Luận văn Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO)

Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đả có những bước chuyển biến khích lệ, cơ cấu kinh tế thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên Nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Đầu tư cho Nông nghiệp ngày một tăng. Sự phát triển mạnh mẻ của Nông nghiệp có phần đóng góp không nhỏ của ngành chăn nuôi. Theo nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Từng bước đưa ngành Chăn nuôi lên một ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong Nông nghiệp”. Để đạt được điều này Nhà nước không những phải coi trọng các khâu như: cơ sơ vật chất, nguồn giống, nguồn thức ăn.cho chăn nuôi, mà còn phải chú trọng đến vấn đề phòng chống dịch bệnh cho chăn nuôi. Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO) là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư, thú y phục vụ cho chăn nuôi. Do tình hình thị trừng và đặc thù của lĩnh vực kinh doanh, hiện nay công ty còn vấp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đứng trước tình hình đó công ty đang có những nỗ lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn. Xuất phát từ những vấn đề khó khăn hiện nay, cùng với việc nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tôi chọn đề tài: “Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO)”. Mục đích của đề tài là. Đưa ra một số giải pháp Marketing tham khảo cho chiến lược phát triẻn sản phẩm mới của công ty VINAVETCO. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là. Một số vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển sản phẩm mới của công ty. Bố cục của đề tài như sau. Chương 1 Chiến lược phát triển sản phẩm mới trong Marketing. Chương 2 Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm mới của công ty VINAVETCO. Chương 3 Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho VINAVETCO.

doc73 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên