Sổ tay hướng dẫn Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường đại học tại tphcm – nghiên cứu điển hình tại trường đại học

Phù hợp với Chính sách bảo vệ môi trường của trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, Ban giám hiệu thiềt lập chính sách và nguyên tắc trong việc quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm. Tất cả các thành viên của trường đại học phải tuân thủ theo chính sách này. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM cam kết tuân thủ các luật định bảo vệ môi trường của thành phố Hồ Chí Minh để phòng ngừa và giảm thiểu vấn đề phát sinh các chất ô nhiễm và liên tục cải thiện chất lượng môi trường trong khuôn viên trường đại học.

doc31 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2416 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sổ tay hướng dẫn Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường đại học tại tphcm – nghiên cứu điển hình tại trường đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docSOTAY.doc
 • docBAIIN.doc
 • docbiaP.doc
 • docDANHMUCBIEUDDO.doc
 • docDANHMUCCHUVIETTAT.doc
 • docDANHMUCHINH.doc
 • xlsdanhmuchoachatdoctinh.xls
 • xlsdanhmuchoahchatrthaigaydoccaptinh.xls
 • xlsdanhmuckiemtranhdinhkythang.xls
 • docDANHSACHBANG.doc
 • pdfHINH ANH.pdf
 • xlsLabel.xls
 • docloi cam on.doc
 • docMUCLUC.doc
 • docPHULUCLV.doc
 • docTAILIEUTHAMKHAO.doc
 • docTRANG DAU CHUONG.doc