Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBank Thanh Xuân

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập quốc tế. Tại đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng và Nhà nước một lần nữa xác định mục tiêu vô cùng quan trọng của sự nghiệp này đối với sự phát triển kinh tế. Với nhiệm vụ phấn đấu tới năm 2020 cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó nhu cầu vốn cho đầu tư và phát triển là rất cần thiết. Vốn tự có của các doanh nghiệp thường rất nhỏ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lại rất hạn thường xuyên bị thậm hụt, vì vậy cần phải có một tổ chức đứng ra hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp đó là các tổ chức tín dụng mà trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM). Mỗi ngân hàng đều có những cách thức tổ chức quản lý và hoạt động khác nhau sao cho phù hợp với đặc điểm và lợi thế riêng của mình. Trong nhà trường các sinh viên chỉ được học trên lý thuyết mà chưa có thực tế, vì vậy để hoàn thiện kiến thức, trang bị cả về lý thuyết và thực tế cho các sinh viên khi ra trường thì việc đi thực tập, học hỏi thực tế là điều rất cần thiết tạo điều kiện cho các sinh viên khi ra trường có thể tiếp cận công việc một cách nhanh chóng. Là một sinh viên chuyên ngành ngân hàng, được sự giới thiệu của nhà trường Em đã đến thực tập tại NHTMCP VPBank – Chi Nhánh Thanh Xuân Hà Nội (VPBank Thanh Xuân), thời gian bắt đầu từ ngày 02/01/2008, trong thời gian thực tập tại ngân hàng, qua quá trình tìm hiểu về tổ chức quản lý và quá trình hoạt động cùng với sự chỉ bảo tận tình của giám đốc cùng các anh chị trong phòng tín dụng và kế toán đã giúp Em có được cái nhìn thực tiễn về tổ chức và hoạt động của NHTM VPBank Thanh Xuân. VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Trải qua quá trình triển khai và rút kinh nghiệm, VPBank đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thì việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng không phải là điều đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM cổ phần VPBank Thanh Xuân.” Kết cấu nội dung chính của chuyên đề gồm có: Chương 1. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM VPBank Thanh Xuân. Chương 3. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank.

doc72 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 30/08/2013 | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBank Thanh Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời Mở Đầu Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập quốc tế. Tại đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng và Nhà nước một lần nữa xác định mục tiêu vô cùng quan trọng của sự nghiệp này đối với sự phát triển kinh tế. Với nhiệm vụ phấn đấu tới năm 2020 cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó nhu cầu vốn cho đầu tư và phát triển là rất cần thiết. Vốn tự có của các doanh nghiệp thường rất nhỏ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lại rất hạn thường xuyên bị thậm hụt, vì vậy cần phải có một tổ chức đứng ra hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp đó là các tổ chức tín dụng mà trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM). Mỗi ngân hàng đều có những cách thức tổ chức quản lý và hoạt động khác nhau sao cho phù hợp với đặc điểm và lợi thế riêng của mình. Trong nhà trường các sinh viên chỉ được học trên lý thuyết mà chưa có thực tế, vì vậy để hoàn thiện kiến thức, trang bị cả về lý thuyết và thực tế cho các sinh viên khi ra trường thì việc đi thực tập, học hỏi thực tế là điều rất cần thiết tạo điều kiện cho các sinh viên khi ra trường có thể tiếp cận công việc một cách nhanh chóng. Là một sinh viên chuyên ngành ngân hàng, được sự giới thiệu của nhà trường Em đã đến thực tập tại NHTMCP VPBank – Chi Nhánh Thanh Xuân Hà Nội (VPBank Thanh Xuân), thời gian bắt đầu từ ngày 02/01/2008, trong thời gian thực tập tại ngân hàng, qua quá trình tìm hiểu về tổ chức quản lý và quá trình hoạt động cùng với sự chỉ bảo tận tình của giám đốc cùng các anh chị trong phòng tín dụng và kế toán đã giúp Em có được cái nhìn thực tiễn về tổ chức và hoạt động của NHTM VPBank Thanh Xuân. VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Trải qua quá trình triển khai và rút kinh nghiệm, VPBank đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thì việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng không phải là điều đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM cổ phần VPBank Thanh Xuân.” Kết cấu nội dung chính của chuyên đề gồm có: Chương 1. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM VPBank Thanh Xuân. Chương 3. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank. Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1.1. khái niệm. Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế có bản chất là doanh nghiệp nhưng hoạt động dựa trên kinh doanh tiền tệ và tín dụng. Ngân hàng gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Theo Lênin: “ ngân hàng là xí nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ và tín dụng”. Sự ra đời của ngân hàng là kết quả của phân công lao động xã hội, chừng nào còn kinh doanh hàng hoá thì còn có ngân hàng, ngân hàng là kế toán cho cả nền kinh tế. 1.1.2. Các hoạt động cơ bản. 1.1.2.1. Huy động vốn. Huy động vốn là một trong những hoạt động quan trong đảm bảo vốn cho vay, hình thành nên tài sản của ngân hàng. Các hình thức huy động vốn chủ yếu gồm có: tiền gửi và tiền vay. Tiền gửi của khách hàng là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân hàng. Trong môi trường cạnh tranh, để có được nguồn tiền có chất lượng ngày càng cao các ngân hàng đã đưa ra và thực hiện nhiều hình thức huy động khác nhau: - Tiền gửi thanh toán: đây là tiền của doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi vào ngân hàng để nhờ ngân hàng giữ và thanh toán hộ trong phạm vi số dư cho phép. khoản tiền này có đặc điểm lãi suất rất thấp có khi bằng không, nhưng chủ tài khoản lại được hưởng các dịch vụ ngân hàng với mức phí thấp, thủ tục mở đơn giản. - Tiền gửi có kì hạn của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Tuy không thuận lợi cho tiêu dùng bằng hình thức tiền gửi thanh toán vì khi cần chi tiều khách hàng phải đến ngân hàng để rút tiền ra, nhưng tiền gửi có kì hạn lại được hưởng lãi suất cao hơn tiền gửi thanh toán tuỳ theo độ dài của kì hạn. - Tiền gửi tiết kiệm của dân cư Các tầng lớp dân cư đều có các khoản thu nhập tạm thời chưa sử dụng. Họ có thể gửi tiết kiệm nhằm thực hiện các mục tiêu bảo toàn và sinh lời. Đến cuối mỗi kỳ họ có thể rút ra một phần hoặc toàn bộ. Khách hàng gửi tiền thường là những người về hưu, không có khả năng kinh doanh ,hoặc người có thu nhập cố định…Để thu hút được nhiều tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng ngày càng mở rộng mạng lưới huy động vốn, cho ra nhiều hình thức huy động vốn đa dạng với lãi suất cạnh tranh. - Tiền gửi của các ngân hàng khác. Đặc điểm của nguồn này thường không lớn. Ngân hàng này gửi tiền ở ngân hàng khác nhằm mục đích chủ yếu là nhờ thanh toán hộ. Tiền gửi là nguồn quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chi trả khi khả năng huy động tiền gửi bị hạn chế các ngân hàng thường vay mượn thêm. - Vay NHNN (NHTW) Đây là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của ngân hàng thương mại khi thiếu hụt dự trữ. Hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng Nhà nước là tái chiết khấu ( hoặc tái cấp vốn). Ngân hàng Nhà nước thường quản lý việc vay mượn này một cách chặt chẽ, ngân hàng thương mại phải thực hiện điều kiện đảm bảo và kiểm soát nhất định. Thông thường ngân hàng Nhà nước chỉ tái chiết khấu các thương phiếu có thời gian đáo hạn ngắn, khả năng trả nợ cao và phù hợp với mục tiêu của ngân hàng Nhà nước. Trong điều kiện chưa có thương phiếu như ở Việt Nam ngân hàng Nhà nước có thể cho vay dưới hình thức tái cấp vốn theo hạn mức tín dụng nhất định. - Vay các tổ chức tín dụng khác Đây là nguồn các ngân hàng vay mượn lẫn nhau và vay của các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng. Quá trình vay mượn rất đơn giản, ngân hàng vay chỉ cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng cho vay hoặc qua ngân hàng đại lý. khoản vay có thể không cần đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng chứng khoán kho bạc Nhà nước. - vay trên thị trường vốn Các ngân hàng có thể vay mượn bằng cách phát hành các giấy nợ (kì phiếu, tín phiếu, trái phiếu) trên thị trường vốn. Thông thường đây là khoản vay không có bảo đảm. Những ngân hàng có uy tín hoặc trả lãi suất cao sẽ vay mượn được nhiều hơn. Các ngân hàng nhỏ khó vay mượn trực tiếp bằng cách này. 1.1.2.2. Hoạt động cho vay Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. Cho vay là tài sản lớn nhất trong khoản mục tín dụng. Cho vay thường được định lượng theo 2 chỉ tiêu: doanh số cho vay trong kì và dư nợ cuối kì. Doanh số cho vay trong kì là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay ra trong kì. Dư nợ cuối kì là số tiền mà ngân hàng hiện đang còn cho vay vào thời điểm cuối kì. Cho vay được ghi dưới hình thức dư nợ. Cho vay có thể được phân thành nhiều loại khác nhau. Theo thời hạn, cho vay được chia thành 3 loại: cho vay ngắn hạn ( thời hạn cho vay đến 12 tháng), cho vay trung hạn ( thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng, cho vay dài hạn (thời hạn cho vay trên 60 tháng trở lên). Theo phương thức cho vay gồm: - Cho vay từng lần: phương thức này áp dụng với khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên hoặc khách hàng có vòng quay vốn kinh doanh dài. Mỗi lần có nhu cầu vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn theo quy chế của từng ngân hàng. Khách hàng có thể rút vốn một lần hoặc nhiều lần phù hợp với tiến độ sử dụng vốn, nhưng tổng số tiền của các lần rút vốn không được vượt quá số tiền cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp rút vốn nhiều lần, mỗi lần rút vốn khách hàng phải ký giấy nhận nợ và gửi cho ngân hàng bản sao các chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Vốn vay có thể được rút bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. - Cho vay theo hạn mức tín dụng: phương thức này áp dụng với khách hàng có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thường xuyên, mục đích sử dụng vốn rõ ràng và có tín nhiệm với ngân hàng ( như sản xuất kinh doanh ổn định, có lãi, trong thời gian một năm trước đó không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng. Ngân hàng xác định hạn mức tín dụng phù hợp với đặc điểm chu kỳ sản xuất, kinh doanh, vòng lưu chuyển tiền tệ. Hợp đồng tín dụng được ký kết trong phạm vi hạn mức được xác định. Khi hợp đồng theo hạn mức còn trong thời hạn hiệu lực, mỗi lần rút vốn vay khách hàng không phải ký thêm hợp đồng tín dụng mà chỉ cần lập giấy nhận nợ kèm bảng kê và bản sao chứng từ tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay và dẫn chiếu đến hợp đồng tín dụng hạn mức. Mỗi giấy nhận nợ có thời hạn phù hợp với từng mục đích sử dụng vốn nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của hạn mức đã được duyệt. Trong thời hạn rút tiền vay theo quy định trong hợp đồng tín dụng, khách hàng có thể vừa rút tiền vay, vừa trả nợ vay nhưng tổng dư nợ không vượt quá hạn mức tín dụng đã thoả thuận. - Cho vay theo dự án đầu tư: phương thức này áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, và các dự án phục vụ đời sống. khách hàng vay vốn phải có vốn tự có đầu tư tham gia vào dự án. Vốn tham gia dự án có thể là tiền hoặc tài sản đưa vào sử dụng cho dự án kể cả giá trị quyền sừ dụng đất, quyền sở hữu nhà xưởng, tiền thuê đất đã trả, các chi phí mà khách hàng đã tự đầu tư vào dự án. Căn cứ để giải ngân là hợp đồng thi công, chứng từ cung ứng, nhập khẩu vật, thiết bị công nghệ, giá trị khối lượng đã được xác nhận. - Cho vay hợp vốn (đồng tài trợ): Ngân hàng phối hợp với một số tổ chức tín dụng khác cùng cho vay đối với một dự án vay vốn của khách hàng, trong đó ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác làm đầu mối. Việc cho vay hợp vốn được thực hiện theo quy chế cho vay đồng tài trợ của NHNN và các quy định của VPBank. - Cho vay trả góp: khách hàng trả góp phục vụ tiêu dùng hoặc kinh doanh phải có phương án trả nợ gốc và lãi vay khả thi bằng các khoản thu nhập chắc chắn ổn định. Ngân hàng và khách hàng có thể thoả thuận việc cho vay trả góp theo một trong hai phương thức sau: Cho vay trả góp theo lãi gộp và cho vay trả góp theo dư nợ thực tế. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Phương thức cho vay này áp dụng với khách hàng có nhu cầu dự phòng nguồn vốn tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đảm bảo khả năng chủ động về tài chính khi thực hiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đời sống. Trong thời gian rút vốn quy định, mỗi lần rút vốn phải lập giấy nhận nợ và kèm theo bản sao các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với hợp đồng tín dụng đã ký. Tổng số tiền các lần rút vốn không được vượt quá hạn mức tín dụng dự phòng ghi trong hợp đồng tín dụng và thời hạn cho vay trong từng giấy nhận nợ không được vượt quá thời hạn cho vay quy định trong hợp đồng tín dụng. - Các phương thức cho vay khác như là: cho vay theo hạn mức thấu chi,cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, và các phương thức cho vay mà pháp luật không cấm. Theo đối tượng khác hàng, cho vay được chia thành: cho vay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ ( vay ngắn hạn, hạn mức, vay theo dự án đầu tư, vay thấu chi, chiết khấu chứng từ xuất khẩu), cá nhân vay sản xuất kinh doanh, cá nhân vay tiêu dùng ( mua nhà, sửa chữa nhà, mua ô tô, du học..), cá nhân vay kinh doanh chứng khoán ( cầm cố cổ phiếu, cầm cố trái phiếu chuyển đổi). 1.1.2.3. Các hoạt động khác. Ngoài hoạt động huy động vốn và cho vay, ngân hàng còn thực hiện các hoạt động khác như: - Bảo lãnh: là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình. Mặc dù không phải xuất tiền ra, song ngân hàng đã cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu lợi. Bảo lãnh được ghi vào tài sản ngoại bảng, đó là giá trị ngân hàng cam kết trả thay khách hàng của mình. Phần bảo lãnh ngân hàng phải thực hiện chi trả được ghi vào tài sản nội bảng tính vào mục cho vay bắt buộc hoặc nợ quá hạn. - Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá: là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu hoặc giấy tờ có giá trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu, giấy tờ có giá chưa đến hạn. - Cho thuê là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định. Sau thời gian nhất định, khách hàng phải trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Cho thuê tài sản trung và dài hạn được ghi vào khoản mục tài sản theo giá trị tài sản cho thuê trừ đi phần tiền ngân hàng đã thu được. - Nhận uỷ thác: ngân hàng làm dịch vụ uỷ thác cho vay cho các ngân hàng khác, các tổ chức tín chính phủ hoặc phi chính phủ. Bên cạnh đó ngân hàng còn thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản của khách hàng… 1.2.CHO VAY TIÊU DÙNG. 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của cho vay tiêu dùng. Trước đây các ngân hàng thường tập trung cho vay sản xuất kinh doanh và ít cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình. Họ cho rằng cho vay tiêu dùng có quy mô nhỏ, rủi ro lại rất cao. Sau chiến tranh thế giới thứ II, trước sức ép của cạnh tranh các ngân hàng đã phải tiến hành cải cách. Cùng với sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính trung gian khác, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn khiến thị phần cho vay các doanh nghiệp của ngân hàng bị giảm sút, nhiều hãng lớn tự tài trợ bằng phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Khiến các ngân hàng phải tìm cách chuyển hướng sang hoạt động khác để tăng thu nhập. Bên cạnh đó , sự phát triển của nền kinh tế, khiến mức sống của dân cư được cải thiện đáng kể, nhu cầu vay tiêu dùng tăng mạnh mẽ, gắn liền với nhu cầu về hàng tiêu dùng lâu bền như nhà, xe, đồ gỗ sang trọng, nhu cầu du lịch…Cho vay tiêu dùng trở thành một thị trường hấp dẫn đầy tiềm năng đối với ngân hàng. Các ngân hàng chuyển hướng sang tập trung mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng. Nhiều ngân hàng chuyên môn hoá hoạt động cho vay tiêu dùng bằng cách lập các phòng tín dụng tiêu dùng độc lập. Giúp các ngân hàng tăng quy mô, giảm rủi ro và chi phí trong các khoản cho vay tiêu dùng đưa tín dụng tiêu dùng trở thành một trong những loại hình tín dụng có mức tăng trưởng cao. Ở Mỹ và Châu Âu cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 25-40% tổng dự nợ cho vay của hệ thống ngân hàng. Cho vay tiêu dùng sẽ vẫn đóng vai trò chủ đạo trong dịch vụ ngân hàng trong những năm tới đây. 1.2.2. Khái niệm. "Cho vay tiêu dùng được hiểu là hình thức tài trợ của ngân hàng cho mục đích chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Các khoản cho vay tiêu dùng là nguồn tài chính quan trọng giúp những người tiêu dùng có thể trang trải nhu cầu trong cuộc sống như nhà ở, phương tiện đi lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch…nâng cao mức sống của người tiêu dùng trước khi họ có đủ khả năng về tài chính để thụ hưởng”. 1.2.3. Đặc điểm. Cho vay tiêu dùng là một hoạt động tất yếu hình thành do yêu cầu của nền kinh tế. Nó có những đặc điểm riêng khác với tín dụng ngân hàng nói chung. 1.2.3.1.Số lượng các món vay lớn nhưng giá trị mỗi món vay nhỏ. Các khoản cho vay tiêu dùng thường có giá trị nhỏ, khác với các khoản cho vay sản xuất kinh doanh. Khách hàng khi tìm đến ngân hàng với mục đích vay tiêu dùng thường có nhu cầu vốn không lớn vì các hàng hoá dịch vụ tiêu dùng thường không quá đắt đỏ, nếu người tiêu dùng vay để mua nhà, sửa chữa nhà thì quy mô những món vay này không quá lớn đối với ngân hàng hoặc khách hàng đã có sự tích luỹmột phần từ trước. 1.2.3.2. Các khoản cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao. Cho vay tiêu dùng có độ rủi ro rất cao trong danh mục cho vay của ngân hàng. Chịu tác động của những yếu tố khách quan như môi trường kinh tế xã hội, môi trường tự nhiên ( thiên tai, hạn hán, lũ lụt…) và các yếu tố khác như: - Tính chu kỳ của hoạt động cho vay tiêu dùng. Nhu cầu vay vốn tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nó tăng lên khi nền kinh tế phát triển, mở rộng khiến người dân tin tưởng vào thu nhập của mình trong tương lai và sẵn sàng vay tiền để được sử dụng trước những hàng hoá cao cấp phục vụ đời sống. Ngược lại, khi nền kinh tế rơi vào suy thoái, hạn hán, bệnh dịch, mất mùa…khiến người tiêu dùng chỉ dám yêu cầu mức sống đảm vảo được những nhu cầu thiết yếu hàng ngày và hạn chế việc vay từ ngân hàng. - Đối tượng cho vay tiêu dùng là cá nhân và hộ gia đình. Các thông tin về khách hàng như sức khoẻ, công việc có thể có độ chính xác không cao do khách hàng cố tình giữ kín hoặc che dấu. Khả năng trả nợ của khách hàng sẽ thay đổi nhanh chóng khi thay đổi điều kiện làm việc hay tình trạng sức khoẻ. Nếu người vay bị chết, ốm, hoặc bị mất việc thì ngân hàng sẽ khó thu được nợ. Ngân hàng có thể phải đối mặt với những trường hợp khách hàng cố tình lừa đảo, chây ỳ với hy vọng quỵt nợ, hoặc kéo dài thời gian sử dụng vốn của ngân hàng. Do vậy, dẫu ngân hàng có nắm giữ tài sản đảm bảo trong trường hợp này cũng khó tránh khỏi tổn thất xảy ra. - Lãi suất cho vay tiêu dùng khá cứng nhắc. Ngân hàng có thể phải chịu tổn thất khi chi phí huy động vốn tăng lên. 1.2.3.3. Chi phí cho vay tiêu dùng cao. Chi phí cho vay tiêu dùng khá cao trong danh mục cho vay của ngân hàng. Do quy mô mỗi món vay thường nhỏ, thời gian vay thường ngắn, rủi ro cao, các thông tin về cá nhân thường không đầy đủ và thiếu chính xác nên ngân hàng phải mất nhiều chi phí và thời gian trong khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khách hàng. Hơn nữa, các khoản cho vay tiêu dùng thường có số lượng lớn, do đó ngân hàng phải mất thêm chi phí để quản lý các khoản vay, theo dõi va kiểm tra khách hàng thường xuyên… những điều này khiến cho việc thực hiện một khoản cho vay tiêu dùng của ngân hàng đối với khách hàng thường có chi phí lớn. 1.2.3.4. Cho vay tiêu dùng có khả năng sinh lời cao. Cho vay tiêu dùng là một trong những khoản mục tín dụng mạng lại mức lợi nhuận cao nhất trong danh mục cho vay của ngân hàng. Các khoản cho vay tiêu dùng thường được định giá rất cao vì việc định giá này dựa trên cơ sở chi phí cho vay tiêu dùng lớn và mức độ rủi ro cao. Khi người tiêu dùng đến vay tiền của ngân hàng, họ thường quan tâm tới việc có vay được tiền hay không. Và sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất cao để có thể vay được tiền thoả mãn nhu cầu tiêu dùng. Có thể nói, cho vay tiêu dùng đã đem lại cho ngân hàng nguồn thu nhập cao. Đây là một thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng, và sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai. 1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng được phân loại dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau giúp ta có cái nhìn toàn diện về cho vay tiêu dùng trên nhiều giác độ. 1.2.4.1. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. Theo tiêu thức này cho vay tiêu dùng được chia thành 3 loại gồm: cho vay tiêu dùng trả góp, cho vay tiêu dùng trả một lần, cho vay tiêu dùng tuần hoàn. *Cho vay tiêu dùng trả góp: là phương thức cho vay trong đó người đi vay trả nợ gốc cho ngân hàng làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thoả thuận. Cho vay trả góp thường áp dụng đối với các khoản vay trung và dài hạn, tài trợ cho tài sản cố định hoặc hàng lâu bền. Ngân hàng thường cho vay trả góp đối với người tiêu dùng thông qua hạn mức nhất định. Ngân hàng sẽ thanh toán cho người bán lẻ về số hàng hoá mà khách hàng đã mua trả góp. Các cửa hàng bán lẻ nhận ngay tiền sau khi bán hàng từ phía ngân hàng và làm đại lý thu tiền cho ngân hàng, hoặc khách hàng trả trực tiếp cho ngân hàng. Tài sản được tài trợ trong trường hợp cho vay tiêu dùng trả góp thường là tài sản có thời hạn sử dụng lâu bền hoặc có giá trị lớn như nhà ở, ô tô, các phương tiện vận tải… khách hàng sẽ được hưởng lợi khi sử dụng những tài sản này trong thời gian dài khi mà chưa có đủ khả năng về tài chính để thanh toán. Thông thường thì ngân