Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung

Ở nước ta hiện nay cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường là sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Với xu hướng hội nhập quốc tế (AFTA, APEC) và trong tương lai là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan thì việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế là điều không thể tránh khỏi. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải thiết lập một cơ chế quản lý chặt chẽ và hệ thống thông tin có hiệu quả. Vì vậy các doanh nghiệp đã sử dụng một trong các công cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất là hạch toán kế toán. trong đó kế toán NVL, CCDC được xác định là khẩu trọng yếu trong toàn bộ công tác kế toán của mỗi doanh nghiệp sản xuất. Nguyên liệu, vật liệu là yếu tố chính của quá trình sản xuất có tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Đây còn là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp quan trọng phản ánh trình độ sử dụng vật tư và tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để kế toán giá thành tính đúng chi phí sản xuất cho từng đơn vị sản phẩm và tổng giá vốn hàng bán. Công tác kế toán NVL, CCDC thực hiện khoa học hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một doanh nghiệp sản xuất, NVL đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vấn đề này cùng với những kiến thức đã học về kế toán NVL, CCDC và sự giúp đỡ của phòng tài chính-kế toán tại đơn vị thực tập em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung” để làm báo cáo tốt nghiệp của mình. Do trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của thầy cô và các cô chú phòng tài chính-kế toán. Báo cáo thực tập gồm ba phần chính: Phần I: Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. Phần II: Quy trình tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NVL, CCDC của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung.

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung” MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Ở nước ta hiện nay cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường là sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Với xu hướng hội nhập quốc tế (AFTA, APEC) và trong tương lai là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan thì việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế là điều không thể tránh khỏi. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải thiết lập một cơ chế quản lý chặt chẽ và hệ thống thông tin có hiệu quả. Vì vậy các doanh nghiệp đã sử dụng một trong các công cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất là hạch toán kế toán. trong đó kế toán NVL, CCDC được xác định là khẩu trọng yếu trong toàn bộ công tác kế toán của mỗi doanh nghiệp sản xuất. Nguyên liệu, vật liệu là yếu tố chính của quá trình sản xuất có tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Đây còn là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp quan trọng phản ánh trình độ sử dụng vật tư và tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm, là cơ sở để kế toán giá thành tính đúng chi phí sản xuất cho từng đơn vị sản phẩm và tổng giá vốn hàng bán. Công tác kế toán NVL, CCDC thực hiện khoa học hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một doanh nghiệp sản xuất, NVL đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vấn đề này cùng với những kiến thức đã học về kế toán NVL, CCDC và sự giúp đỡ của phòng tài chính-kế toán tại đơn vị thực tập em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung” để làm báo cáo tốt nghiệp của mình. Do trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của thầy cô và các cô chú phòng tài chính-kế toán. Báo cáo thực tập gồm ba phần chính: Phần I: Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. Phần II: Quy trình tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NVL, CCDC của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG. 1. Quá trình phát triển của công ty Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một doanh nghiệp hoạt động kinh tế độc lập trực thuộc tổng công ty máy và thiệt bị công nghiệp- BộCN nhẹ (cũ). Tiền thân là nhà máy Cơ Khí Quang Trung, được thành lập theo QĐ 95/BCN ngày 27/04/1962. Bộ công nghiệp nhẹ, dựa trên cơ sở sát nhập hai đơn vị xưởng cơ khí 3/2- Bộ nội thương và xưởng cơ Khí Tây Đô. Từ năm 1962 đến nay, trải qua 43 năm thành lập và phát triển công ty đã trải qua nhiều biến động lớn và đã đổi thành nhiều tên khác. Hiện nay theo quy định mới nhất của Bộ công nghiệp QĐsố 84/2004/QĐ -BCN của Bộ trưởng BCN ngày 31/08/2004 về việc chuyển tên công ty Cơ Khí Quang Trung thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. Tên đơn vị: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung Thành lập: ngày 31/08/2004 Trụ sở chính: Số 360km6- Đường Giải Phóng- Thanh Xuân- Hà Nội Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một trong những công ty sản xuất cơ khí lớn nhất Việt Nam. Từ ngày thành lập công ty đã cung cấp cho ngành công nghiệp trong và ngoài nước hàng nghìn sản phẩm máy móc có giá trị lớn như: máy xén giấy, máy nghiền đĩa, cánh quạt hút ẩm, nồi hơi các loại...Để có được vị trí như hiện nay trong ngành cơ khí nói riêng và trong ngành công nghiệp nói chung Công ty đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển đầy khó khăn cùng với sự nỗ lực hết mình của cán bộ công nhân viên trong công ty. Qua nhiều biến đổi, hiện nay công ty đã đi vào ổn định sản xuất, tạo công ăn việc là cho khoảng 300 công nhân viên với mức lương bình quân khoảng 1.300.000/người/tháng. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, sử dụng con dấu riêng theo quy định của nhà nước. 2. Công tác tổ chức quản lý và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung. 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Số vốn kinh doanh của công ty khoảng 10 tỷ. Ngoài vốn tự có do ngân sách nhà nước cấp và vốn tự bổ sung thì đơn vị có vay vốn ngân hàng (vay ngắn hạn và trung hạn). Nguồn vốn có được chủ yếu sử dụng vào: sản xuất, kinh doanh vật tư hàng hoá, kinh doanh dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị và góp vốn liên doanh. Nhiệm vụ chính của công ty là chuyên sản xuất máy móc thiệt bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Hình thức hoạt động của công ty là sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm: - Chế tạo lắp đặt chuyển giao công nghệ dây chuyển sản xuất bột giấy với công suất 5000 tấn/năm - Chế tạo lặp đặt sửa chữa nồi hơi các loại công suất 25 tấn/giờ, áp suất làm việc 22kg/cm3 - Chế tạo lặp đặt kết cấu thép, nhà xưởng, kết cấu phi tiêu chuẩn - Sản xuất ống thép hàn các loại - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn, kiểm tra siêu âm X quang các thiệt bị áp lực, sửa chữa kiểm định các loại đồng hồ áp suất theo uỷ quyền định cấp nhà nước - Sản xuất các loại bao bì cactông Các sản phẩm của công ty rất đa dạng về chủng loại và được sản xuất theo đơn đặt hàng. Việc thực hiện tổ chức được bố trí theo các phân xưởng có chức năng riêng biệt, quy trình công nghệ riêng bao gồm: - Xưởng thiết bị áp lực: chuyên gia công sản phẩm áp lực - Xưởng cơ khí: là xưởng sản xuất chính, chuyên gia công các chi tiết bán lẻ rồi ráp thành máy móc và các phụ ting thay thế - Xưởng thiết bị công nghệ: chuyên gia công tạo hình cho sắt thép, đồng gang từ phôi sau đó hàn thành các sản phẩm kết nối 2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Tổ chức bộ máy của công ty theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bộ máy quản lý vận hành linh hoạt theo chế độ một thủ trưởng. Công việc quản trị kinh doanh được chia làm các phòng ban hình thành lên những người lãnh đạo quản trị thực hiện một hay nhiều công việc theo phận sự trách nhiệm được giao. Sơ đồ: Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty Tổng GĐ PX thiết bị áp lực PX thiết bị công nghiệp Phòng kế hoạch SX,Kỹ thuật,KCS Phòng tài chính-kế toán Văn phòng tổ chức lao động Phòng bảo vệ quân sự Chi nhánh tại TP HCM Phó tổng phụ trách nội chính Phó tổng phụ trách kinh doanh, XNK Phó tổng phụ trách sản xuất PX cơ khí XN kinh doanh XNK tổng hợp Tổng giám đốc là người đứng đầu của công ty chỉ huy toàn bộ hoạt động của đơn vị và là người chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về pháp luật,về điều hành sản xuất kinh doanh. Các phó tổng có trách nhiệm ngang nhau cùng điều hành các phòng ban cấp dưới. Chi nhánh tại TPHCM là đại lý giao dịch, giới thiệu sản phẩm của công ty. Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về quản lý và phát triển vốn cố định, vốn lưu động đồng thời kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp. Phòng kế hoạch sản xuất kỹ thuật KCS có nhiệm vụ tìm kiếm hợp đồng kinh tế, tìm kiếm các nhà cung cấp NVL, các đối tác làm ăn và thị trường tiêu thụ. Đồng thời chịu mọi trách nhiệm về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Theo dõi quy trình công nghệ sản xuất kết hợp với phòng tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật, tham gia nghiên cứu và đưa vào sản xuất các mặt hàng mới. Phòng tổ chức lao động chịu mọi trách nhiệm theo dõi và nghiên cứu xây dựng để hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty. Lập kế hoạch đào tạo và nâng bậc tuyển dụng lao động trong công ty, giải quyết các chế độ lương bổng, hưu trí đối với người lao động. Xí nghiệp sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp là xí nghiệp chuyên mua bán XNK các mặt hàng phôi thép của công ty, và sản xuất ống thép hàn. 2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Kế toán trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán phần hành thông qua khâu trung gian nhân lệnh. Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về quản lý và phát triển vốn, thực hiện chức năng thống kê kế toán, phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và các quy định kế toán tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời kiểm tra giám sát tình hình tài chính, các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp NSNN thanh toán nợ của doanh nghiệp, theo dõi các nghiệp vụ về tiền lương, nhập xuất NVL và việc quản lý nhân sự. Phòng kế toán tài chính gồm 5 người: kế toán trưởng, nhân viên kế toán 1 ( phó phòng kế toán), nhân viên kế toán 2 (thành phẩm, ngân hàng, giá thành, phải thu khách hàng), nhân viên kế toán 3 (kế toán tiền mặt, NVL,CCDC, thuế), nhân viên kế toán 4 (thủ quỹ tạm ứng phải thu khác). Với đội ngũ cán bộ có thâm liên làm việc lâu năm cùng với nhân viên kế toán có nghiệp vụ vững vàng công ty đã ngày một phát triển và có vị thế trong ngành công nghiệp nói chung, ngành cơ khí nói riêng, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một ổn định. Mỗi năm công ty đã nộp cho NSNN hàng tỷ đồng, năm 2004 doanh thu của công ty đạt 299.255.030.148đ (xem phụ lục). PHẦN II: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán trong công ty Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo quan hệ trực tuyến, nghĩa là kế toán trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán phần hành. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ: Phòng Kế Toán Kế Toán Trưởng NVKế toán1: phó phòng kế toán NV Kế toán 2: thành phẩm, NH, Giá thành NV Kế toán 3: tiền mặt, NVL, CCDC, thuế NV Kế toán 4: thủ quỹ, tạm ứng, phảI thu khác -------------------------------------------------------------------------- Giữa các nhân viên kế toán có quan hệ đối chiếu với nhau Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán, quản lý và điều hành các hoạt động kinh tế tài chính, theo dõi số liệu trên sổ sách và chịu trách nhiệm với ban giám đốc. NV kế toán 1: phó phòng kế toán ( kế toán tổng hợp, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương) phụ trách kế toán tổng hợp các phần hành, nhận kết quả từ các kế toán viên. Kế toán tổng hợp sẽ tập hợp số liệu và vào sổ tổng hợp, ngoài ra còn phụ trách kế toán tập hợp chi phí sản xuất, giá thành, xác định kết quả tiêu thụ, tiền lương và thanh toán cho người bán. NV kế toán 2: phụ trách tiêu thụ và thanh toán với khách hàng chịu trách nhiệm theo dõi giá trị hàng hoá tiêu thụ và các khoản nợ phải thu của khách hàng. Phụ trách các khoản tiền gửi và tiền vay ngân hàng, các khoản thuế phải nộp NSNN. NV kế toán 3: phụ trách kế toán vật tư kiêm kế toán tiền mặt, nhận các chứng từ về nhập xuất vật tư, căn cứ vào đó để tính giá thành, vào sổ chi tiết, sổ nhập xuất NVL và cuối kỳ chuyển chi kế toán tổng hợp vào sổ. Đồng thời là người chịu trách nhiệm viêt các phiếu thu, phiếu chi. NV kế toán 4: chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý số lượng tiền mặt hiện có tại công ty theo số chi và thu hàng ngày. 2. Thực trạng công tác tổ chức kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung Công ty TNHH Nhà nưứoc một thành viên Cơ Khí Quang Trung là một đơn vị mang tính chất sản xuất, chuyên sản xuất máy móc thiết bị cho ngành công nghiệp nhẹ cho nên nhu cầu về NVL, CCDC là rất lớn, sản phẩm của công ty cũng rất đa dạng, công ty sử dụng hàng nghìn loại vật liệu khác nhau như: thép, sắt, inox, các loại động cơ...Đó là những NVL chính chiếm tỷ trọng cao và rất nhiều loại CCDC phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Về mặt chi phí thì NVL chiếm 70-80% giá thành sản phẩm và toàn bộ chi phí sản xuất, cho nên chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí NVL chính cũng sẽ làm cho giá thành sản phẩm biến động. Vì thế công ty phải quản lý chặt chẽ NVL, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, nhất là NVL chính để có thể giảm tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận. 2.1. Phân loại, NVL, CCDC trong công ty Công ty đã tiến hành phân loại NVL trên cơ sở công dụng kinh tế và vai trò của từng loại NVL đối với quá trình sản xuất sản phẩm. Nhờ có sự phân loại này mà kế toán NVL có thể theo dõi tình hình biến động của từng loại NVL do đó có thể cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho việc lập kế hoạch thu mua và dự trữ NVL. Công ty phân loại NVL thành các loại chủ yếu sau: - NVL chính: sắt, thép, Inox, các động cơ điện, vòng bi, đĩa, con lăn... - NVL phụ: dầu, mỡ, các loại sơn, đất đèn... - CCDC: mặt nạ hàn, đá mài, đá đánh bóng, chổi sơn... - Nhiên liệu: xăng, dầu, gá, than... - Phụ tùng thay thế: là các loại phụ tùng chi tiết được sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị phương tiện vận tải. Đánh giá NVL, CCDC NVL của công ty chủ yếu từ nguồn mua ngoài ( trong và ngoài nước), mua từ nhiều nguồn khác nhau nên chi phí mua hàng là khác nhau. để thuận lợi cho công tác kế toán, công ty chỉ sử dụng giá thực tế để hạch toán. Đối với NVL nhập kho Giá thực tế Giá mua trên Các loại thuế Chi phí Các khỏan Mua ngoài = hoá đơn + không được + mua thực + giảm giá Nhập kho (chưa VAT) hoàn lại tế chiết khấu (nếu có) Trong đó chi phí mua gồm: chi phí bốc dỡ, vận chuyển vật tư từ nơi mua đến đơn vị, tiền thuê kho bãi, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, công tác chi phí cho cán bộ thu mua, giá trị vật liệu hao hụt (nếu có). Vì vậy công ty tổ chức thu mua NVL là trọn gói, chi phí mua đã tính trong giá mua của NVL nên khi NVL về nhập kho là kế toán có thể tính ngay được giá trị thực tế của số NVL đó. Đối với NVL xuất kho: trị giá thực tế của NVL xuất kho được tính theo phương pháp đích danh. Theo phương pháp này khi xuất kho vật tư thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô hàng nào và đơn giá thực tế của lô hàng đó để tính trị giá vốn thực tế của vật tư xuất kho. VD: Tình hình nhập xuất động cơ điện 3 pha trong tháng 3/2004 như sau: Ngày Tình hình NX SL(cái) Đơn giá Thành tiền 1/3 Tồn 8 3.200.000 25.600.000 10/3 Nhập 4 3.200.000 12.800.000 20/3 Xuất 4 Ngày 20/3/2004 xuất 4 động cơ điện 3 pha tồn từ đầu tháng để sản xuất Ta có trị giá xuất 4 động cơ này là : 4*3.200.000 = 12.800.000đ Chứng từ kế toán sử dụng và thủ tục nhập-xuất kho 2.3.1 Quá trình nhập Công ty sử dụng các loại chứng từ và tài liệu sau: Hoá đơn bán hàng; hoá đơn GTGT; Phiếu nhập kho(mẫu số 01-VTBB); Thẻ kho (mẫu số 06- VTBB); phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (mẫu số 07-VTHD); Biên bản kiểm nghiệm(mẫu số 05- VTHD); Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hoá(mẫu số 08-VTBB); ngoài ra còn có giấy báo nhận hàng... Tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ Khí Quang Trung việc cung ứng vật liệu chủ yếu là do mua ngoài, căn cứ vào đơn đặt hàng phòng kỹ thuật xem khối lượng sản phẩm chuyển lên phòng vật tư, phòng vật tư căn cứ vào định mức kỹ thuật để mua vật liệu.Theo thủ tục nhập kho của công ty thì tất cả các vật liệu mua về đều phải qua kiểm nghiệm trước khi nhập kho. Trong đó hoá đơn bán hàng đã quy định ghi rõ các chỉ tiêu về chủng loại, số lượng, đơn giá, thành tiền hình thức thanh toán... Căn cứ vào hoá đơn này để tiến hành kiểm nghiệm. Biên bản kiểm nghiệm được tiến hành để xem xét nội dung hoá đơn, nếu nội dung ghi trong hoá đơn đúng với hợp đồng đã ký thì lập biên bản kiểm nghiệm và đồng ý cho nhập số vật liệu đó. Sau đó bộ phận cung ứng sẽ lập phiếu nhập kho trên cơ sở các hoá đơn, giấy báo nhận và biên bản kiểm nghiệm rồi trao cho phòng kinh doanh ký phiếu nhập kho chuyển cho thủ kho. Thủ kho sẽ ghi số vật liệu thực nhập vào phiếu rồi chuyển cho phòng kế toán là căn cứ ghi sổ. Phiếu nhập kho được chia thành 3 liên: Liên 1: Phòng kế toán lưu lại Liên 2: Thủ kho để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển lên phòng kế toán Liên 3: Giao cho người mua vật liệu để thanh toán 2.3.2 Quá Trình Xuất Các chứng từ có liên quan: Phiếu xuất kho (mẫu số 02-VTBB) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Phiếu vật tư theo hạn mức (mẫu số 04-VTHD), Thẻ kho (mẫu số 06- VT) Vật liệu chủ yếu xuất cho sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn xuất bán, xuất góp vốn liên doanh. Căn cứ vào phiếu lĩnh vật tư theo định mức( đối với những vật tư sử dụng thường xuyên không ổn định) và phiếu lĩnh vật tư không định mức( đối với những vật tư sử dụng không thường xuyên) phòng kế hoạch căn cứ vào kế hoạch sản xuất và định mức sử dụng NVL. Đồng thời giao cho các phân xưởng khi xuất kho, thủ tục xuất kho phải căn cứ vào phiếu lĩnh vật tư (Trên phiếu lĩnh vật tư có ghi rõ đơn vị sử dụng, tên vật liệu, số lượng lĩnh và đầy đủ chữ ký của người có trách nhiệm) và cùng với người nhận vật tư phải kiểm tra và ký xác nhận. Phiếu kĩnh vật tư được tính theo phương pháp đích danh, hàng ngày phân xưởng lên lĩnh vật tư sau khi được xét duyệt ở phòng kế hoạch sản xuât kinh doanh, sau đó căn cứ vào kế hoạchu lĩnh vật tư kế toán sẽ xuất kho cho người lĩnh vật tư xuống lĩnh, thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho và thực hiện ghi số lượng vật tư thực lĩnh và thẻ kho. Phiếu xuất kho được chia thành 3 liên: Liên 1: Phòng kế toán lưu Liên 2: Thủ kho giữ Liên 3: Giao cho người lĩnh vật tư Hình thức sổ kế toán áp tại công ty Doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ, hình thức này bao gồm các loại sổ sau: Nhật ký chứng từ, Bảng kê, sổ cái, sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. Hình thức nhật ký chứng từ có 10 nhật ký chứng từ, được đánh số từ 1 đến 10. Tại doanh nghiệp sử dụng cả 10 loại chứng từ này và các bảng kê tương ứng. Căn cứ để ghi chép vào các nhật ký chứng từ các chứng từ gốc, các sổ thẻ chi tiết, các bảng kê và các bảng phân bổ. Hệ thống sổ kế toán: + Nhật ký chứng từ số 1: Ghi có tài khoản 111-Tiền mặt + Nhật ký chứng từ số 2: Ghi có tài khoản 112- Tiền gửi NH + Nhật ký chứng từ số 5: Ghi có tài khoản 331- phảI trả người bán + Nhật ký chứng từ số 7: Ghi có các tài khoản 142, 153, 214, 334, 621, 622, 627... tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp. + Nhật lý chứng từ số 8: Ghi có các tài khoản 155, 156, 159, 131, 511, 512, 521, 531, 632, 641, 642, 711, 811, 911... + Nhật ký chứng từ số 9: Ghi có tài khoản 221, 212, 213... + Nhật ký chứng từ số 10: Ghi có tài khoản 121, 129, 141... Bảng kê: bảng kê số1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11... Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ ,kế toán kiển tra định khoản và ghi vào số chi tiết có liên quan ( sổ chi tiêt thành phẩm; sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán; thẻ kho...) Cuối tháng, trên cơ sở số liệu tổng hợp của các sổ chi tiết, chứng từ kế toán vào các bảng kê, nhật ký chứng từ có liên quan, số liệu chứng từ các nhật ký chứng từ được đưa vào sổ cái, tính ra số dư cuối kỳ của các tài khoản trên số cái . Đồng thời lập bảng tổng hợp chi tiết từ các sổ chi tiết. Số liệu ở sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong nhật ký chứng từ và các bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập BCTC. Sơ đồ: Hạch toán kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng kê Bảng phân bổ Sổ (thẻ) hạch Toán chi tiết Nhật ký chứng từ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính : Ghi cuối tháng : Ghi hàng ngày : Quan hệ đối chiếu Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kỳ (kỳ kế toán năm) . Chế độ kế toán áp dụng trong công ty: Thực hiện theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, niên độ kế toán bắt đầu ngày 01/11/2004 đến31/12/2004. Thực hiện theo luật kế toán và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước hiện hành. PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHI VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG Nhận xét chung về công tác kế toán kế toán NVL, CCDC tại công ty. Công ty
Luận văn liên quan