Lập dự toán sản xuất hoa lụa cho doanh nghiệp m2n

Doanh nghiệp M2N chuyên thiết kế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoa lụa. Với tiêu chí rẻ, đẹp, phù hợp túi tiền của người tiêu dùng, M2N đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cả về mẫu mã, hình thức,dịch vụ… Đặc biệt doanh nghiệp còn tăng cường quảng bá sản phẩm trên một số phương tiện như: tham gia triển lãm, hội chợ, quảng cáo trên báo chí…Với đội ngũ lao động có tay nghề, khéo léo, tinh tế, các sản phẩm hoa lụa của M2N đang từng bước chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất, khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Dưới đây là một số sản phẩm của công ty

doc12 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 29/12/2012 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập dự toán sản xuất hoa lụa cho doanh nghiệp m2n, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thảo luận: LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT HOA LỤA CHO DOANH NGHIỆP M2N. Giảng viên : Th.s Đỗ Thị Thúy Phương Bộ môn : Kế toán quản trị Nhóm thực hiện : Nhóm 8 Trịnh Thị Mận Vũ Thị Minh Vũ Thị Nga Đỗ Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Nhung Phần một: Giới thiệu chung I. Thông tin doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân M2N Địa chỉ: 19 Đặng Dung – Ba Đình- Hà Nội Điện thoại: 04.33.66.8888 FAX: 04.33.66.8888 Email: hoalua.m2n@gmail.com Website: hoalua.m2n.vn II. Giới thiệu doanh nghiệp tư nhân M2N Doanh nghiệp M2N chuyên thiết kế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoa lụa. Với tiêu chí rẻ, đẹp, phù hợp túi tiền của người tiêu dùng, M2N đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cả về mẫu mã, hình thức,dịch vụ… Đặc biệt doanh nghiệp còn tăng cường quảng bá sản phẩm trên một số phương tiện như: tham gia triển lãm, hội chợ, quảng cáo trên báo chí…Với đội ngũ lao động có tay nghề, khéo léo, tinh tế, các sản phẩm hoa lụa của M2N đang từng bước chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất, khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Dưới đây là một số sản phẩm của công ty:  Hoa hồng xanh Hoa phong lan  Phòng trưng bày Phần 2: LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT HOA LỤA CHO DOANH NGHIỆP M2N NĂM 2011 Lập định mức: Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Để tạo ra 1 sản phẩm bình hoa cần 4 vật liệu chính: Lụa, nhựa, xốp, bình sứ Định mức giá:   Lụa (nghìn đ/m) Nhựa (nghìn đ/kg) Xốp (nghìn đ/kg) Bình hoa (nghìn đ/bình)  Giá mua 50 8 100 50  Chi phí vận chuyển 0.5 0.5 0.5 0.6  Chi phí nhập kho, bốc xếp 0.2 0.2 0.2 0.3  Tổng 50.7 8.7 100.7 50.9  Định mức lượng:   Lụa(m) Nhựa(kg) Xốp(kg) Bình hoa (bình)  Số lượng để sản xuất 1 bình hoa 1 0.3 0.05 1  Hao hụt cho phép 0.1 0.03 0.005 0  Mức sản phẩm hỏng cho phép 0.05 0.015 0.0025 0.2  Tổng 1.15 0.345 0.0575 1.2  ( Định mức chi phí vật liệu cho một bình hoa là: 50.7 x 1.15 + 8.7 x 0.345 + 100.7 x 0.0575 + 50.9 x 1.2 = 128.17675 II. Định mức chi phí nhân công trực tiếp: 1. Định mức giá: Mức lương cơ bản của 1 giờ lao động (đ) 4  Thuế lao động (20% lương cơ bản) (đ) 0.8  Các khoản trích theo lương (22% lương cơ bản) (đ) 0.88  Phụ cấp lương (5% lương cơ bản) (đ) 0.2  Định mức giá của 1 giơ lao động trực tiếp (đ/giờ) 5.88  2. Định mức lượng: Thời gian sản xuất cơ bản 1 bình hoa (giờ) 3.5  Thời gian dành cho nhu cầu cá nhân (giờ) 0.1  Thời gian tính cho sản phẩm hỏng (giờ) 0.1  Định mức lượng (giờ/bình hoa) 3.7  ( Định mức chi phí nhân công cho một bình hoa = 5.76 x 3.7 = 21.312 III . Định mức chi phí sản xuất chung: Lấy căn cứ phân bổ là số giờ lao động trực tiếp: Biến phí sản xuất chung (đ/giờ) 1.5  Định phí sản xuất chung (đ/giờ) 1.5  Số giờ lao động trực tiếp (giờ) 3.7  Định mức chi phí sản xuất chung (đ/ bình hoa) 11.1  IV. Định mức chi phí sản xuất một bình hoa là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (đ) 128.17675  Chi phí nhân công trực tiếp (đ) 21.756  Chi phí sản xuất chung (đ) 11.1  Định mức chi phí của 1 bình hoa 161.03275  Lập dự toán sản xuất hoa lụa I. Dự toán tiêu thụ sản phẩm hoa lụa: ĐVT: 1000đ   Quý Cả năm  I II III IV  Khối lượng tiêu thụ dự kiến (bình) 5000 5500 6000 8000 24500  Đơn giá bán (1.000đ) 230 230 230 230 230  Doanh thu (1.000đ) 1150000 1265000 1380000 1840000 5635000  Bảng dự kiến lịch thu tiền: ĐVT: 1000đ Khoản phải thu            Quý IV năm trước 800000       800000  Quý I 575000 575000     1150000  Quý II   632500 632500   1265000  Quý III     690000 690000 1380000  Quý IV       920000 920000  Tổng cộng 1375000 1207500 1322500 1610000 5515000  Giả định thu được 50% ngay trong quý, 50% quý sau II. Dự toán sản xuất của năm 2011: ĐVT: 1000đ   Quý Cả năm  I II III IV  Khối lượng tiêu thụ kế hoạch(bảng 1) 5000 5500 6000 8000 24500  Cộng: tồn kho cuối kỳ (a) 825 900 1200 750 750  Tổng nhu cầu 5825 6400 7200 8750 25250  Trừ: tồn kho đầu kỳ 800 825 900 1200 800  Khối lượng cần sản xuất trong kỳ 5025 5575 6300 7550 24450  Giả sử nhu cầu tồn kho cuối kỳ bằng 15% nhu cầu quý sau. Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp   Quý Cả năm  I II III IV  Khối lượng cần sản xuất (bảng 2) (bình) 5025 5575 6300 7550 24450  Định mức nguyên liệu trực tiếp cần cho 1 sp            - Lụa 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  - Nhựa 0.345 0.345 0.345 0.345 0.345  - Xốp 0.0575 0.0575 0.0575 0.0575 0.0575  - Bình 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200  Khối lượng nguyên liệu cần cho SX            - Lụa 5778.75 6411.25 7245 8682.5 28117.5  - Nhựa 1733.625 1923.375 2173.5 2604.75 8435.25  - Xốp 288.9375 320.5625 362.25 434.125 1405.875  - Bình 6030 6690 7560 9060 29340  Cộng: nguyên liệu tồn kho cuối kỳ (a) = 15% nhu cầu của quý sau            - Lụa 961.6875 1086.75 1302.375 900 900  - Nhựa 288.50625 326.025 390.7125 300 300  - Xốp 48.084375 36.225 43.4125 40 40  - Bình 1003.5 1134 1359 1000 1000  Tổng cộng nhu cầu            - Lụa 6740.4375 7498 8547.375 9582.5 29017.5  - Nhựa 2022.13125 2249.4 2564.2125 2904.75 8735.25  - Xốp 337.021875 356.7875 405.6625 474.125 1445.875  - Bình 7033.5 7824 8919 10060 30340  Trừ nguyên liệu tồn kho đầu kỳ            - Lụa 577.875 961.6875 1086.75 1302.375 577.875  - Nhựa 173.3625 288.50625 326.025 390.7125 173.3625  - Xốp 28.89375 48.084375 36.225 43.4125 28.89375  - Bình 603 1003.5 1134 1359 603  Nguyên liệu mua vào            - Lụa 6162.5625 6536.3125 7460.625 8280.125 28439.625  - Nhựa 1848.76875 1960.89375 2238.1875 2514.0375 8561.8875  - Xốp 308.128125 308.703125 369.4375 430.7125 1416.98125  - Bình 6430.5 6820.5 7785 8701 29737  Định mức giá            - Lụa 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7  - Nhựa 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7  - Xốp 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7  - Bình 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9  Tổng chi phí mua NVL trực tiếp 686867.16 726700.67 831184.78 927928.11 3172680.72  - Lụa 312441.92 331391.04 378253.69 419802.34 1441888.99  - Nhựa 16084.29 17059.78 19472.23 21872.13 74488.42  - Xốp 31028.50 31086.40 37202.36 43372.75 142690.01  - Bình 327312.45 347163.45 396256.50 442880.90 1513613.30  Dự toán lịch thanh toán tiền chi phí NVL trực tiếp: Giả sử 70% số tiền trả ngay trong quý, 30% trả quý tiếp theo ĐVT: 1000đ   Quý Cả năm  I II III IV  Khoản phải trả (31/12/2010) 265000.00       265000.00  Phải trả quý I(b) 480807.01 206060.15     686867.16  Phải trả quý II   508690.47 218010.20   726700.67  Phải trả quý III     581829.3425 249355.43 831184.78  Phải trả quý IV       649549.68 649549.68  Tổng cộng 745807.01 714750.62 799839.54 898905.11 3159302.29  IV. Dự toán chi phí lao động trực tiếp: ĐVT: 1000đ   Quý Cả năm  I II III IV  Nhu cầu sản xuất ( bảng 2) 5025 5575 6300 7550 24450  Định mức thời gian sx 1 sp 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7  Tổng nhu cầu (số giờ) 18592.5 20627.5 23310 27935 90465  Định mức giá (đ/giờ) 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88  Tổng chi phí lao động trực tiếp 109323.9 121289.7 137062.8 164257.8 531934.2  Dự toán chi phí sản xuất chung: ĐVT: 1000đ   Quý Cả năm  I II III IV  Tổng nhu cầu lao động trực tiếp (B4) (số giờ) 18592.50 20627.50 23310.00 27935.00 90465.00  Đơn giá biến phí sản xuất chung 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ 27888.75 30941.25 34965.00 41902.50 135697.50  Định phí sx chung phân bổ (a) 33924.38 33924.38 33924.38 33924.38 135697.50  Tổng cộng chi phí sản xuất chung phân bổ 61813.13 64865.63 68889.38 75826.88 271395.00  Trừ: chi phí khấu hao 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 120000.00  Chi tiền cho chi phí sản xuất chung 31813.13 34865.63 38889.38 45826.88 151395.00  Định phí kế hoạch phân bổ cả năm được chia đều cho 4 quý : 90465 x 1.5 : 4 = 33924.38 (nghìn đồng) Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ: ĐVT: 1000đ Thành phẩm tồn kho cuối kỳ kế hoạch (bảng 2) 750  Chi phí định mức của 1 sp 161.03  Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ 120774.56  VII. Chi phí lưu thông và quản lý: ĐVT: 1000đ   Quý Cả năm  I II III IV  Khối lượng tiêu thụ (bảng 1) 5000 5500 6000 8000 24500  Biến phí lưu thông và quản lý ước tính của 1sp 5 5 5 5 5  Biến phí dự toán 25000 27500 30000 40000 122500  Định phí quản lý và lưu thông            -Quảng cáo 15000 15000 15000 15000 60000  -Lương quản lý 42000 42000 42000 42000 168000  -Các khoản trích theo lương(22%) 9240 9240 9240 9240 36960  Tổng cộng chi phí lưu thông và quản lý ước tính 91240 93740 96240 106240 387460  Dự toán tiền mặt: ĐVT: 1000đ Bảng số Quý Cả năm   I II III IV  1. Tồn đầu kỳ Bảng 10 200000 674155.83 914349.75 600157.90 200000  2.Thu trong kỳ Bảng 1 1375000 1207500 1322500 1610000 5515000  3.Tổng cộng thu(a)   1575000 1881655.83 2236849.752 2210157.9 5715000  4.Trừ các khoản chi              - Mua NVLTT Bảng 3 745807.01 714750.62 799839.54 898905.11 3159302.29  - Trả lương NCTT Bảng 4 109323.9 121289.7 137062.8 164257.8 531934.2  - Chi phí SXC Bảng 5 31813.13 34865.63 38889.38 45826.88 151395.00  - Chí phí LT&QL Bảng 7 91240 93740 96240 106240 387460  - Thuế thu nhập Bảng 9 87660.13 87660.13 87660.13 87660.13 350640.54  -Mua sắm TSCĐ   150000 150000 150000 150000 600000  5.Tổng cộng chi(b)   1215844.17 1202306.08 1309691.85 1452889.92 5180732.02  6.Cân đối thu chi ( c) = (a-b )   359155.83 679349.75 927157.90 757267.98 534267.98  7.Hoạt động tài chính              - Vay ngân hàng đầu kỳ   315000 235000     550000  - Trả nợ vay cuối kỳ       (300000.00) (250000.00) (550000.00)  - Lãi suất 12%/năm       (27000.00) (22950.00) (49950.00)  -.Tổng cộng hoạt động tài chính(d)   315000 235000 (327000.00) (272950.00) (49950.00)  8.Tiền mặt tồn quĩ cuối kỳ (= d+c)   674155.83 914349.75 600157.90 484317.98 484317.98  (1) Quỹ tiền mặt phải luôn đảm bảo trên mức 200.000.000đ (2) Số tiền tồn đầu kỳ lấy từ bảng tổng kết tài sản năm 2010. (3) Lãi suất trả cùng vốn vay, được tính theo độ dài thời gian vay: Quý III Nợ gốc 300000 x 12% x ¾ năm = 27000 ( nghìn đồng)  Quý IV Nợ gốc (315000- 300000) x 12% x 4/4 năm = 1800 ( nghìn đồng)  + 235000 x 12% x ¾ năm = 21150 ( nghìn đồng)    29950 ( nghìn đồng)  Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: ĐVT: 1000đ 1.Doanh thu (bảng 1) 5635000.00  2.Giá vốn hàng bán 3945302.38  3.Lãi gộp 1689697.63  4.Chi phí QL và lưu thông 387460.00  5.Lãi thuần từ HĐKD 1302237.63  6.Chi phí trả lãi nợ vay 49950.00  7.Lãi thuần trước thuế 1252287.63  8.Thuế thu nhập (28%) 350640.54  9.Lãi thuần sau thuế 901647.09  Bảng tổng kết tài sản dự toán năm 2011: ĐVT: 1000đ   Năm 2010 Dự toán năm 2011 Ghi chú  A. Tài sản        1. Tài sản cố định 1600000 2080000    a. Nhà xưởng 1200000 1200000    b. Máy móc 1000000 1600000 Bảng 8: 600000 TM mua sắm TSCĐ  c. Hao mòn tài sản cố định (600000.00) (720000.00) Bảng 5(hao mòn dự kiến: 120000)  2. Tài sản lưu động 1185183.38 1628260.54    a. Tài sản lưu động SX        Giá trị nguyên liệu trực tiếp tồn kho 64408.82 103168.00 Bảng 3  b. TSLĐ lưu thông        -Giá trị thành phẩm tồn kho 120774.56 120774.56 Bảng 6  - Tiền mặt 200000 484317.98 Bảng 8  - Khoản phải thu 800000 920000 Bảng 1 Quý IV  Tổng cộng tài sản (1) + (2) 2785183.38 3708260.54    B. Nguồn vốn        1.Công nợ 265000.00 278378.43    a. Vay ngân hàng        b. Các khoản phải trả 265000.00 278378.43 Bảng 3 Quý IV  2. Vốn chủ sở hữu 2520183.38 3429882.11    a. Vốn chủ sở hữu 2000000 2000000    b. Tiền lãi để lại 520183.38 1429882.11    Tổng cộng nguồn vốn 2785183.38 3708260.54    III. Kiến nghị: Qua việc lập dự toán, phòng kế hoạch đưa ra một số kiến nghị như sau: Tiếp tục công tác nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm Mở rộng thị trường tiêu thụ Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường
Luận văn liên quan