Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và thẩm định dự án ở Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nền kinh tế của đất nước đã có những bước nhảy vọt sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế. Điều đó được khẳng định bằng những thành tựu to lớn về giá trị cũng như tốc độ tăng trưởng trong những năm vừa qua. Tốc độ tăng trưởng của nước ta luôn đạt khá với khoảng trên dưới 7%. Góp chung vào sự thành công đó là hoạt động đầu tư phát triển, đây là cơ sở cho các hoạt động kinh tế khác trong tổng thể nền kinh tế nước nhà. Việc thu hút đầu tư, các quy hoạch tổng thể về chiến lược phát triển ngành đã và đang đưa nền kinh tế phát triển đúng hướng và ngày càng bền vững. Việt Nam đang nỗ lực cải tổ nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Các nhà hoạch định chiến lược, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đang có những biến chuyển đáng kể trong việc đổi mới tư duy, đổi mới cách nhìn nhận về các dự án đầu tư. Dự án đầu tư bây giờ không chỉ là thủ tục trước khi tiến hành thực hiện công việc mà nó thực sự là bước chuẩn bị quan trọng và quyết định sự thành bại của công cuộc đầu tư. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng đó mà việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư được các nhà quản lý cũng như chủ dự án quan tâm thực hiện một cách tích cực và đầy đủ hơn. Việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư, tức là việc tổ chức lập và thẩm định dự án đầu tư tuy đã được nhìn nhận một cách đúng đắn nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà việc chuẩn bị đó vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại. Đối với Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì việc lập và thẩm định dự án cũng đã được coi trọng và tiến hành một cách quy củ. Tuy nhiên vẫn còn có những thiếu sót nhất định. Chính vì vậy việc đổi mới công tác lập và thẩm định dự án là rất quan trọng nhằm cạnh tranh và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trong công cuộc phát triển kinh tế đóng góp chung cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

doc115 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1648 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và thẩm định dự án ở Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan