Bài giảng phương trình vi phân

(Bản scan) Trong nhiều lĩnh vực kĩ thuật vật lý, khoa học xã hội ta thường gặp các bài toán dẫn đến việc xác định một hàm thỏa mãn phương trình có chứa một hay nhiều đạo hàm của đạo hàm đó. Các phương trình như vậy gọi là phương trình vi phân (PTVP)

pdf32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2455 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng phương trình vi phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên