Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp maý xuất khẩu Giáp Bát

Mục lục Lời nói đầu1 Phần I: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại XNSX hàng may xuất khẩu Giáp Bát.3 I. Đặc điểm tình hình của XNSX hàng may xk giáp bát.3 1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.3 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý XN.4 3. Tổ chức kế toán của đơn vị, hình thức kế toán áp dụng5 4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởg đến công tác hạch toán của Xí nghiệp may xuất khẩu Giáp Bát.6 II. Hình thức kế toán.7 Phần II: Nội dung chính của báo cáo tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT.10 I. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán tiền lương10 1. Khái niệm10 2. Nhiệm vụ10 3. Bản chất tiền lương10 4. Chức năng của tiền lương.10 5. Nguyên tắc trả lương.11 6. Các chính sách tiền lương của nhà nước ta hiện nay.12 II. Hình thức trả lương và nội dung quỹ lương14 1. Các hình thức tiền lương.14 2. Một số chế độ khác nhau khi tính lương.16 3. Nội dung quỹ lương của doanh nghiệp16 4. Nội dung các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.17 II. Số liệu thu BHXH39 Phần III: Kết luận47 Phần I: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại XNSX hàng may xuất khẩu Giáp Bát. I. Đặc điểm tình hình của XNSX hàng may xk giáp bát. 1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. XNSX hàng may xuất khẩu Giáp Bát. là đơn vị trực thuộc Công ty vải sợi may mặc Miền Bắc- Bộ TM, được thành lập theo quyết định số 0521/TM-TCCB ngày 21/07/1997 của Bộ TM cho phép chuyển CH vải sợi may mặc Giáp Bát thành XNSX hàng may xuất khẩu Giáp Bát. Trụ sở đóng tại Km6 đường Giải phóng- Phường phương liệt- Quận thanh xuân- Hà nội. XNSX hàng may xuất khẩu Giáp Bát là 1 doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân thực hiện chế độ hạch toán kế toán phụ thuộc vào cồng ty chủ quản là Công ty vải sợi Miền Bắc, có tài khoản, con dấu riêng để giao dịch theo quy định hiện hành của nhà nước. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh dần lên, XN phải đương đầu với rất nhiều khó khăn đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề, đó là nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước do xu hướng hội nhập ngày càng gia tăng. Để đáp ứng được điều này XN đ• ngày càng mở rộng lĩnh vực kinh doanh bao gồm XNK và kinh doanh hàng dệt may, gia công hàng may XK, kinh doanh dịch vụ và sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước, trong đó chủ yếu là hàng gia công hàng may XK. Mục đích của XN là trên cơ sở định hướng của công ty XN chủ động tổ chức nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng và năng lực sản xuất của mình để xây dựng kế hoạch gia công rrồi trình công ty duyệt và tổ chức thực hiện. Do đó từ chỗ còn gặp nhiều khó khăn khi mới thành lập,đến nay XN đ• tạo được công ăn việc làm ổn định và đảm bảo đời sống cho công nhân viên. Đồng thời XN còn thực hiện đầy đủ việc nộp thuế và bảo toàn vốn nên đ• tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng trên thương trường. Đặc điểm tình hình của XN - Chức năng XN thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc vào công ty chủ quản là công ty vải sợi may mặc Miền Bắc, có tài khoản, con dấu riêng để giao dịch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Chức năng kinh doanh hàng dệt may, may gia công hàng XK, kinh doanh dịch vụ và sản xuất nhưng chủ yếu là gia công hàng may XK - Nhiệm vụ + Tổ chức sản xuất gia công hàng may xuất khẩu theo hợp đồng đ• ký + Tổ chức khai thác các loại vật tư nguyên phụ liệu để phục vụ sản xuất gia công của đơn vị. + Tổ chức sản xuất, hợp tác SXKD, liên doanh, liên kết với nước ngoài theo phương án được công ty duyệt. + Tổ chức SXKD cho các đại lý ký gửi hàng hoá cho các đơn vị - Phương hướng hoạt động + Tăng cường khai thác năng lực sản xuất hàng hoá, nâng cao trình độ kỹ thuật đổi mới mặt hàng, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. + Trong giai đoạn hiện nay XN phải nâng cấp các thiết bị máy móc đơn vị, cơ sở hạ tầng phải được xây dựng tốt.

doc51 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1365 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp maý xuất khẩu Giáp Bát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan