Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ sản xuất rượu và các dòng thải chính

Trong thời gian học môn Các quá trình sản xuất cơ bản, được sự chỉ dẫn của thầy Khoa, nhóm sinh viên chúng em đã có cơ hội tìm hiểu về Công nghệ sản xuất rượu, cồn etylic và các dòng thải chính trong quá trình sản xuất. Sau đây là bản báo cáo về nội dung đã tìm hiểu. Nội dung cơ bản gồm 3 phần: - Phần 1: Tổng quan, Nguyễn Hùng Sơn viết. - Phần 2: Qui trình sản xuất, Trần Ngọc Linh viết. - Phần 3: Vấn đề môi trường, Vũ Đức Duy viết. Sự tìm hiểu mới dừng lại ở khía cạnh lý thuyết, và chủ yếu qua sách và các phương tiện truyền thông, cho nên chắc chắn còn có nhiều sai sót. Rất mong được sự góp ý của thầy và các bạn để nội dung được hoản chỉnh hơn.

doc26 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ sản xuất rượu và các dòng thải chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên