ thể là giảng dạy các kỹ năng về công nghệ phần mềm và công nghệ mạng. Gần ba năm hoạt động, trung tâm NIIT Angimex đều bị lỗ. Trong cơ cấu tổ chức của trung tâm, có bộ phận marketing nhưng do thiếu nhân sự và nguồn tài chính cho ngân sách marketing cũng phụ thuộc vào công ty Angimex. Cho nên, hoạt động về các chương trình marketing để chiêu sinh và nhằm làm tăng sự nhận biết của khách hàng về trung tâm NIIT Angimex chưa đủ triển khai hiệu quả. Trung tâm NIIT Angimex đã đào tạo chương trình dài hạn, thu hút 150 học viên đăng ký học trong 2,5 năm. Đây là kết quả khiêm tốn so với qui mô đào tạo của trung tâm. Doanh số thấp, doanh thu không bù được chi phí cố định, hoạt động đào tạo chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, với nhu cầu đào tạo và học tập CNTT đang tăng cao trong xu hướng thời đại ngày nay. Do đó, đây là cơ hội thị trường để trung tâm tiến hành chiêu sinh, tăng cường các hoạt động marketing để thu hút ngày càng nhiều học viên. Vì vậy, nhằm phát huy thương hiệu NIIT trên tỉnh nhà, trung tâm NIIT Angimex cần phải lập kế hoạch marketing và đầu tư nguồn ngân sách marketing để triển khai hiệu quả các chương trình chiêu sinh, các chương trình marketing nhằm tăng sự nhận biết của khách hàng tại tỉnh An Giang đối với trung tâm NIIT Angimex, thu hút học viên, tăng doanh thu và lợi nhuận cho trung tâm.

doc66 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 18/02/2013 | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Lập kế hoạch marketing cho trung tâm NIIT Angimex năm 2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KIINH DOANH  TRẦN THỊ THU THÚY  Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 06 năm 2007 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ THU THÚY Lớp : DH4KN2 Mã số Sv: DKN030212 Người hướng dẫn : TH.S CAO MINH TOÀN Long Xuyên, tháng 06 năm 2007 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : Th.S CAO MINH TOÀN Người chấm, nhận xét 1 : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khóa luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày ….. tháng ….. năm ……  Công ty Xuất Nhập khẩu tỉnh An Giang, tên giao dịch là công ty Angimex đã hoạt động thương mại trải qua hơn 25 năm dưới hình thức công ty nhà nước, hoạt động kinh doanh chủ yếu là xuất nhập khẩu lương thực. Để mở rộng hoạt động, công ty chuyển sang công ty cổ phần theo qui định của luật doanh nghiệp, đồng thời đã đa dạng hóa sang các lĩnh vực thương mại như cửa hàng thương mại, đại lý S-fone, đại lý honda, trung tâm phát triển Công nghệ thông tin NIIT Angimex. Trung tâm NIIT Angimex được thành lập vào ngày 24/07/2004, được nhượng quyền đào tạo từ Học viện Số 1 Châu Á đào tạo CNTT – NIIT Ấn Độ mà đại diện là Đại học Hoa Sen. Hoạt động của trung tâm là đào tạo CNTT cho học viên với chương trình đào tạo MMS, cụ thể là giảng dạy các kỹ năng về công nghệ phần mềm và công nghệ mạng. Gần ba năm hoạt động, trung tâm NIIT Angimex đều bị lỗ. Trong cơ cấu tổ chức của trung tâm, có bộ phận marketing nhưng do thiếu nhân sự và nguồn tài chính cho ngân sách marketing cũng phụ thuộc vào công ty Angimex. Cho nên, hoạt động về các chương trình marketing để chiêu sinh và nhằm làm tăng sự nhận biết của khách hàng về trung tâm NIIT Angimex chưa đủ triển khai hiệu quả. Trung tâm NIIT Angimex đã đào tạo chương trình dài hạn, thu hút 150 học viên đăng ký học trong 2,5 năm. Đây là kết quả khiêm tốn so với qui mô đào tạo của trung tâm. Doanh số thấp, doanh thu không bù được chi phí cố định, hoạt động đào tạo chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, với nhu cầu đào tạo và học tập CNTT đang tăng cao trong xu hướng thời đại ngày nay. Do đó, đây là cơ hội thị trường để trung tâm tiến hành chiêu sinh, tăng cường các hoạt động marketing để thu hút ngày càng nhiều học viên. Vì vậy, nhằm phát huy thương hiệu NIIT trên tỉnh nhà, trung tâm NIIT Angimex cần phải lập kế hoạch marketing và đầu tư nguồn ngân sách marketing để triển khai hiệu quả các chương trình chiêu sinh, các chương trình marketing nhằm tăng sự nhận biết của khách hàng tại tỉnh An Giang đối với trung tâm NIIT Angimex, thu hút học viên, tăng doanh thu và lợi nhuận cho trung tâm. MỤC LỤC Tóm tắt Trang Mục lục Danh mục các bảng, biểu đồ, hình vẽ Danh mục các chữ viết tắt CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.2.2. Phạm vi nghiên cứu 2 1.3. Phương pháp và nội dung nghiên cứu 2 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu 2 1.3.2. Nội dung nghiên cứu 2 1.4. Ý nghĩa của đề tài 3 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 2.1. Các khái niệm và định nghĩa về marketing 4 2.1.1. Các khái niệm về marketing 4 2.1.2. Khái niệm về marketing dịch vụ 4 2.1.3. Các định nghĩa về marketing 5 2.1.4. Định nghĩa về quản trị marketing 5 2.2. Ý nghĩa của lập kế hoạch marketing 5 2.3. Quy trình lập kế hoạch marketing 6 2.3.1. Tóm lược nội dung 6 2.3.2. Tôn chỉ hoạt động 6 2.3.3. Phân tích môi trường marketing bên ngòai 6 2.3.4. Phân tích tình hình và môi trường marketing trong nội bộ 6 2.3.5. Phân tích SWOT 6 2.3.6. Mục tiêu marketing 9 2.3.7. Chiến lược marketing 9 2.3.8. Tổ chức và thực hiện 12 2.3.9. Đánh giá kết quả kế hoạch marketing 13 CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ TT NIIT ANGIMEX 14 3.1. Giới thiệu về NIIT Thế giới và NIIT Việt Nam 14 3.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Angimex 14 3.3. Quá trình hình thành và phát triển của TT NIIT Angimex 15 3.4. Cơ cấu tổ chức của TT NIIT Angimex 17 3.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của TT NIIT Angimex 17 3.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban 18 3.5. Hoạt động marketing của TT NIIT Angimex vừa qua 19 CHƯƠNG 4. LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO TT NIIT ANGIMEX NĂM 2007 20 4.1. Tóm lược nội dung 20 4.2. Tôn chỉ hoạt động 20 4.3. Tình hình môi trường marketing bên ngoài 21 4.3.1. Tình hình thị trường chung/môi trường vĩ mô 22 4.3.2. Thị trường sản phẩm/dịch vụ 24 4.3.3. Tình hình cạnh tranh 24 4.4. Phân tích tình hình nội bộ/marketing nội bộ 26 4.4.1. Kết quả kinh doanh 27 4.4.2. Phân tích những vấn đề chiến lược 27 4.4.3. Mức độ hiệu quả của chiến lược marketing 30 4.4.4. Những yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh 31 4.5. Phân tích SWOT 33 4.5.1. Phân tích các chiến lược 34 4.5.2. Lựa chọn chiến lược 34 4.6. Mục tiêu marketing 35 4.7. Chiến lược marketing 36 4.7.1. Chiến lược cạnh tranh 36 4.7.2. Định vị 36 4.7.3. Chiến lược marketing hỗn hợp 37 4.8. Tổ chức và thực hiện 44 4.8.1. Kế hoạch hoạt động 44 4.8.2. Ngân sách marketing 45 4.8.3. Tổ chức thực hiện 46 4.9. Đánh giá kết quả kế hoạch marketing 47 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 48 5.1. Kết luận 48 5.2. Kiến nghị 49 Phụ lục Tài liệu tham khảo DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Ma trận SWOT 7 Bảng 4.1: Điểm mạnh – điểm yếu các TT đào tạo CNTT quan trọng. 25 Bảng 4.2: Tình hình học viên trong năm 2007 của TT NIIT Angimex. 29 Bảng 4.3: Bảng phân tích SWOT của TT NIIT Angimex 33 Bảng 4.4: Bảng học phí theo các Quarter chương trình đào tạo MMS trong 3 năm 42 Bảng 4.5: Bảng học phí cho chương trình Office Pro & Office Pro Plus 42 Bảng 4.6: Ngân sách marketing cho chương trình Office Pro & Office Pro Plus. 45 Bảng 4.7: Ngân sách marketing cho chương trình MMS. 46 Bảng 4.8: Cơ sở đánh giá mục tiêu marketing 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận 3 năm của TT NIIT Angimex 27 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ phương tiện mà học viên biết về NIIT khi đăng ký học 30 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ về trình độ của học viên trước khi vào học NIIT 31 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Chu kỳ đời sống sản phẩm 8 Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức TT NIIT Angimex 17 Hình 4.1: Mô hình giảng dạy LACC 29 Hình 4.2: Hệ thống chương trình đào tạo MMS 40 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Angimex: An Giang Import – Export Company CNTT: Công nghệ thông tin ICC: Industry Collaboration Cell IDC: Insulation Displacement Connector LACC: Learning Architecture based on Collaboration Contructivism MMS: Master Mind Series NIIT: National Institute of Information Technology TT: Trung tâm UBND: Ủy ban nhân dân VCCI: The Vietnam Chamber of Commerce and Industry CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu, CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tích hợp các nhu cầu toàn cầu hóa khác nhau đã dẫn đến sự nổi lên của nhiều công nghệ đa dạng. Do đó, đang có nhu cầu rất lớn về các chuyên gia trong từng lĩnh vực cụ thể như công nghệ phát triển phần mềm, công nghệ mạng, cơ sở dữ liệu và bảo vệ hệ thống thông tin tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Hiện nay, ở Việt Nam, một trong các ngành đào tạo được quan tâm nhiều nhất là CNTT. Các bậc phụ huynh có con em theo học các trường trung học phổ thông bây giờ luôn có lựa chọn xem xét năng lực của chúng “có theo được ngành CNTT hay không”. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT thường có việc làm khá, hưởng thu nhập vào mức 200USD/tháng ngay khi mới đi làm (). Mặt khác, nhằm đáp ứng cho nhu cầu về nguồn nhân lực với trình độ kỹ thuật công nghệ phục vụ cho giai đoạn đang phát triển của đất nước. Lĩnh vực giáo dục đào tạo CNTT cần được truyền bá một cách rộng rãi để cung cấp kiến thức và kỹ năng công nghệ cho hàng triệu lao động trẻ Việt Nam ham học hỏi, năng động và nhạy bén với tình hình phát triển sôi động của đất nước. Đồng thời, quan tâm đến trình độ nhân sự không chỉ ở thành thị, ở các trường đại học lớn mà cần quan tâm đến các tỉnh, các nơi vùng sâu, để nâng cao trình độ từ thành thị đến nông thôn. Kiến thức và kỹ năng CNTT sẽ phát triển đồng bộ, nâng cao giá trị tinh thần, nâng cao kinh nghiệm học tập và trình độ nhận thức. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tăng phát triển kinh tế địa phương góp phần phát triển kinh tế đất nước. NIIT là một trong những tập đoàn CNTT lớn nhất tại Ấn Độ được thành lập vào năm 1981, tại Việt Nam NIIT đã có mặt từ năm 2001 và đến nay đã xây dựng hệ thống 25 trung tâm NIIT tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Ở An Giang, TT NIIT Angimex được nhượng quyền đào tạo bởi Công ty Angimex. Đây là lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhân sự cho tỉnh An Giang và cũng thu hút nhân tài ở các tỉnh lân cận để phát huy kiến thức và kỹ năng CNTT. Tuy nhiên, qua các năm hoạt động, TT NIIT Angimex chưa được nhiều người biết đến về phương pháp đào tạo, về lợi ích được đào tạo từ trung tâm, lượng học viên chưa đáp ứng qui mô đào tạo của trung tâm. Cho nên, việc “Lập kế hoạch Marketing cho TT NIIT Angimex năm 2007” là rất cần thiết để đạt được các mục tiêu trên, đồng thời thu hút nhiều học viên, tăng doanh số và lợi nhuận cho trung tâm. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các nhân tố quyết định thành công cùng với các cơ hội thị trường để đưa ra các giải pháp khắc phục các điểm yếu của TT và các đe dọa bên ngoài. Từ đó, lập kế hoạch Marketing cho TT NIIT Angimex của công ty Angimex một cách hiệu quả, mang lại thu nhập và lợi nhuận ngày càng tăng cho TT. Bên cạnh đó, TT NIIT Angimex còn thương mại về việc thiết kế và lắp đặt hệ thống phần mềm nhằm tăng lợi nhuận. Nên kế hoạch marketing cũng với mục đích thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đặt hàng với TT. Phạm vi nghiên cứu TT NIIT Angimex đào tạo hai chuyên ngành công nghệ phần mềm và công nghệ mạng. Việc lập kế hoạch marketing cho TT NIIT Angimex nhằm thu hút nguồn nhân lực để đào tạo thuộc hai chuyên ngành trên. Kế hoạch marketing của TT NIIT Angimex được xem xét và áp dụng trong phạm vi ngắn hạn trong 3 quí cuối của năm 2007 và định hướng cho năm 2008.. Phương pháp và nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu bằng cách thu thập các dữ liệu sơ cấp và các dữ liệu thứ cấp. Đồng thời sử dụng ma trận SWOT để phân tích các dữ liệu thu thập được. Dữ liệu sơ cấp thu thập bằng cách đến trực tiếp TT NIIT Angimex trong suốt khoảng thời gian đi thực tập, đi ít nhất 2 ngày/tuần. Quan sát và trao đổi với Giám đốc của TT, trao đổi với tổ trưởng của tổ quản lý – hành chánh, tổ trưởng của tổ kinh doanh – marketing, tổ trưởng của tổ giảng viên. Dữ liệu thứ cấp thu thập thông qua báo tuổi trẻ, các sách giảng dạy về chuyên ngành marketing, truy cập internet, lọc các thông tin và số liệu từ các báo cáo vào từng giai đoạn phát triển của công ty Angimex và của TT NIIT Angimex. Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thu thập được sẽ được xử lý theo các phương pháp sau: Phương pháp so sánh tổng hợp: Tổng hợp và so sánh các số liệu kinh doanh qua từng năm nhằm đánh giá thực trạng của TT. So sánh kết quả hoạt động của TT với các TT khác hoặc các trường cùng ngành đào tạo CNTT. Từ đó, xác định được vị thế của TT trong ngành. Phương pháp thống kê biểu bảng: Qua biểu bảng sẽ dễ dàng nhận thấy được xu hướng phát triển của TT nhằm tổng hợp phân tích tìm hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của TT trong thời kỳ hoạt động. Phương pháp phân tích ma trận SWOT: Sử dụng ma trận SWOT để xử lý các dữ liệu thu thập được bằng cách phân tích dữ liệu. Từ đó đưa ra các điểm mạnh để tận dụng tốt các cơ hội của thị trường, tìm cách khắc phục các điểm yếu để hạn chế các đe dọa bên ngoài mang lại. Nội dung nghiên cứu Lập kế hoạch marketing cho TT NIIT Angimex của công ty Angimex trong năm 2007 được nghiên cứu cụ thể qua các nội dung của từng chương sau: Chương 1. Mở đầu Chương 2. Cơ sở lý thuyết Chương 3. Giới thiệu về TT NIIT Angimex Chương 4. Lập kế hoạch Marketing cho TT NIIT Angimex trong năm 2007 Chương 5. Kết luận và kiến nghị Ý nghĩa của đề tài Trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu, các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng thì cường độ cạnh tranh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và cũng làm cho lợi nhuận trong dịch vụ thương mại càng tăng. Để phục vụ và thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng thì bản thân các doanh nghiệp phải có lợi thế về ích lợi đem đến cho khách hàng. Và để khách hàng có thể biết đến các lợi ích tốt đó thì cần phải có kế hoạch quảng bá, giới thiệu về mình cho khách hàng biết đến, tin tưởng đến sản phẩm – dịch vụ của mình. Lập kế hoạch marketing là một phương pháp hữu hiệu để đưa TT NIIT Angimex ngày càng gần gũi và thân thiện đến khách hàng bằng các sản phẩm – dịch vụ ích lợi của TT. Giới thiệu đến khách hàng, thu hút khách hàng bằng các ích lợi của chính khách hàng. Không chỉ vậy, kế hoạch marketing sẽ là bước đi cho lợi thế cạnh tranh của TT trong lĩnh vực giáo dục và thương mại, tăng lợi nhuận bằng phương pháp giảng dạy tốt, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng làm tăng uy tín và thương hiệu cho TT NIIT Angimex. Riêng về bản thân tôi, nghiên cứu đề tài là cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với bối cảnh kinh doanh thực tế tại TT và nhận biết được các đặc điểm, tình hình của thị trường chung, đặc biệt là thị trường CNTT. Đồng thời, vận dụng các kiến thức được học ở giảng đường vào môi trường kinh tế thực tiễn. Góp phần nâng cao kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tập, kỹ năng làm việc tại một đơn vị kinh doanh cụ thể trong nền kinh tế thị trường bấy giờ. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Các khái niệm và định nghĩa về marketing Các khái niệm về marketing Marketing truyền thống: bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến việc hướng dòng sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ) từ nhà sản xuất đến người tiêu thụ một cách tối ưu. Marketing hiện đại : là hoạt động của con người nhằm hướng dẫn việc thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn thông qua quá trình trao đổi hàng hoá. Như vậy, tư tưởng chủ đạo của marketing là khám phá nhu cầu của khách hàng để cung ứng hàng hóa phù hợp, chỉ bán cái gì khách hàng cần chứ không phải bán cái gì mà nhà sản xuất kinh doanh có sẵn. Marketing hỗn hợp: Marketing hỗn hợp là sự phối hợp hoạt động của những thành phần của marketing sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của thị trường trong một khoảng thời gian ngắn. Đây chính là biểu hiện của doanh nghiệp trong việc vận dụng 4 chiến lược marketing trong từng giai đoạn cụ thể của thị trường. Bốn chiến lược đó là : sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị. Sản phẩm: Doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm/dịch vụ đáp ứng tốt theo nhu cầu thị trường. Sản phẩm/dịch vụ phải hấp dẫn thu hút khách hàng và đáp ứng được nhiều mong muốn, ích lợi của khách hàng. Giá cả: Khi xây dựng giá cả cho sản phẩm/dịch vụ, doanh nghiệp phải linh hoạt tính toán để vừa mang lại lợi nhuận cho mình, vừa hợp với khả năng chi trả cho sự thỏa mãn của khách hàng và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường. Phân phối: Tổ chức hệ thống phân phối, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học viên và các đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Long Xuyên một cách linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thời gian, thuận tiện cho khách hàng. Chiêu thị: Tổ chức quảng cáo, thông tin, các họat động khuyến mãi và tạo uy tín cho sản phẩm/dịch vụ để lôi kéo, thu hút được nhiều học viên và các đơn đặt hàng. Khái niệm về marketing dịch vụ Dịch vụ được hiểu là rất nhiều loại hình hoạt động và nghiệp vụ thương mại khác nhau. Philip Kotler định nghĩa về dịch vụ “Dịch vụ là mọi biện pháp hay lợi ích mà một bên có thể cung cấp cho bên kia và chủ yếu là không sờ thấy được và không dẫn đến sự chiếm đoạt một cái gì đó. Việc thực hiện dịch vụ có thể có và cũng có thể không liên quan đến hàng hóa dưới dạng vật chất của nó” () Dịch vụ có 4 đặc điểm cần được chú ý đến khi xây dựng chương trình marketing 1. Tính không sờ thấy được: Các dịch vụ đều không sờ thấy được, không thể nhìn thấy, thử mùi vị, nghe hay ngửi chúng trước khi có được chúng. Để củng cố lòng tin của khách hàng, người cung ứng dịch vụ có thể thi hành những biện pháp cụ thể như: tăng tính sờ thấy được của hàng hóa, làm khách hàng chú ý đến những lợi ích có liên quan đến dịch vụ đó, tên gọi của dịch vụ làm mức độ tin tưỡng cho khách hàng, mời người nổi tiếng tham gia tuyên truyền dịch vụ để tăng độ tin cậy. 2. Tính không tách rời khỏi nguồn gốc: Dịch vụ không thể tách rời nguồn gốc của nó dù cho đó là người hay máy móc, trong khi hàng hóa vật chất vẫn tồn tại không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt nguồn gốc của nó. 3. Tính không ổn định về chất lượng: Chất lượng dịch vụ dao động trong một khoảng rất rộng tùy thuộc vào người cung ứng và tùy thuộc vào thời gian và địa điểm cung ứng. 4. Tính không lưu giữ được: Sử dụng dịch vụ không thể lưu giữ được, chỉ có thể lưu giữ cái nhận được thông qua cảm giác, nhận định của khách hàng về chất lượng về sự thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng. Định nghĩa về marketing Marketing là hoạt động tiếp thị hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của con người thông qua tiến trình trao đổi. Trong tiến trình đó, người bán phải tìm ra người mua, phải định rõ nhu cầu, ước muốn của khách hàng, phải tạo ra sản phẩm cần thiết, định giá, phân phối, vận chuyển, quảng cáo và bán hàng (). Định nghĩa về quản trị marketing Quản trị marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành những biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những nhiệm vụ xác định của doanh nghiệp như thu lợi nhuận, tăng khối lượng hàng tiêu thụ, mở rộng thị trường vv…() Ý nghĩa của lập kế hoạch marketing Lập kế hoạch marketing nhằm các mục tiêu sau: Tối đa hóa tiêu dùng: Marketing tạo điều kiện dễ dàng và kích thích tiêu thụ tối đa. Do đó, đẩy mạnh hoạt động thương mại sản phẩm/dịch vụ đào tạo của TT, tạo nhiều công ăn việc làm và sự thịnh vượng tối đa. Tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu thụ: Mục đích của hệ thống marketing là làm cho người tiêu thụ thỏa mãn tối đa (chất lượng) chứ không phải bản thân sự tiêu thụ (số lượng). Tối đa hóa sự chọn lựa: Marketing làm cho sản phẩm/dịch vụ đa dạng và tối đa hóa sự chọn lựa của khách hàng, giúp cho họ tìm được cái làm thỏa mãn cao nhất sở thích của họ. Tối đa hóa chất lượng cuộc sống: Chất lượng cuộc sống là đòi hỏi của con người hiện đại sống trong nền kinh tế xã hội hoàn hảo. Đây là mục tiêu cao nhất của marketing làm tăng chất lượng cuộc sống: chất lượng hàng hóa và dịch vụ, chất lượng môi trường sống, khung cảnh văn hóa, thẩm mỹ, danh tiếng,….() Quy trình lập kế hoạch marketing Lập kế hoạch marketing được tiến hành trình tự theo các bước sau: Tóm lược nội dung Tóm lược những vấn đề chính, những chiến lược và những giải pháp chính của kế hoạch marketing nhằm khái quát được toàn diện và cốt lõi của kế hoạch marketing. Tôn chỉ hoạt động Nêu lên tôn chỉ hoạt động của công ty Angimex, của TT NIIT Angimex và của kế hoạch marketing đang đề ra. Phân tích môi trường marketing bên ngòai Phân tích các thông tin bên ngoài có ảnh hưởng đến TT NIIT Angimex. Từ đó, xác định các cơ hội có lợi cho kế hoạch marketing và nhận dạng các mối đe dọa gặp phải để kịp thời có biện pháp khắc phục. Phân tích chiến lược marketing hiện tại để nhận dạng và đánh giá các đặc điểm của thị trường. Từ đó, có kế hoạch marketing phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại và tương lai của nhu cầu thị trường. Phân tích tình hình và môi trường marketing trong nội bộ Thống kê lại các dữ liệu của TT NIIT Angimex để đi sâu phân tích về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình nhân sự, các kế hoạch marketing đã đề ra,.. Qua đó biết được các điể
Luận văn liên quan