Kinh tê nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Thực tế đỏi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp từ nghị quyết 10 của bộ chính trị tới nay, với nội dung cơ bản là: Chuyển sang kinh tế hàng hóa lấy hộ nông dân làm đơn vị kinh tế tự chủ đặt ra những vấn đề cơ bản và cấp bách

pdf28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/11/2013 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tê nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong sự phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan