Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam

Xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới là xu hướng phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam là quốc gia đang pháttriển cũng không thể nằm ngoài quy luật phát triển chung đó. Quá trình toàn cầu hoá diễn ra trên nhiều mặt, trong đó không thể thiếu tài chính quốc tế. Thực tế cho thấy Việt Nam đã bước đầu hội nh?p vào thị trường tài chính quốc tế thông qua việc hình thành v sử dụng r?ng ri các công cụ tài chính. Để phản ảnh công cụ tài chính, cần thiết phải ban hành chuẩn mực công cụ tài chính. Tuy nhiên, các quy định trong chế độ kế toán hiện hành chưa đề cập đến công cụ tài chính dù thực tế, các doanh nghiệp đã sử dụng các công cụ tài chính như: trái phiếu, cổ phiếu, công cụ phái sinh để huy động vốn trên thị trường tài chính. Ði?u ny d gây khó khăn cho công tác kế toán tại doanh nghiệp cũng như quản lý loại hoạt động này. Chính vì v?y, việc hoàn thiện kế toán công cụ tài chính để giúp Việt Nam hội nhập vào kinh tế thế giới là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.

pdf105 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 04/01/2013 | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công cụ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan