Luận văn Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành tâm lý học ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Trong những năm gần đây, công tác định hướng nghề nghiệp (ĐHNN) cho bộ phận học sinh THPT ngày càng trở nên quan trọng và được các lực lượng xã hội, các cơ quan ban ngành quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên, công tác ĐHNN cho sinh viên (SV) chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí bị bỏ quên. Chúng ta vẫn nghĩ rằng ĐHNN chỉ là lựa chọn một ngành nghề yêu thích, chọn một trường đại học (ĐH) hoặc cao đẳng (CĐ) là xong, ngành học tại trường sẽ quyết định nghề nghiệp (NN) sau này. Chúng ta quên rằng lựa chọn NN mới chỉ là giai đoạn đầu trong tiến trình hướng nghiệp của mỗi người và ĐHNN là một quá trình diễn ra liên tục, kéo dài từ năm nhất đến năm cuối cùng của bậc học. Bên cạnh đó, do yêu cầu xã hội ngày càng phức tạp dẫn đến hệ thống NN gắn với ngành đào tạo cũng ngày càng phong phú hơn. Trong thực tế, nhiều SV chỉ chú ý đến những nét hấp dẫn bên ngoài của NN, không (hoặc không biết cách) phân tích những đặc điểm bản thân, yêu cầu của NN, lựa chọn NN không phù hợp dẫn đến chán nản, học tập không tiến bộ, bỏ học giữa chừng hoặc làm trái nghề, đổi nghề sau khi tốt nghiệp. Điều này gây lãng phí của cải, thời gian, công sức của người học. Đồng thời, gây bất ổn cho phân công lao động và lãng phí rất lớn nguồn nhân lực xã hội

pdf196 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 29/07/2017 | Lượt xem: 3814 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành tâm lý học ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Dương Liễu ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÍ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Dương Liễu ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TÂM LÍ HỌC Mã số: 60 31 04 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ QUỐC MINH Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lí học với đề tài “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh” được tác giả nghiên cứu lần đầu tiên. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả, số liệu nghiên cứu được trích dẫn và giới thiệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ một công trình khoa học nào. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2014 Tác giả Trần Thị Dương Liễu LỜI CẢM ƠN Để có được kết quả như hôm nay, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến: Quý Thầy Cô trong Ban giám hiệu, Phòng Sau đại học, Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tạo môi trường học tập và trực tiếp giảng dạy cho tôi những kiến thức vô cùng hữu ích trong suốt khóa học. Tiến sĩ Trần Thị Quốc Minh, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Ban điều hành, các giảng viên, sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường ĐHSP TPHCM và Khoa Tâm lý Trường Đại học KHXHNV TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình khảo sát, thu thập số liệu. Quý Thầy Cô trong Hội đồng khoa học bảo vệ đề cương, Hội đồng khoa học bảo vệ luận văn đã góp ý, hướng dẫn và chỉ ra những thiếu sót giúp tôi thực hiện tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Gia đình, bạn bè thân hữu đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Luận văn được hoàn thành với sự nỗ lực, cố gắng hết mình nhưng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô giáo và bạn bè! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2014 Tác giả Trần Thị Dương Liễu MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ....................... 7 1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp ....................................... 7 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài .................................................................... 7 1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam ..................................................................... 10 1.2. Lý luận về định hướng nghề nghiệp ................................................................... 16 1.2.1. Khái niệm định hướng .................................................................................. 16 1.2.2. Khái niệm nghề nghiệp ................................................................................. 17 1.2.3. Khái niệm định hướng nghề nghiệp ............................................................. 29 1.3. Sinh viên và một số đặc điểm tâm lý của sinh viên ............................................ 34 1.3.1. Khái niệm sinh viên ...................................................................................... 34 1.3.2. Một số đặc điểm tâm lý của sinh viên .......................................................... 35 1.3.3. Đặc điểm tâm lý của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ........................... 36 1.4. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên ............................................................... 38 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên .................. 39 Tiểu kết chương 1 ........................................................................................................ 46 Chương 2. THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ................................................................................... 47 2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng ........................................................................... 47 2.2. Kết quả thực trạng định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở một số trường Đại học tại TPHCM .................................................................. 56 2.2.1. Lí do sinh viên thi tuyển và chọn học chuyên ngành Tâm lý học ................ 56 2.2.2. Biểu hiện nhận thức về ĐHNN của SV ........................................................ 63 2.2.3. Biểu hiện thái độ về ĐHNN của SV chuyên ngành TLH tại TPHCM ......... 77 2.2.4. Biểu hiện hành vi về ĐHNN của SV ............................................................ 90 2.2.5. Mối tương quan giữa nhận thức, thái độ và hành vi trong hoạt động ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ..................................................................................... 95 2.3. Nguyên nhân thực trạng ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ............................. 96 2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐHNN của SV ................................................... 96 2.3.2. Các nguyên nhân của thực trạng ĐHNN của SV ....................................... 101 Tiểu kết chương 2 ...................................................................................................... 104 Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ............................. 105 3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp .................................................................................... 105 3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tâm lý học tại Thành phố Hồ Chí Minh ................................... 108 3.2.1. Các biện pháp thuộc về nhà trường ............................................................ 108 3.2.2. Các biện pháp thuộc về giảng viên ............................................................. 112 3.2.3. Các biện pháp thuộc về nhà tuyển dụng ..................................................... 115 3.2.4. Các biện pháp thuộc về sinh viên ............................................................... 116 3.3. Tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm ..................................................................... 120 3.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp .................... 121 3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp ........................................... 121 3.3.2. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp .............................................. 124 Tiểu kết chương 3 ...................................................................................................... 127 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................... 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thứ tự Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 CĐ Cao Đẳng 2 CNH - HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa 3 ĐH Đại học 4 ĐHNN Định hướng nghề nghiệp 5 ĐLC Độ lệch chuẩn 6 ĐTB Điểm trung bình 7 GDNN Giáo dục nghề nghiệp 8 GV Giảng viên 9 HS Học sinh 10 KHXHNV Khoa học xã hội nhân văn 11 N Tần số 12 NN Nghề nghiệp 13 Nxb Nhà xuất bản 14 PGS. TS Phó Giáo sư, Tiến Sĩ 15 Sig. Mức ý nghĩa 16 SP Sư Phạm 17 SV Sinh viên 18 TT Thứ tự 19 THPT Trung học phổ thông 20 TLH Tâm lý học 21 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 22 XB Xếp bậc DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1. Phân loại nhóm nghề theo E.A.Klimov ........................................................ 21 Bảng 2.1. Chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học trường ĐHSP TP.HCM ............. 48 Bảng 2.2. Sinh viên chuyên ngành TLH toàn Khoa (cập nhật tháng 04/2014)............. 49 Bảng 2.3. Chương trình đào tạo cử nhân TLH Trường KHXHNV TPHCM ................ 50 Bảng 2.4. Sinh viên toàn Khoa Tâm lý (thống kê cập nhật tháng 4/2014) ................... 51 Bảng 2.6. Cơ cấu khách thể nghiên cứu ........................................................................ 54 Bảng 2.7. Bảng tổng hợp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ............................................ 55 Bảng 2.8. Kết quả khảo sát lí do thi tuyển và chọn học chuyên ngành TLH ............... 57 Bảng 2.13. Nhận thức của SV về cơ hội phát triển nghề nghiệp ................................... 64 Bảng 2.14. Nhận thức của SV về đặc điểm ngành và nghề TLH .................................. 64 Bảng 2.15. Khó khăn khi ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ...................................... 68 Bảng 2.16. Kết quả so sánh các vấn đề khó khăn khi ĐHNN của SV .......................... 69 Bảng 2.17. Nhận thức của SV về vai trò và ý nghĩa của hoạt động ĐHNN ................. 70 Bảng 2.18. Nhận thức của SV về những yêu cầu phẩm chất của người công tác trong ngành TLH ..................................................................................................................... 72 Bảng 2.19. Nhận thức của SV về những yêu cầu năng lực của người công tác trong ngành TLH ..................................................................................................................... 74 Bảng 2.22. Hứng thú của SV đối với ngành TLH ......................................................... 77 Bảng 2.23. So sánh hứng thú của SV đối với ngành TLH ............................................ 78 Bảng 2.24. Biểu hiện thái độ của SV đối với các hoạt động ĐHNN ............................ 79 Bảng 2.25. Mức độ yêu thích các nhóm nghề thuộc chuyên ngành TLH ..................... 82 Bảng 2.26. Kết quả khảo sát ĐHNN qua mức độ yêu thích nghề nghiệp cụ thể .......... 82 Bảng 2.28. Kết quả chung biểu hiện hành vi ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ....... 90 Bảng 2.30. Sự kiên định của SV đối với ngành TLH .................................................... 93 Bảng 2.31. Mối tương quan giữa ba mặt nhận thức, thái độ và hành vi ....................... 95 Bảng 2.32. Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của SV ...................... 97 Bảng 2.34. Nguyên nhân của thực trạng ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ............ 102 Bảng 3.1. Mức độ cần thiết các biện pháp nâng cao hiệu quả ĐHNN của SV ........... 121 Bảng 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp nâng cao hiệu quả ĐHNN của SV ....... 124 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, công tác định hướng nghề nghiệp (ĐHNN) cho bộ phận học sinh THPT ngày càng trở nên quan trọng và được các lực lượng xã hội, các cơ quan ban ngành quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên, công tác ĐHNN cho sinh viên (SV) chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí bị bỏ quên. Chúng ta vẫn nghĩ rằng ĐHNN chỉ là lựa chọn một ngành nghề yêu thích, chọn một trường đại học (ĐH) hoặc cao đẳng (CĐ) là xong, ngành học tại trường sẽ quyết định nghề nghiệp (NN) sau này. Chúng ta quên rằng lựa chọn NN mới chỉ là giai đoạn đầu trong tiến trình hướng nghiệp của mỗi người và ĐHNN là một quá trình diễn ra liên tục, kéo dài từ năm nhất đến năm cuối cùng của bậc học. Bên cạnh đó, do yêu cầu xã hội ngày càng phức tạp dẫn đến hệ thống NN gắn với ngành đào tạo cũng ngày càng phong phú hơn. Trong thực tế, nhiều SV chỉ chú ý đến những nét hấp dẫn bên ngoài của NN, không (hoặc không biết cách) phân tích những đặc điểm bản thân, yêu cầu của NN, lựa chọn NN không phù hợp dẫn đến chán nản, học tập không tiến bộ, bỏ học giữa chừng hoặc làm trái nghề, đổi nghề sau khi tốt nghiệp. Điều này gây lãng phí của cải, thời gian, công sức của người học. Đồng thời, gây bất ổn cho phân công lao động và lãng phí rất lớn nguồn nhân lực xã hội. Theo số liệu điều tra của sở Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết: chỉ khoảng 30% HS, SV tốt nghiệp có ý định làm việc lâu dài, trong khi 30% muốn tìm việc làm khác vì không phù hợp với khả năng, nguyện vọng và 40% chưa xác định mục tiêu NN. Đáng chú ý hơn là có đến 40% lao động trẻ chọn sai ngành học, chọn học nghề không phù hợp với bản thân. Từ số liệu trên cho ta thấy được một phần những hạn chế trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của các trường hiện nay, đặc biệt là giáo dục NN [59, tr.8]. Theo báo cáo mới nhất được công bố tại hội thảo khoa học "Giải pháp gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động ở Việt Nam" do Trường ĐH KHXHNV - ĐHQGHN tổ chức. Hội thảo nằm trong dự án Nghiên cứu chính sách hợp tác với Quỹ Rosa - Luxemburg của CHLB Đức công bố: trong số gần 3.000 SV đã tốt nghiệp được hỏi, có 70% SV trả lời "đã nghĩ tới công việc nhưng chưa chắc chắn và không có 2 nhiều thông tin về hệ thống nghề nghiệp". Hội thảo còn cho thấy SV thất nghiệp là do thiếu ĐHNN, do chưa có ý định tự trau dồi NN và không hình dung đúng đắn về NN trong tương lai. Điều này cho thấy, công tác ĐHNN cho SV đang bị bỏ quên. Nếu thực hiện công tác giáo dục NN và ĐHNN hiệu quả thì đó chính là điều kiện giúp cho mỗi cá nhân SV phát huy được tối đa phẩm chất, năng lực của bản thân trong học tập cũng như trong quá trình lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp CNH – HĐH và thời kỳ hội nhập của đất nước [61]. Tâm lý học (TLH) là ngành có tính tương tác cao, đòi hỏi nhiều kỹ năng. Những năm gần đây, ngành TLH rất phát triển và cần phải có nguồn nhân lực chất lượng với số lượng lớn. Nghề nghiệp TLH theo bảng danh mục NN của Tổng cục thống kê (Ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008) thuộc nhóm nghề Khoa học xã hội có mã số 2445, thể hiện chủ yếu cho hai mã NN: nghiên cứu và giảng dạy. Tuy nhiên, theo yêu cầu thực tiễn của xã hội và định hướng vị trí việc làm của SV tốt nghiệp, thì TLH là ngành có đầu ra rất rộng. Những người được đào tạo cơ bản về TLH có thể tham gia vào rất nhiều lĩnh vực: giảng dạy TLH tại các trường CĐ, ĐH; nghiên cứu TLH tại các viện, trung tâm nghiên cứu TLH, các tổ chức phi chính phủ; làm tư vấn viên, cán bộ trị liệu ở các bệnh viện, trung tâm tư vấn tâm lý,... Mặc khác, ngành TLH có nhiều lĩnh vực và mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi người làm việc phải có những kỹ năng riêng biệt, chuyên sâu về nó. Do đó, ngoài những yêu cầu đặc thù thì với yêu cầu đa dạng và không ngừng biến đổi của xã hội, SV chuyên ngành TLH phải hình thành định hướng mới để đáp ứng mọi yêu cầu NN tương lai. Như vậy, xác định hệ thống NN và ĐHNN cho SV chuyên ngành TLH là việc làm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu [11]. Bên cạnh đó, người nghiên cứu nhận thấy chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể về hướng nghiệp và ĐHNN ở SV chuyên ngành TLH các trường ĐH tại TPHCM. Vì lẽ đó, tìm hiểu cụ thể hệ thống NN và ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ở các trường ĐH tại TPHCM là rất cần thiết. Từ những cơ sở trên, đề tài “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học ở một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.” được xác lập. 3 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ở một số trường Đại học tại TPHCM, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác ĐHNN cho SV chuyên ngành TLH. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài: định hướng, nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, sinh viên, ngành Tâm lý học 3.2. Khảo sát thực trạng ĐHNN, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ĐHNN của SV chuyên ngành TLH ở một số trường Đại học tại TPHCM. 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của một số biện pháp tác động nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐHNN cho SV chuyên ngành TLH. 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Tâm lý học. 4.2. Khách thể nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu chính là SV chính quy năm thứ nhất (khóa 2013 - 2017) và năm thứ ba (khóa 2011 - 2015) chuyên ngành TLH ở một số trường ĐH tại TPHCM. - Khách thể nghiên cứu bổ trợ là lực lượng giáo dục chuyên ngành TLH, các thầy cô giáo đang giảng dạy các bộ môn TLH, các chuyên viên hướng nghiệp. 5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 5.1. Nội dung - Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu ĐHNN của sinh viên chuyên ngành TLH. 5.2. Khách thể - Đề tài chỉ nghiên cứu 229 SV năm thứ nhất và năm thứ ba chuyên ngành TLH ở 2 trường ĐH tại TPHCM, gồm: ĐHSP TPHCM, ĐH KHXHNV TPHCM. - 22 chuyên gia đang công tác trong ngành TLH, bao gồm: lực lượng giáo dục chuyên ngành, các giảng viên đang giảng dạy các bộ môn TLH ở 2 trường trên, chuyên viên hướng nghiệp. 4 6. Giả thuyết nghiên cứu - ĐHNN của SV chuyên ngành TLH còn chủ quan, cảm tính (vì sở thích muốn khám phá tâm lý của bản thân và mọi người, vì thần tượng người trong ngành, vì ảo tưởng ngành nghề,), mà chưa dựa trên cơ sở đánh giá một cách khoa học sự phù hợp về tính cách, năng lực nghề nghiệp của bản thân với ngành đang theo học. - Có sự khác biệt ý nghĩa về nhận thức, thái độ, hành vi giữa SV năm thứ nhất và SV năm thứ ba, giữa SV nam và SV nữ về ĐHNN ở hai trường ĐH tại TPHCM. - ĐHNN của SV chuyên ngành TLH chịu sự tác động của các yếu tố chủ quan, thuộc về bản thân SV như sở thích, hứng thú, nhiều hơn các yếu tố khách quan. 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận 7.1.1. Quan điểm hệ thống - cấu trúc ĐHNN của SV chuyên ngành TLH được nghiên cứu trên nhiều mặt: nhận thức, thái độ và hành vi. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác ĐHNN được nghiên cứu trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau, chúng nằm trong một chỉnh thể thống nhất, chịu ảnh hưởng lẫn nhau trong cùng một hệ thống. 7.1.2. Quan điểm thực tiễn Nghiên cứu ĐHNN của SV chuyên ngành TLH xuất phát từ thực tiễn: SV chuyên ngành TLH lựa chọn hệ thống các NN và ĐHNN như thế nào cho phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và phù hợp với tính cách, năng lực của bản thân SV. Đó là vấn đề hết sức quan trọng, cần phải được quan tâm nghiên cứu nhằm hạn chế vấn đề lãng phí của cải, thời gian, công sức của người học và của cả xã hội. Đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết về số lượng nguồn nhân lực chuyên ngành TLH có chất lượng, tránh đào tạo nguồn nhân lực yếu kém cho xã hội. 7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2.1.1. Mục đích - Hệ thống hóa những tài liệu, những cơ sở cần thiết nhằm xây dựng khung lý thuyết, công cụ và nội dung nghiên cứu cho đề tài. 7.2.1.2. Cách thức 5 - Phân tích, tổng hợp các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, sách báo, tạp chí chuyên ngành, các thông tin có liên quan đến đề tài. 7.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi a. Mục đích - Đây là phương pháp nghiên cứu chính của đề tài, nhằm tìm hiểu thực trạng ĐHNN và một số yếu tố ảnh hưởng đến ĐHNN của SV chuyên ngành TLH. b. Cách thức - Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến gồm 10 câu hỏi mở, khảo sát ngẫu nhiên trên 94 SV để tìm hiểu sơ bộ biểu hiện về ĐHNN của SV chuyên ngành TLH. - Tổng hợp kết quả từ bảng hỏi mở, xin ý kiến của các giáo viên, nhà chuyên môn, tiến hành xây dựng phiếu khảo sát chính thức sử dụng trong đề tài và bảng khảo nghiệm tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp. - Sử dụng bảng hỏi chính thức và bảng khảo nghiệm biện pháp tiến hành khảo sát trên mẫu nghiên cứu đã chọn để thu thập dữ liệu cho đề tài. 7.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn a. Mục đích Thu thập những ý kiến cụ thể của một số nhà quản lý giáo dục, giảng viên, sinh viên. Những ý kiến này sẽ là những dữ liệu qu
Luận văn liên quan