Bài giảng Nghiên cứu thị trường - Chương 2: Nghiên cứu tổng hợp về thị trường

1. Khái niệm về thị trường 2. Nội dung nghiên cứu về thị trường 3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 4. Phân đoạn thị trường 5. Lựa chọn thị trường mục tiêu

pdf84 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3857 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nghiên cứu thị trường - Chương 2: Nghiên cứu tổng hợp về thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan