Luận văn Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước

(Bản scan) Công cuộc đổi mới chính sách BHXH đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân đã được khởi đầu bằng định hướng chiến lược của đảng ta tại nghị quyết VII :" Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội theo mọi hướng người lao động và đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế đều đóng góp vào quỹ BHXH"

pdf95 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan