Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp than tân lập

Trong nền kinh tế hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật Cùng với sự phát triển kinh tế và sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, công tác quản lý và hạch toán kế toán những năm qua đã không ngừng được đổi mới, do đó đối với mỗi doanh nghiệp để có được chiến lược kinh doanh đúng đắn trong mỗi thời kì, giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để đáp ứng được yêu cầu đó thông qua bộ phận kế toán, doanh nghiệp sẽ biết rõ thông tin một cách toàn diện về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn cuả đơn vị mình. Đối với lĩnh vực quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính là bộ phận có nội dung rất quan trọng của cơ chế quản lý kinh tế. Thời gian qua, lĩnh vực này đã có nhiều cải tiến và từng bước hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu quản lý trong cơ chế thị trường. Qua đó vấn đề quản lý tài chính và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp cần được nghiên cứu một số vấn đề để bảo đảm tính hiện thực, quyền lợi cho các đơn vị trong công ty và phù hợp với từng điều kiện sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Là sinh viên lớp kế toán doanh nghiệp được các thấy cô giáo trường đại học Mỏ Địa Chất trang bị những kiến thức về nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp, được tiếp cận với thực tế đã giúp em hoàn thành đồ án môn học " nguyên lý kế toán "

doc16 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp tại xí nghiệp than tân lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên