Luận văn Hoàn thiện chiến lược marketing thâm nhập thị trường than Nhật Bản tại công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế COALIMEX

Chương trình thâm nhập thị trường than Nhật Bản bắt đầu trước tiên bằng việc nghiên cứu tổng quan thị trường Nhật Bản nhằm nắm bắt được những thông số cơ bản nhất như: tiềm năng của thị trường, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường đó, hay nhu cầu về than của thị trường nhằm phục vụ cho mục đích gì Công việc này sẽ tiếp tục được chi tiết hoá thông qua việc nghiên cứu các nhân tố bên trong của doanh nghiệp nhằm xem xét những điểm mạnh/điểm yếu của Coalimex, đồng thời việc nghiên cứu các nhân tố bên ngoài sẽ chỉ ra những cơ hội/ thách thức khi thâm nhập vào thị trường này. Trên cơ sở của việc nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu các nhân tố bên trong và bên ngoài, công ty sẽ quyết định phương thức thâm nhập thị trường than Nhật Bản một cách hợp lí nhất, đồng thời triển khai các phối thức Marketing-mix và suy tính nguồn nhân lực phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Chương trình Marketing thâm nhập thị trường than Nhật Bản cũng phải chỉ ra được doanh thu ước tính trong một khoảng thời gian nhất định thâm nhập là bao nhiêu và đề ra ngân quỹ Marketing cho quá trình thâm nhập. Từ đó Coalimex sẽ có cơ sở để so sánh ngân quỹ và doanh thu đạt được trước và sau khi thực hiện chiến lược nhằm có những đánh giá và điều chỉnh thích hợp. Tất nhiên chương trình Marketing thâm nhập của Coalimex cũng không thể thiếu được lãi mong đợi và lịch thực hiện chiến lược đó. Nói tóm lại: Để hoàn thiện hơn nữa kế hoạch và chương trình Marketing thâm nhập thị trường than Nhật Bản, Coalimex nên đảm bảo những nội dung chính của một bản kế hoạch Marketing là: ã Tóm tắt dành cho các quản trị viên: giới thiệu khái quát về kế hoạch đề xuất. ã Tình trạng Marketing hiện tại: Trình bày bối cảnh và các dữ liệu liên quan đến thị trường Nhật Bản, sản phẩm than, sự cạnh tranh, phân phối và môi trường vĩ mô. ã Phân tích cơ hội và vấn đề: Tóm tắt điểm mạnh/điểm yếu, cơ hội/nguy cơ và những vấn đề mà chiến lược Marketing thâm nhập cần giải quyết. ã Các mục tiêu: Nêu rõ các mục tiêu về lợi nhuận, doanh số và thị phần muốc đạt được trên thị trường Nhật Bản. ã Chiến lược Marketing thâm nhập: Trình bày khái quát về đường lối chiến lược Marketing thâm nhập để đạt được các mục tiêu đề ra. ã Chương trình hành động: Nêu rõ việc cần làm, người, thời gian và chi phí thực hiện. ã Dự báo về doanh số và lợi nhuận: Dự báo về tài chính của kế hoạch Marketing thâm nhập. ã Kiểm soát: Trình bày các biện pháp kiểm soát và đánh giá khi thực thi chiến lược Marketing thâm nhập thị trường than Nhật Bản. Để làm được tất cả các yêu cầu của một bản kế hoạch chương trình thâm nhập đầy đủ như vậy, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên làm công tác Marketing từ khâu thu thập thông tin đến việc nghiên cứu và kết hợp những thông tin đó thành một bản kế hoạch hành động.

doc94 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/03/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện chiến lược marketing thâm nhập thị trường than Nhật Bản tại công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế COALIMEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan