Quản lý chất thải rắn tại citenco đến năm 2020 solid waste management in 2020 citenco management

CITENCO là Công ty 100% vốn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hoạt ñộng về lĩnh vực vệsinh môi trường ñô thị. Quản lý chất thải rắn là một trong những nhiệm vụquan trọng nhất của CITENCO và cần phải có những bước ñi và giải pháp phù hợp. Vì vậy tác giả chọn vấn ñề “Quản lý chất thải rắn tại CITENCO ñến năm 2020”. Mục tiêu nghiên cứu của ñềtài là ñềxuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn cho CITENCO ñến năm 2020 ñểCITENCO phát triển bền vững, ñáp ứng ñược sựphát triển của TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu vềquản lý môi trường của Nhà nước. 2. NỘI DUNG 2.1 Cơsởkhoa học vềquản lý chất thải rắn ñô thị ởViệt nam 2.1.1. Chất thải rắn ñô thị Chất thải rắn ñô thịlà vật chất mà con người tạo ra ban ñầu vứt bỏ ñi trong khu vực ñô thị mà không ñòi hỏi ñược bồi thường cho sựvứt bỏ ñó. Các chất thải rắn ñô thịcó nguồn gốc từcác kênh như: các khu dân cư; các trung tâm thương mại; các công sở, trường học, bệnh viện, công trình công cộng; các dịch vụ ñô thị, sân bay; các hoạt ñộng công nghiệp; các hoạt ñộng xây dựng ñô thị; các trạm xửlý nước thải và từcác ñường ống thoát nước của thành phố. Các lại chất thải rắn ñược thải ra từcác hoạt ñộng khác nhau ñược phân loại theo nhiều cách như: vị trí hình thành; thành phần hóa học và vật lý; bản chất nguồn tạo thành; mức ñộnguy hại Hoạt ñộng quản lý nguồn phát sinh chất thải tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua chủyếu ñược thực hiện bởi sởTài nguyên - Môi trường Thành phốvà các tổ chức xã hội hoạt ñộng vì môi trường như: ñoàn thanh niên, tổchức môi trường quốc tế Công tác thu gom rác ñược hiểu là khâu thu gom từnơi phát sinh về ñiểm hẹn. Hiện nay trong khâu quét, gom rác, CITENCO thực hiện thông qua các hợp ñồng kinh doanh với Quận Tân Phú, Bình tân và các chợ ñầu mối Tân Xuân, Tam Bình với mức thu gom khoảng 9% tổng khối lượng cần thu gom toàn thành phố. Phần còn

pdf90 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý chất thải rắn tại citenco đến năm 2020 solid waste management in 2020 citenco management, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan