Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật địa chất và dầu khí

Với các thông số đầu vào: chiều sâu thiết kế, áp suất vỉa, áp suất vỡ vỉa của cột địa tầng và đường kính ngoài ống chống khai thác Kết quả: chương trình tính số cấp ống chống, chiều sâu đặt chân đế, đường kính ngoài ống chống, choòng và tỉ trọng dung dịch để khoan các cấp ống chống tương ứng, mác thép và chiều sâu tương ứng sử dụng cho từng cấp ống chống.

ppt28 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật địa chất và dầu khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỨNG DỤNG MATLAB TRONG KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ GIỚI THIỆU Giới thiệu một số chương trình viết bằng matlab của sinh viên thực hiện đề tài LVTN. Các chương trình tham khảo: Tính toán thiết kế ống chống Tính toán và mô phỏng quá trình trám xi măng Nút vỉa thủy lực Thiết kế khai thác gas lift TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG Với các thông số đầu vào: chiều sâu thiết kế, áp suất vỉa, áp suất vỡ vỉa của cột địa tầng và đường kính ngoài ống chống khai thác Kết quả: chương trình tính số cấp ống chống, chiều sâu đặt chân đế, đường kính ngoài ống chống, choòng và tỉ trọng dung dịch để khoan các cấp ống chống tương ứng, mác thép và chiều sâu tương ứng sử dụng cho từng cấp ống chống. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG Lưu đồ thiết kế TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG Lưu đồ thiết kế TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ỐNG CHỐNG BƠM TRÁM XI MĂNG Mục đích: Phần mềm tính toán và mô phỏng quá trình bơm trám xi măng Phần mềm này được lập trình bằng ngôn ngữ Matlab 5.3, sử dụng công cụ Guide Layout tạo giao diện và các thông số xuất nhập được xử lý thông qua các file.m. Cơ sở lý thuyết: các môn học về Công nghệ khoan, Dung dịch khoan và xi măng BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG BƠM TRÁM XI MĂNG Xaùc ñònh thoâng soá theo vò trí Moâ phoûng theo thôøi gian Mô phỏng nứt vỉa thủy lực Thiết kế mô phỏng gaslift Thiết kế mô phỏng gaslift Thiết kế mô phỏng gaslift Thiết kế mô phỏng gaslift Thiết kế mô phỏng gaslift