Tìm hiều Microsoft isa server giới thiệu chương trình minh hoạ

Dữ liệu được tổ chức dưới dạng một danh sách các con trỏ tới các bản ghi. Mỗi bản ghi sẽ tương ứng với một phần tử trong file log. Các kiểu dữ liệu của bản ghi tương ứng với kiểu dữ liệu trong file log sao cho có thể tiết kiệm bộ nhớ và phục vụ tìm kiếm trong danh sách các bản ghi.(chẳng hạn kiểu long cho địa chỉ IP, CTime cho thời điểm truy nhập ). Mỗi khi load dữ liệu từ file log, chương trình sẽ tổ chức cấp phát bộ nhớ tương ứng với các phần tử trong file log , nạp dữ liệu vào danh sách, hiển thị ra giao diện chương trình. Các phép lọc được thực hiện ngay trên danh sách, lọc ra các bản ghi tương ứng và hiển thị ra giao diện chương trình. Ưu điểm: kiến trúc tổ chức dữ liệu này được xây dựng thủ công nên đơn giản và không đòi hỏi nhiều gì về điều kiện cài đặt. Nhược điểm: Khi kích thước file log lớn, có thể lên tới hàng trăm MB ,số lượng bản ghi có thể lên tới hàng trăm ngàn. Khi đó kích thước bộ nhớ chương trình cấp phát cho danh sách bản ghi của nó sẽ rất lớn. Hơn nữa, khi số lượng bản ghi có thể lên tới hàng trăm ngàn như vậy, tổng số trường của các bản ghi cũng theo đó mà tăng lên (có thể lên tới hàng triệu), tương đương với số lượng các công việc tính toán để nạp dữ liệu vào danh sách hiển thị trên giao diện. Tóm lại, khi mọi công việc đều được thực hiện thủ công thì tổ chức bộ nhớ cũng như tính toán cho một lượng dữ liệu cực lớn là tương đối khó khăn. Chính vì những khó khăn trên, nhóm sinh viên thực hiện tính đến giải pháp có tích hợp cơ sở dữ liệu được trình bày dưới đây.

doc6 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiều Microsoft isa server giới thiệu chương trình minh hoạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC 1 Phiên bản không tích hợp cơ sở dữ liệu 2 1.1 Yêu cầu hệ thống 2 1.2 Cài đặt chương trình 2 1.3 Cách sử dụng 2 1.4 Kiến trúc 2 2 Phiên bản có tích hợp cơ sở dữ liệu 3 2.1 Yêu cầu hệ thống 3 2.2 Cài đặt chương trình 3 2.3 Cách sử dụng 4 2.4 Kiến trúc 6 Phiên bản không tích hợp cơ sở dữ liệu Yêu cầu hệ thống Windows : 9x, 2000. Cài đặt chương trình Mở nén file zip vào một thư mục bất kỳ và có thể chạy ngay từ file chạy ISA.exe . Có thể chạy dưới dạng sử dụng MFC shared DLL file từ source code kèm theo. Cách sử dụng  Ấn nút Open để chọn một file log của ISA, thông tin trong file log sẽ được hiển thị dưới dạng list của chương trình . Các thông tin của các bản ghi trong file log sẽ được hiển thị đầy đủ. Các thông tin trong file log có thể được lọc tuỳ theo người dùng, lọc theo tên máy truy cập, khoảng thời gian truy cập của từng người hoặc từng máy tính hoặc tất cả bằng cách ấn vào các combo box tương ứng như trong hình vẽ. Các thông tin dùng để lọc được nạp tự động vào các combo box (như trên hình vẽ) lúc nạp file. Ấn nút “See all” để chuyển từ chế độ lọc về hiển thị tất cả các bản ghi của file log. Ấn close để đóng ứng dụng. Kiến trúc Dữ liệu được tổ chức dưới dạng một danh sách các con trỏ tới các bản ghi. Mỗi bản ghi sẽ tương ứng với một phần tử trong file log. Các kiểu dữ liệu của bản ghi tương ứng với kiểu dữ liệu trong file log sao cho có thể tiết kiệm bộ nhớ và phục vụ tìm kiếm trong danh sách các bản ghi.(chẳng hạn kiểu long cho địa chỉ IP, CTime cho thời điểm truy nhập…). Mỗi khi load dữ liệu từ file log, chương trình sẽ tổ chức cấp phát bộ nhớ tương ứng với các phần tử trong file log , nạp dữ liệu vào danh sách, hiển thị ra giao diện chương trình. Các phép lọc được thực hiện ngay trên danh sách, lọc ra các bản ghi tương ứng và hiển thị ra giao diện chương trình. Ưu điểm: kiến trúc tổ chức dữ liệu này được xây dựng thủ công nên đơn giản và không đòi hỏi nhiều gì về điều kiện cài đặt. Nhược điểm: Khi kích thước file log lớn, có thể lên tới hàng trăm MB ,số lượng bản ghi có thể lên tới hàng trăm ngàn. Khi đó kích thước bộ nhớ chương trình cấp phát cho danh sách bản ghi của nó sẽ rất lớn. Hơn nữa, khi số lượng bản ghi có thể lên tới hàng trăm ngàn như vậy, tổng số trường của các bản ghi cũng theo đó mà tăng lên (có thể lên tới hàng triệu), tương đương với số lượng các công việc tính toán để nạp dữ liệu vào danh sách hiển thị trên giao diện. Tóm lại, khi mọi công việc đều được thực hiện thủ công thì tổ chức bộ nhớ cũng như tính toán cho một lượng dữ liệu cực lớn là tương đối khó khăn. Chính vì những khó khăn trên, nhóm sinh viên thực hiện tính đến giải pháp có tích hợp cơ sở dữ liệu được trình bày dưới đây. Phiên bản có tích hợp cơ sở dữ liệu Yêu cầu hệ thống Microsoft Windows 9x/2000/XP. Microsoft Access 2000/XP. Cài đặt chương trình Mở nén file ISAReporter.zip vào một thư mục bất kỳ Kích hoạt file ứng dụng ISAReporter.mdb Cách sử dụng  Nạp đường dẫn của thư mục chứa các file log vào text box phía trên bên trái, nhấn nút Nạp Danh sách File để cập nhật danh sách file log. Nhấn nút Nạp lại Dữ liệu để liên kết dữ liệu từ các log file tương ứng với các ngày vào cơ sở dữ liệu. Chờ khoảng vài phút để chương trình thực hiện liên kết dữ liệu, sau đó, danh sách bên dưới sẽ được cập nhật. Cấu trúc của danh sách bao gồm có tên người dùng, địa chỉ IP của máy client, ngày, giờ truy cập, tên của host truy cập, tổng thời gian xử lý, tổng số byte nhận, byte gửi. Báo cáo theo tháng được tổ chức theo tên người dùng và khoảng thời gian tính theo ngày. Nạp các thông số này vào các combo box tương ứng và nhấn nút Xem Báo cáo hoặc In Báo cáo nếu muốn. Tương tự các thao tác như trên với báo cáo trong ngày   Kiến trúc Ứng dụng được tổ chức theo kiểu liên kết dữ liệu ngoài (không phải Import dữ liệu), do đó dung lượng không lớn và không phải nhân đôi dữ liệu lên. Ưu điểm: Do được quản trị bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên xử lý tốt hơn với các file dung lượng lớn, thời gian liên kết dữ liệu chấp nhận được. Có thể tạo được các báo cáo có định dạng và in được. Nhược điểm: đòi hỏi phải có hỗ trợ MS Access 2000 và VBA, khả năng tích hợp không cao.