Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang

1.1. SỰCẦN THIẾT CỦA ĐỀTÀI. Sau khi là thành viên của tổchức Thương mại thếgiới WTO, nước ta hội nhập với nền kinh tếthếgiới sâu hơn, rộng hơn, cơhội mởra cũng nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Mặt tích cực là đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng mặt trái của nó là nền kinh tếnước ta phải đối phó với áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng đông đảo và mạnh mẽ, lạm phát cao, suy giảm kinh tếdo ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm trong nước, thiên tai và sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nền tài chính thếgiới với những diễn biến phức tạp và những thách thức trước mắt cũng nhiều hơn. Để đối phó với những khó khăn trước mắt. Tất cảcác thành phần kinh tế đều bám sát sựchỉ đạo của Nhà nước vượt qua thời kỳkhó khăn. Và Ngân hàng là một trong những công cụ đắc lực hỗtrợcho nhà nước trong việc huy động vốn, mởrộng vốn đầu tưcho lĩnh vực hoạt động sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tưnước ngoài tăng trưởng kinh tếtrong nước, góp phần hỗ trợcho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả, đẩy lùi suy giảm kinh tếbằng cách ấn định lãi suất, cho vay đúng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là nông nghiệp nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là tiêu chí và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Đểgiúp các doanh nghiệp nhỏvà hộsản xuất cũng nhưcác cá thể, hộnông dân phát triển được trong giai đoạn khó khăn này và phát triển nhưmong đợi phải nói đến vai trò quan trọng của ngành ngân hàng. Và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được nói đến với một vai trò chủlực giúp phát triển kinh tế- xã hội nông thôn Việt Nam. Và NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang là một trong khoảng 2.200 chi nhánh của NHNo&PTNT Việt Nam hoạt động nhằm phát triển kinh tếnông nghiệp- nông thôn Tân Hiệp- Kiên Giang , mặt khác góp Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- Kiên Giang phần tạo uy tín và sựlớn mạnh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong sựcạnh tranh của nhiều ngân hàng khác. Làm được nhưvậy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Hiệp- tỉnh Kiên Giang không ngừng nỗlực hơn nữa trong hoạt động tín dụng của mình nhằm hoàn thiện hơn nữa tồn tại và phát triển vững chắc trong quá trình hội nhập này cùng với kinh tếViệt Nam. Vì vậy, em chọn đềtài: “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp – Kiên Giang ” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1.2.1. Mục tiêu chung: Mục tiêu tổng quát của đềtài là thông qua đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, đềxuất một sốgiải pháp chủyếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang. 1.2.2. Mục tiêu cụthể: Mục tiêu cụthểcủa đềtài hướng đến các vấn đềsau: 1. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ởNHNo&PTNT huyện Tân Hiệp thông qua tình hình huy động vốn- sửdụng vốn, doanh sốcho vay, doanh sốthu nợ, dưnợ- nợxấu. 2. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của NHNo& PTNT huyện Tân Hiệp, dựa vào tình hình thu nhập, chi phí phát sinh và lợi nhuận. 3. Đềxuất một sốgiải pháp nhằmnâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.3.1. Vềkhông gian. Đềtài được thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang 1.3.2. Vềthời gian. Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên đềtài chỉtập trung nghiên cứu sốliệu trong các năm 2006- 2007- 2008. Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp- Kiên Giang 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng, các chỉtiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng: - Các chỉtiêu đánh giá kết quảhoạt động của ngân hàng. - Doanh sốcho vay - Doanh sốthu nợ. - Doanh sốdưnợ. - Tình hình nợxấu qua các năm.

pdf87 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QTKD    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Trần Ái Kết Đinh Thị Mỹ Á MSSV: 4053496 MSL: KT0520A1 Tháng 05 / 2009 www.kinhtehoc.net i LỜI CẢM TẠ Sau 04 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học, kết hợp với thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hiệp. Em đã tiếp thu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quí báu cho mình. Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này là nhờ có sự giảng dạy tận tình của quí thầy cô trường Đại học Cần Thơ, Thầy cô Khoa Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh, Thầy cô Bộ môn Kế toán Kiểm toán và sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Trần Ái Kết- bộ môn Tài Chính. Và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị cán bộ viên chức trong Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp. Xin chân thành cảm ơn: - Quí thầy cô khoa Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Cần Thơ. - Thầy Trần Ái Kết. - Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hiệp: + Ông: Phan Văn Tính (Giám đốc). + Ông: Đỗ Đức Minh (Phó Giám đốc). + Ông: Đoàn Quang Vinh (Trưởng phòng Tín dụng). + Ông: Võ Thanh Khiết (Phó phòng Tín dụng). Cùng tất cả các anh chị cán bộ viên chức các phòng ban trong Ngân hàng đã giúp đỡ, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Sau cùng, Em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ cùng các cô chú, anh chị trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Hiệp luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác. Sinh viên Đinh Thị Mỹ Á www.kinhtehoc.net ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và phân tích trong bài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày…28….tháng…05….năm 2009 Sinh viên Đinh Thị Mỹ Á www.kinhtehoc.net iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Chi nhánh NHNo&PTNT Tân Hiệp Ngày…….tháng…05….năm 2009 Giám đốc www.kinhtehoc.net iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày……..tháng…05….năm 2009 Giáo viên hướng dẫn www.kinhtehoc.net v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày…..tháng…05..năm 2009 Giáo viên phản biện www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang MỤC LỤC Trang Chương 1. GIỚI THIỆU .................................................................................. 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.................................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. ......................................................................... 2 1.3.1. Về không gian. ....................................................................................... 2 1.3.2. Về thời gian............................................................................................ 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. ........................................................................... 3 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................................................... 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN............................................................................ 4 2.1.1. Khái quát ngân hàng thương mại........................................................... 4 2.1.1.1. Định nghĩa ngân hàng thương mại. .................................................... 4 2.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại. .............................................. 4 2.1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại..................................................... 4 2.1.2. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng....................................... 5 2.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng............................................................ 5 2.1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng:............................................................. 5 2.1.2.3. Phân loại các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. ........... 6 2.1.3. Rủi ro tín dụng. ...................................................................................... 8 2.1.3.1. Khái niệm............................................................................................ 8 2.1.3.2. Nguyên nhân phát sinh. ...................................................................... 8 2.1.4. Bảo đảm tín dụng. .................................................................................. 8 2.1.4.1. Giới thiệu chung. ................................................................................ 8 2.1.4.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng. ........................................................ 9 2.1.5. Một số chỉ tiêu dùng phân tích chung hoạt động tín dụng................... 10 2.1.5.1. Doanh số cho vay.............................................................................. 10 2.1.5.2. Doanh số thu nợ. .............................................................................. 10 GVHD: Trần Ái Kết SVTH: Đinh Thị Mỹ Á vi www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang 2.1.5.3. Dư nợ. .............................................................................................. 11 2.1.5.4. Nợ xấu............................................................................................... 11 2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng.............................. .11 2.1.6.1. Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn. .................................... 11 2.1.6.2. Dư nợ trên tổng vốn huy động. ......................................................... 12 2.1.6.3. Hệ số thu nợ. ..................................................................................... 12 2.1.6.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ. .................................................................... 12 2.1.6.5. Vòng quay vốn tín dụng.................................................................... 12 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................ 13 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu............................................................... 13 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu............................................................. 13 Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG .............................................................................................................. 14 3.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN HIỆP. .............. 14 3.1.1.Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. ................................................... 14 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội. ...................................................................... 14 3.2. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP. ...................................... 15 3.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ............................................................................................................................ 15 3.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp ...................................................... 15 3.2.3. Quy trình tín dụng căn bản. ................................................................. 16 3.2.3. Cơ cấu tổ chức và trình độ nghiệp vụ nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân Hiệp ...................................................................................... 20 3.2.4. Chức năng, nhịêm vụ của các phòng ban. ........................................... 21 3.2.4.1. Giám đốc........................................................................................... 21 3.2.4.2. Phó giám đốc .................................................................................... 21 3.2.4.3. Giám đốc phòng giao dịch ( Thạnh Đông A, Kinh B)...................... 21 3.2.4.4. Phòng kế hoạch kinh doanh. ............................................................. 21 GVHD: Trần Ái Kết SVTH: Đinh Thị Mỹ Á vii www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang 3.2.4.5. Phòng kế toán ngân quỹ.................................................................... 22 3.2.4.6. Hai phòng giao dịch (Kinh B và Thạnh Đông A)............................ 22 3.2.4.7. Tổ kiểm tra kiểm soát và thẩm định. ................................................ 22 3.2.5. Những nghiệp vụ chính mà Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp thực hiện ......................................................... 22 3.3. KHÁI QUÁT KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM ( 2006- 2007- 2008). .................................................... 23 3.3.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp. ................................................................................................. 23 3.3.1.2. Về doanh thu. .................................................................................... 24 3.3.1.3. Về chi phí.......................................................................................... 25 3.3.1.4. Về lợi nhuận...................................................................................... 25 Chương 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG.......................................................... 27 4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM 2006- 2007- 2008.......................................................................................................... 27 4.1.1. Phân tích tổng quát cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh.......................... 27 4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂN HIỆP. ................................................................ 30 4.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 03 năm................. 30 4.2.1.1. Doanh số cho vay.............................................................................. 30 4.2.1.2. Doanh số thu nợ ................................................................................ 36 4.2.1.3. Tình hình dư nợ................................................................................. 42 4.2.1.4. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn .................................................. 49 4.2.1.5. Dư nợ trên tổng vốn huy động. ......................................................... 50 4.2.1.6. Hệ số thu nợ. ..................................................................................... 51 4.2.1.7. Vòng quay vốn tín dụng.................................................................... 52 4.3. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG............................................. 52 4.3.1. Nợ xấu.................................................................................................. 53 GVHD: Trần Ái Kết SVTH: Đinh Thị Mỹ Á viii www.kinhtehoc.net Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp- Kiên Giang 4.3.1.1. Nợ xấu theo thành phần kinh tế ....................................................... 53 4.3.1.2. Nợ xấu theo thời hạn......................................................................... 55 4.3.2. Nợ xấu trên tổng dư nợ........................................................................ 58 Chương 5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG................................... 60 5.1. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH VÀ NGUYÊN NHÂN ............................................................................................................................ 60 5.1.1. Thuận lợi .............................................................................................. 60 5.1.2. Khó khăn- hạn chế ............................................................................... 61 5.1.3. Nguyên nhân. ....................................................................................... 62 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. .............................................................................. 63 Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 67 6.1. KẾT LUẬN. ............................................................................................... 67 6.2. KIẾN NGHỊ. .............................................................................................. 68 6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hiệp- Kiên Giang. ............................................................................ 68 6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Kiên Giang. ................................................................................................................. 69 6.2.2. Đối với Nhà Nước và các cơ quan chức năng địa phương. ................. 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................
Luận văn liên quan