Luận văn Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên

Trong năm 2006 vừa qua đất nước ta có một sựkiện kinh tếquan trọng thu hút sựquan tâm của mọi tầng lớp dân cư đặc biệt là các doanh nghiệp. Đó là ta đã kết thúc vòng đàm phán song phương với Mỹvềviệc gia nhập WTO. Đây vừa là cơhội vừa là thách thức đối với doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp phải có những chiến lược mục tiêu gì đểtồn tại trong môi trường cạnh tranh gay gắt này khi hàng hoá của các nước bạn vào nước ta cũng sẽkhông bị đánh thuế? Đểtạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp có hai cách lựa chọn: Một là tăng doanh thu từcác nguồn. Theo cách này doanh nghiệp phải tăng giá bán các thành phẩm, tăng lượng thành phẩm bán ra. Hai là doanh nghiệp phải tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, từ đó hạgiá thành sản phẩm. Trên thực tếviệc tăng giá bán phụthuộc vào các điều kiện khách quan trên thịtrường. Doanh nghiệp cũng không thểtăng giá bán quá nhiều. Nhưvậy doanh nghiệp sẽ m ất khả năng cạnh tranh, mất thịphần. Nhưvậy đểtăng lợi nhuận doanh nghiệp cần tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Có thểnói rằng chi phí và tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh là một vấn đềquan trọng hàng đầu, buộc mọi doanh nghiệp, mọi bộ phận trong doanh nghiệp phải quan tâm. Để chiếm được một vị trí nhất định và đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp nói chung và công ty cổphần Giầy Hưng Yên nói riêng phải không ngừng đổi mới, tựhoàn thiện cơchếquản lý kinh tếcho phù hợp với cơchếquản lý kinh tếcủat Nhà nước. Với vai trò là một công cụ đắc lực của quản lý kinh doanh, kếtoán tài chính cũng phải đổi mới theo. Đặc biệt việc đổi mới hoàn thiện công tác thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là yêu cầu cấp bách .

pdf92 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 2918 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên.” 2 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm 2006 vừa qua đất nước ta có một sự kiện kinh tế quan trọng thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp dân cư đặc biệt là các doanh nghiệp. Đó là ta đã kết thúc vòng đàm phán song phương với Mỹ về việc gia nhập WTO. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp phải có những chiến lược mục tiêu gì để tồn tại trong môi trường cạnh tranh gay gắt này khi hàng hoá của các nước bạn vào nước ta cũng sẽ không bị đánh thuế? Để tạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp có hai cách lựa chọn: Một là tăng doanh thu từ các nguồn. Theo cách này doanh nghiệp phải tăng giá bán các thành phẩm, tăng lượng thành phẩm bán ra. Hai là doanh nghiệp phải tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, từ đó hạ giá thành sản phẩm. Trên thực tế việc tăng giá bán phụ thuộc vào các điều kiện khách quan trên thị trường. Doanh nghiệp cũng không thể tăng giá bán quá nhiều. Như vậy doanh nghiệp sẽ mất khả năng cạnh tranh, mất thị phần. Như vậy để tăng lợi nhuận doanh nghiệp cần tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Có thể nói rằng chi phí và tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan trọng hàng đầu, buộc mọi doanh nghiệp, mọi bộ phận trong doanh nghiệp phải quan tâm. Để chiếm được một vị trí nhất định và đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Giầy Hưng Yên nói riêng phải không ngừng đổi mới, tự hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế củat Nhà nước. Với vai trò là một công cụ đắc lực của quản lý kinh doanh, kế toán tài chính cũng phải đổi mới theo. Đặc biệt việc đổi mới hoàn thiện công tác thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là yêu cầu cấp bách . Nhận thức được ý nghĩa vấn đề trên , qua quá trinh thực tập tại công ty TNHH Giầy Hưng Yên với quá trình tìm hiểu lý luận cũng như thực tiễn công 3 tác kế toán tài chính tại công ty được sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Lê Thị Kim Nhung cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán tài chính của công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên đã giúp em thực hiện bài chuyên đề với đề tài: "Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên. Em hy vọng bài chuyên đề sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa tình hình tổ chức thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở cho việc tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty. Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm và các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất Chương II: Tình hình sử dụng và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên Chương III: Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên. 4 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. I. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1. Khái niệm, nội dung về chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất là tổ chức sản xuất sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường nhằm thu được lợi nhuận. Để tiến hành các hoạt động kinh tế, doanh nghiệp cần huy động và tổ chức sử dụng các nguồn lực: vật tư, tiền vốn, lao động và các yếu tố liên quan khác phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với quá trình chi trả và tiêu phí các nguồn lực đó, tất cả các khoản chi trả và các phí tổn về vật tư, tiền vốn, lao động và các yếu tố khác đã tiêu dùng cho hoạt động kinh tế trong một thời kỳ nhất định được gọi là chi phí của doanh nghiệp. Chi phí của doanh nghiệp phát sinh hàng ngày, hàng giờ đa dạng và phức tạp phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm, quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường do mọi yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh đều được biểu hiện thông qua chỉ tiêu giá trị, nên có thể hiểu: “Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các phí tổn về vật chất, về lao động và tiền vốn liên quan phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định”. Các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ trước hết là các khoản chi phí huy động các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình kinh doanh trong doanh nghiệp như: trả lãi tiền vay, trả tiền thuê các tài sản... Trong quá trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí về các loại vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hao 5 mòn máy móc, thiết bị, nhà xưởng, các công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất. Sau khi sản xuất sản phẩm doanh nghiệp tiến hành tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường để thu lợi nhuận. Quá trình tiêu thụ cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định bao gồm: chi phí bao gói sản phẩm, vận chuyển, bảo quản sản phẩm. Đây gọi là chi phí tiêu thụ trực tiếp. Để giới thiệu rộng rãi sản phẩm cho người tiêu dùng như hướng dẫn người tiêu dùng, điều tra khảo sát thị trường nhằm có những quyết định đối với việc sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí về nghiên cứu thị trường, tiếp thị quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hay bảo hành sản phẩm. Đó gọi là chi phí tiêu thụ gián tiếp. Cả chi phí tiêu thụ gián tiếp và chi phí tiêu thụ trực tiếp gọi chung là chi phí tiêu thụ hay chi phí lưu thông sản phẩm. Cuối cùng là chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp như : chi phí quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, các khoản phí, lệ phí, thuế phải nộp ở khâu mua hàng hoá, dịch vụ (không kể thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ), chi phí sử dụng đất và chi phí khác. Như vậy từ góc độ của doanh nghiệp chi phí bao gồm các bộ phận: chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí tiêu thụ sản phẩm và các chi phí khác liên quan đến các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể. Chi phí trong kỳ của doanh nghiệp phát sinh hàng ngày, hàng giờ, đa dạng và phức tạp tác động đến nhiều mặt hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào mục tiêu quản lý chi phí người ta có thể chia chi phí trong kỳ của doanh nghiệp thành những bộ phận khác nhau. - Theo loại hình hoạt động thì chi phí của doanh nghiệp bao gồm 2 bộ phận cơ bản: - Chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD): chi phí SXKD mà biểu hiện bằng tiền của các chi phí về vật chất, về lao động và về tiền vốn liên quan, phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Đây là bộ phận chi phí gắn liền với quá trình mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Bộ phận chi phí này bao 6 gồm giá vốn của hàng hoá, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí trả lãi tiền vay và các chi phí liên quan đến hoạt động sử dụng tài sản sinh lời khác của doanh nghiệp trong kỳ… Đây là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của doanh nghiệp trong kỳ. Doanh nghiệp cần phải tổ chức quản lý tốt, phấn đấu giảm chi phí, hạ thấp giá thành của sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. - Chi phí khác là các chi phí phát sinh ngoài các chi phí SXKD của doanh nghiệp đã nêu ở trên như: chi phí về thanh lý nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền phạt về vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm luật…. Đây là những khoản chi phí phát sinh không thường xuyên trong kỳ, doanh nghiệp khó có thể lượng hoá được. Tuy vậy doanh nghiệp cũng cần phải quản lý tốt bộ phận này nhằm giảm chi phí cần thiết để tăng cường lợi nhuận cho doanh nghiệp. 2. Phạm vi của chi phí sản xuất kinh doanh : * Ý nghĩa của việc xác định phạm vi chi phí SXKD: Chi phí SXKD là một bộ phận chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của một kỳ hạch toán của doanh nghiệp phục vụ hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Xác định đúng đắn phạm vi chi phí SXKD của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng không chỉ với công tác tài chính của doanh nghiệp mà còn đối với công tác quản lý Nhà nước về kinh tế. - Đối với doanh nghiệp: Việc xác định đúng phạm vi chi phí SXKD là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp tiến hành công tác kế hoạch hoá chi phí, tập hợp và hạch toán các chi phí phát sinh trong kỳ vào tổng chi phí SXKD một cách chính xác, trên cơ sở đó xác định lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác như: + Làm cơ sở để tập hợp các chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp thương mại vào giá thành sản phẩm hàng hoá dịch vụ đã thực hiện ở kỳ, trên cơ sở đó tính toán sự phải bù đắp, tính toán đúng đắn lợi nhuận và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. + Làm cơ sở để xác định giá bán cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại để mở rộng doanh thu, tăng sức cạnh tranh của mình trên thị trường. Mặt khác xác định đúng đắn phạm vi chi phí SXKD còn là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp tiến 7 hành kiểm tra, phân tích, đánh giá công tác quản lý chi phí, tìm ra được giải pháp tốt nhất nhằm tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. - Đối với Nhà nước: Phạm vi chi phí SXKD là cơ sở để Nhà nước kiểm tra, thanh tra hoạt động của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, xác định đúng đắn nghĩa vụ tài chính và đảm bảo quyền bình đẳng của các doanh nghiệp đó là: thuế thu nhập doanh nghiệp, tránh thất thu thuế cho Nhà nước. Về nguyên tắc chi phí SXKD được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD khi các khoản này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này xác định một cách đáng tin cậy. * Xác định phạm vi chi phí SXKD: Yêu cầu cơ bản nhất của việc xác định đúng đắn phạm vi chi phí SXKD là phải tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động SXKD thông thường vào chi phí SXKD của doanh nghiệp ở kỳ đó. Về nguyên tắc chi phí SXKD được bù đắp doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ nên mọi chi phí phát sinh trong kỳ không được bù đắp từ doanh thu của kỳ đó đều không thuộc vào chi phí SXKD. Các chi phí phát sinh trong kỳ thuộc vào chi phí SXKD trong kỳ bao gồm: - Chi phí về vật tư (nguyên liệu, vật liệu, động lực…) biểu hiện bằng tiền của nguyên, vật liệu, động lực đã sử dụng vào hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp trong kỳ. - Chi phí tiền lương bao gồm: toàn bộ tiền lương, tiền công và các khoản chi phí có tính chất lương trả cho nguồn lao động. - Các khoản trích nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Chi phí công đoàn. - Khấu hao tài sản cố định: đó là số tiền trích khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp được tính vào chi phí SXKD của doanh nghiệp ở kỳ hạch toán. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: là các chi phí phải trả cho các tổ chức, các nhân bên ngoài doanh nghiệp về các dịch vụ mà họ cung cấp theo yêu của doanh nghiệp như: chi phí vận chuyển, tiền điện, tiền nước, chi phí kiểm toán, quảng cáo, hoa hồng đại lý, môi giới, uỷ thác… 8 - Chi phí bằng tiền khác như: thuế môn bài, thuế tài nguyên, chi phí tiếp tân, hội họp, đi nước ngoài. - Chi phí dự phòng: là các khoản trích dự phòng giảm giá vật tư, hàng hoá, nợ khó đòi được hạch toán vào chi phí trong kỳ của doanh nghiệp theo quy định. - Chi phí phát sinh từ các hoạt động tài chính như: chi phí trả lãi tiền vay, thuê tài sản, mua bán chứng khoán, liên doanh liên kết, chiết khấu thanh toán trả cho người mua khi họ thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ trước hạn và các chi phí hoạt động tài chính khác. Các chi phí không thuộc phạm vi chi phí SXKD của doanh nghiệp bao gồm: - Chi phí đầu tư dài hạn của doanh nghiệp như: chi phí xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, đào tạo dài hạn, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, nâng cấp tài sản cố định, nhóm chi này được bù đắp từ nguồn vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nên không phải là chi phí của doanh nghiệp trong kỳ - Chi phí phúc lợi xã hội: Chi phí phục vụ văn hoá thể thao, y tế vệ sinh, tiền thưởng, ủng hộ nhân đạo …Những khoản chi này được bù đắp từ nguồn vốn chuyên dùng vào các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp nên cũng không phải là chi phí của doanh nghiệp - Các khoản tiền phạt do vi phạm luật, nếu do cá nhân hay tập thể gây ra thì người đó phải nộp phạt, phần còn lại phải lấy từ lợi nhuận sau thuế để bù đắp - Các khoản chi vượt định mức cho phép theo quy định của pháp luật như chi phí giao dịch, tiếp khách vượt mức quy định, … 3.Phân loại chi phí SXKD Phân loại chi phí SXKD phù hợp với đặc điểm tình hình SXKD là mục tiêu quản lý kinh tế của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được xu hướng hình thành kết cấu chi phi SXKD trong từng thời kỳ khác nhau đồng thời là cơ sở cho công tác kế hoạch hoá, kiểm tra, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phi SXKD của doanh nghiệp. Nhờ đó mà tìm ra được các biện pháp tốt nhất cho doanh nghiệp Tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh, các tiêu chuẩn kinh doanh khác nhau và mục tiêu quản lý chi phí SXKD khác nhau trên thực tế cũng như trên lý thuyết có nhiều phương phân loại chi phí khác nhau 9 Đối với doanh nghiệp sản xuất có thể phân loại chi phí SXKD theo các tiêu chí sau: 3.1. Phân loại chi phí SXKD Theo tính chất các khoản chi phí phát sinh, chi phí SXKD của doanh nghiệp trong kỳ bao gồm: +Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương… trả cho người lao động +Tiền trả về cung cấp dịch vụ, lao vụ cho các ngành kinh tế khác như: Cước phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, tiền thuê kho bãi, điện thoại , nước, lãi vay trả cho các tổ chức tín dụng + Hao phí vật tư, tài sản: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, … +Hao hụt tự nhiên của hàng hoá: là các chi phí biểu hiện giá trị của vật tư hàng hoá bị hao hụt do điều kiện tự nhiên gây ra trong quá trình vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ +Chi phí khác bao gồm: chi phí giao dịch, hội họp tiếp khách, đồ dùng văn phòng… Cách phân loại này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các khoản mục chi phí theo tính chất của chi phí tạo điều kiện tốt cho quá trình kiểm soát từng bộ phận chi phí cho doanh nghiệp 3.2 Căn cứ vào các khâu kinh doanh của doanh nghiệp Chi phí SXKD của doanh nghiệp được chia làm các bộ phận chủ yếu sau: + Chi phí phát sinh ở khâu mua hàng hoá, dịnh vụ bao gồm các chi phí như: Trị giá mua của hàng hoá, dịch vụ mua vào, các khoản phí , lệ phí, thuế phát sinh ở khâu mua, chi phí vận chuyển từ nơi mua hàng đến kho của doanh nghiệp và các chi phí khác có liên quan tính đến thời điểm đưa hàng hoá vào nhập kho của doanh nghiệp. Toàn bộ những chi phí này hình thành nên giá vốn của hàng hoá nhập kho + Chi phí ở khâu dự trự: Là các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình tổ chức dự trữ hàng hoá trong kỳ của doanh nghiệp như: Bao bì , vật liệu đóng gói, khấu hao tài sản cố định phục vụ công tác dự trữ hàng hoá, lương của công nhân viên quản lý kho và các chi phí bằng tiền khác phát sinh ở khâu dự trữ hàng hoá 10 + Chi phí ở khâu tiêu thụ hàng hoá: Là các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong kỳ như chi phí về vật chất tiền lương của nhân viên bán hàng, khấu hao tài sản cố định, chi phí vận chuyển hàng hoá từ kho của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng, chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chi phí bảo hành, các chi phí dịch vụ mua ngoài khác như chi phí sửa chữa tài sản thuê ngoài, hoa hồng đại lý, uỷ thác và các chi phí khác phát sinh ở khâu tiêu thụ đã nêu ở trên Phân loại chi phí theo khâu kinh doanh giúp doanh nghiệp quản lý chi phí phát sinh theo từng khâu kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó mà tiết kiệm được chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 3.3 Căn cứ vào cơ chế quản lý tài chính và chế độ hạch toán hiện hành, chi phí SXKD của doanh nghiệp Cơ chế quản lý tài chính và chế độ hạch toán hiện hành, chi phí SXKD của doanh nghiệp trong kỳ được chia thành các khoản mục chi phí sau: - Chi phí mua hàng hoá: Là những chi phí phát sinh liên quan đến số lượng hàng hoá mua vào nhập kho để bán của doanh nghiệp trong kỳ, thuộc nhóm này bao gồm trị giá mua của hàng hoá và chi phí khác liên quan ở khâu mua hàng như: phí vận chuyển, bốc dỡ, tiền thuê kho bãi, thuế, lệ phí, chi phí bảo hiểm hàng hoá, lương cán bộ chuyên trách ở khâu mua Chi phí mua hàng hoá phát sinh đối với hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ của doanh nghiệp gọi là giá vốn hàng hoá đã tiêu thụ. - Chi phí bán hàng là toàn bộ những chi phí phát sinh từ hoạt động phục vụ bán hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ như: + Chi phí về vật tư (nguyên, nhiên vật liệu) phục vụ quá trình sản xuất, dự trữ, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ. + Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ quá trình tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ như: dụng cụ đồ dùng, phương tiện làm, phương tiện tính toán… + Chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản và tiêu thụ hàng hoá như: kho tàng, cửa hàng, phương tiện vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá. 11 + Chi phí dịch vụ mua ngoài: chi phí sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài, tiền thuê kho bãi, vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá để tiêu thụ, hoa hồng đại lý bán hàng, hoa hồng uỷ thác xuất khẩu. + Các chi phí khác. - Chi phí quản lý doanh nghiệp là tất cả các chi phí phát sinh ở bộ máy quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm: + Chi phí nhân viên quản lý. + Chi phí đồ dùng văn phòng. + Chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận quản lý doanh nghiệp. + Thuế, phí, lệ phí. + Chi phí bằng tiền khác. Chi phí quản lý doanh nghiệp là bộ phận chi phí gián tiếp của chi phí SXKD. Tỷ trọng của bộ phận này trong tổng chi phí SXKD của doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động SXKD và trình độ tổ chức quản lý hoạt động SXKD của doanh nghiệp. - Chi phí hoạt động tài chính: là các chi phí phát sinh có liên quan và phục vụ cho việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp tổ chức tốt quá trình hạch toán chi phí của doanh nghiệp phù hợp với chế độ hạch toán kế toán và kiểm toán hiện hành của Nhà nước, thuận lợi cho việc kiểm soát chi phí phát sinh ở từng khâu SXKD của doanh nghiệp trong kỳ, tính toán các chỉ tiêu tài chính quan trọng được dễ dàng, phát hiện được ưu, nhược điểm của công tác quản lý chi phí trong từng khâu kinh doanh và bộ phận chi phí hoạt động tài chính riêng biệt. 3.4. Phân loại chi phí SXKD theo tính chất biến đổi của chi phí so với sự biến đổi của doanh thu. Chi phí SXKD của doanh nghiệp được chia thành 2 loại: - Chi phí cố định là bộ phận chi phí phát sinh trong kỳ không thay đổi khi doanh thu thay đổi, bắt buộc doanh nghiệp phải thanh toán, thậm chí cả khi doanh nghiệp không có doanh thu trong kỳ. Thuộc loại này bao gồm: chi phí thuê văn phòng, máy móc, thiết bị, lãi vay phải trả, lương cán bộ gián tiếp, khấu hao TSCĐ… 12 - Chi phí biến đổi là những chi phí thay đổi khi doanh thu của doanh nghiệp thay đổi như: + Chi phí nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm. + Chi phí bao bì, vật liệu đóng gói. + Lương trả theo sản phẩm. Theo định nghĩa thì chi phí biến đổi bắt đầu bằng số 0 khi doanh thu bằng 0 và nó sẽ tăng lên khi doanh thu tăng lên. Điều đáng chú ý là tổng chi phí bằng ch
Luận văn liên quan