Đề tài Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường

Có thểnói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thểquan trọng hơn lĩnh vực nối m ạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có th ểtrao đổi thông tin qua lại với nhau, dùngchung hoặc chia sẽdữliệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm, CD-Room . - Vì vậy hạtầng mạng máy tính là phần không thểthiếu trong các tổchức hay các công ty. Trong điều kiện kinh tếhiện nay hầu hết đa sốcác tổchức hay công ty có phạm vi sử dụng bịgiới hạn bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN đểphục vụcho việc quản lý dữliệu nội bộcơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữliệu mặt khác mạng Lan còn giúp các nhân viên trong tổ chức hay công ty truy nhập dữliệu một cách thuận tiện với tốc độcao. Một điểm thuận lợi nữa là mạng LAN còn giúp cho người quản trịmạng phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thu ận tiện giúp cho những người có trách nhiệm lãnh đạo công ty dễdàngquản lý nhân viên và điều hành công ty.

pdf45 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6205 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: Th.S Kiều Tuấn Dũng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Gia Thế Class: K59B Mã SV: 595105063 Hà Nội, 04/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP Thời gian từ 18/2/2013 đến 18/4/2013 Đề tài: CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Giáo viên hướng dẫn: Kiều Tuấn Dũng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Gia Thế Nhận xét của giáo viên hướng dẫn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn: Kiều Tuấn Dũng BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thời gian từ 18/2/2013 đến 18/4/2013 Họ và tên sinh viên: NGUYỄN GIA THẾ Lớp: K59B Điện thoại: 0972.06.06.91 Email: nguyengiathe91@gmail.com Cơ sở thực tập: Trung tâm CNTT Đại Học Nội Vụ Tên cơ quan: Đại học Nội Vụ Địa chỉ: 36 Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội Điện thoại: (04) 3753 3659 Người hướng dẫn: Th.s Dương Mạnh Hùng Điện thoại: Nhà riêng Di động: 0913.230.820 Email: Nơi công tác: Đại học Nội Vụ Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Giáo viên theo dõi (là giáo viên trong khoa): Th.s Kiều Tuấn Dũng Điện thoại: Nhà riêng Di động: Email: Nội dung thực tập: Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường. Loại hình: Phát triển Ứng dụng [ ] Nghiên cứu [ ] Tìm hiểu Công nghệ [ ] Khác [ x ] Mục đích yêu cầu: - Cung cấp các kĩ năng cơ bản về thiết lâp và quản trị mạng máy tính cục bộ. - Trình bày, luyện tập các thao tác quản trị trên mạng Windows Server. - Phân tích, khắc phục các sự cố trong mạng nội bộ. Dự kiến kết quả: - Áp dụng lý thuyết vào thực tế, tìm hiểu sâu vào thực tế - Hoàn thành báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu của khoa, trường đề ra. Nội dung công việc: - Công việc 1: Khảo sát sơ bộ về môi trường làm việc nơi mình thực tập. - Công việc 2: Tìm hiểu về hệ thống mạng nơi mình thực tập. - Công việc 3: Phân tích và tìm hiểu kĩ cách thiết lập mạng cục bộ. - Công việc 4: Tham gia phân tích gỡ lỗi trong mạng cục bộ cũng như trong quá trình nâng cao mạng cục bộ. Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 1 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ Mục lục Lời nói đầu ………………………………………………………………………………..1 Lời cảm ơn ………………………………………………………………………………..2 Chương I: Khảo sát tình hình thực tế của trường Đại học Nội Vụ …………………….....3 1.1 Tình hình thực tế ………………………………………………………………3 1.2 Yêu cầu của nhà trường …………………………………………………….....3 Chương II: Phân tích và giải pháp ……………………………………………………......4 2.1 Các thiết bị của mô phỏng hình mạng trong trường …………………………..4 2.2 Sơ đồ phòng ban ……………………………………………………………....5 2.3 Giải pháp ……………………………………………………………………....5 2.3.1 Xây dựng hệ thống mạng theo mô hình dolmain controller ………....5 2.3.2 Xây dựng hệ thống DNS, AD, DHCP, File Server, Web Server, FTP, Mail, ISA Server……………………………………………………….…...5 2.3.3 Cài đặt gói adminpak trên các máy client …………………………....6 2.3.4 Thiết lập hệ thống VPN gateway to client ……………………...……6 2.3.5 Chính sách backup, Restore…………………………………...……...6 Chương III: Triển khai hệ thống mạng ……………………………………………...……6 3.1 Triển khai demo ………………………………………………………...……..6 3.1.1 Giới thiệu phần mềm VMWare Workstations …………...…………..6 3.1.2 Sơ đồ demo ………………………………………………………......7 3.1.3 Máy ảo 1 và các dịch vụ mạng …………………………………...….7 3.1.4 Máy ảo 2 cài Firewall ISA 2006 ……………………………...…….30 3.1.5 Máy ảo 3: Client 1 ……………………………………………...…..32 3.1.6 Máy ảo 4: Giả lập Router ……………………………………...……33 3.1.7 Máy ảo 5: Client 2 …………………………………………...……..33 Chương IV: Hướng dẫn phát triển ………………………………………………...…….34 4.1 Phát triển thêm cơ sở mới ……………………………………………...…….34 4.1.1 Trang thiết bị trên máy ảo ……………………………………...…...34 4.2 Bảo mật ………………………………………………………...…………….35 4.2.1 Mã hóa bảo mật ………………………………………………...…..35 Chương V: Các giải pháp dự phong và khắc phục sự cố …………………………...…...36 5.1 Đề phong xâm nhập và vững chắc háo hệ thống mạng …………………...…36 5.2 Một số giải pháp thông dụng cần có cho hệ thống mạng ………………...….37 Danh mục tài liệu tham khảo …………………………………………………………....40 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 2 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ Lời mở đầu - Có thể nói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dùng chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm, CD-Room…. - Vì vậy hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức hay các công ty. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số các tổ chức hay công ty có phạm vi sử dụng bị giới hạn bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữ liệu mặt khác mạng Lan còn giúp các nhân viên trong tổ chức hay công ty truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao. Một điểm thuận lợi nữa là mạng LAN còn giúp cho người quản trị mạng phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thuận tiện giúp cho những người có trách nhiệm lãnh đạo công ty dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty. Hà Nội, tháng 4 năm 2013 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Gia Thế Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 3 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ LỜI CẢM ƠN - Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đồ án này! - Đặc biệt em xin cảm ơn Thạc Sĩ thầy KIỀU TUẤN DŨNG và Thạc Sĩ Phó Hiệu Trưởng thầy DƯƠNG MẠNH HÙNG (Trường ĐH Nội Vụ) là người đã hướng dẫn trực tiếp cho đề tài của em. Là người đã tận tình giúp đỡ em về thông tin đồ án và các giải pháp mạng. Nhờ vậy mà em đã làm hoàn chỉnh được đồ án của mình - Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, em không thể tránh khỏi những thiếu sót chưa hoàn thiện, em mong thầy giáo thông cảm. Em rất mong sự đóng góp của thầy KIỀU TUẤN DŨNG để giúp đề tài em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, em xin cảm ơn thầy đã giúp em thực hiện thành công đề tài thiết thực này! Hà Nội, tháng 4 năm 2013 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Gia Thế Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 4 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ Chương I: Khảo sát tình hình thực tế của trường Đại học Nội Vụ 1.1 Tình hình thực tế Nhà trường hiện đang có hệ thống mạng gồm 1 máy Server và 60 máy tính client có kết nối mạng, có hệ thống website. 1.2 Yêu cầu của nhà trường + Đối với hệ thống mạng bên trong: - Tất cả các user đều được sử dụng internet. - Nhóm user của bộ phận Ban giám hiệu được sử dụng tất cả các phần mềm. - Nhóm user của bộ phận Kế toán cho phép sử dụng phần mềm kế toán. - Nhóm user của bộ phận Nhân sự không được sử dụng chương trình của nhóm user Kế toán. - Nhóm user của bộ phận Đào tạo cho phép sử dụng phần mềm quản lí đào tạo, không có phép sử dụng chương trình của user nhóm Kế toán. - Nhóm user của bộ phận Quản lí sinh viên cho phép sử dụng các phần mềm quản lí. - Các user được phân quyền phù hợp với các yêu cầu của mình. - Có các file server chia sẻ dữ liệu. - Có web server public chia sẻ ra internet. - Cho server có khả năng giám sát. - Tạo điều kiện cho các nhân viên có thể làm việc trực tiếp mà ko cần phải đến công ti (remote access). - Cài đặt hệ thống ISA 2006 bảo vệ hệ thống. - Giám sát truy cập. + Đối với hệ thống mạng bên ngoài: - Giám sát người ngoài truy cập vào internet trái phép, nếu có sẽ xuất hiện thông báo ở server. - Cho các user ở trong công ti sử dụng chức năng remote access khi ở ngoài công ty đăng nhập thuận tiện cho công việc khi ở xa thông qua mạng internet. Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 5 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ Chương II: Phân tích và giải pháp 2.1 Các thiết bị của mô hình mạng trong trường Hình Ảnh Thiết Bị Tên Thiết Bị Số Lượng Máy Chủ 2 Máy Client 58 Switch TP-LINK 24 Port 1 Switch TP-LINK 16 port 3 Swich TP-LINK 8 Port 2 Modem 1 Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu 1 Patch Panel 1 Cat-5e Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 6 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ 2.2 Sơ đồ phòng ban 2.3 Giải pháp 2.3.1 Xây dựng hệ thống mạng theo mô hình damain controller. - Hệ thống Domain Controller quản lí các client theo mô hình tập trung, dễ cho người quản trị có thể nắm bắt các lỗi nhanh chóng và có phương án khắc phục nhanh. Hệ thống Domain Controller có hệ thống bảo mật cao hơn hẳn so với hệ thống Workgroup. 2.3.2 Xây dựng hệ thống AD, DNS, DHCP, File Server, Web Server, FTP, Mail, ISA Server. - Máy Server 1 có chức năng làm DNS, DHCP, File Server, Web Server, FTP Server. + Dịch vụ DNS có nhiệm vụ phân giải tên miền. + Dịch vụ DHCP có nhiệm vụ tạo IP động. + Hệ thống File Server có chức năng tạo hệ thống File cho các Client truy cập vào để lấy hoặc thêm dữ liệu vào. Hình 1 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 7 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Web Server có nhiệm vụ tạo hệ thống Website cho trường, là nơi để sinh viên tìm tài liệu học tập, xem các thông tin… + FTP Server là nơi để các thành viên trong Domain có thể Download hoặc Upload dữ liệu trên máy chủ từ ngoài internet. 2.3.3 Cài đặt gói adminpak trên các máy client. - Gói adminpak tích hợp sẵn trong Windows Server 2003. - Được cài trên hệ thống các máy Client để cho các user có thể quản lí linh hoạt hơn 2.3.4 Thiết lập hệ thống VPN gateway to client. - Thiết lập hệ thống VPN nhằm mục đích giúp cho các nhân viên có thể làm việc từ ngoài Internet về trường . 2.3.5 Chính sách backup, Restore. - Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và an toàn dữ liệu nên chính sách Backup hệ thống và Backup dữ liệu là rất quan trọng. - Tạo lịch Backup tự động vào cuối ngày làm việc , và cuối tuần . - Khi xảy ra lỗi chỉ cần Restore lại hệ thống là hệ thống có thể làm việc được , tạo sự nhanh chóng khắc phục sự cố cho người Quản Trị Mạng . Chương III: Triển khai hệ thống mạng Do điều kiện thực hành trên hệ thống thực tế nên em sẽ demo trên hệ thống máy ảo, thực hiện trên hệ thống máy thật cũng tương tự. 3.1 Triển khai Demo 3.1.1 Giới thiệu phần mềm VMWare Workstation VMWare là một chương trình máy ảo rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi! VMWare hữu ích cho các sinh viên theo học ngành mạng, dễ dàng mô phỏng hệ thống mạng tức thời mà không cần thiết bị thật! VMWare cũng mang tính năng ảo hóa nhiều hệ điều hành từ Window cho đến Linux, ảo hóa các server chuyên dụng ngay trên 1 máy với cấu hình phần cứng tương đối khá =>giải pháp tiết kiệm chi phí! Với nhiều tính năng vượt trội và linh động - VMWare thật sự là sự lựa chọn cần thiết cho giới sinh viên. Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 8 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ 3.1.2 Sơ đồ Demo 3.1.3 Máy ảo 1 các dịch vụ mạng - Địa chỉ IP máy Server 1: (DC,DHCP,FILE WEB ,FTP SERVER) IP : 192.168.10.1 Sub : 255.255.255.0 DG : 192.168.1.254 DNS : 192.168.10.1 A.Chức năng - Có chức năng chứa máy File Server, DHCP, Web Server, FTP Server, Backup & Restore. B.Các bước thực hiện Hình 2 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 9 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ 1. Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003 2. Lên Domain Controller Server với Domain là truongnoivu.edu.vn và cài tự động DNS - Cấu hình DNS + Hộp thoại dnsmgmt tạo New (Host A) … + Nhập Name và IP address  Add Host + Tạo Zone … + Next + Next Hình 3 Hình 4 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 10 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Nhập 192.168.10  Next + Chọn Alow both nonsecyre and secure dynamic updates để chỉ định zone chấp nhận Sercure update. + Finish Hình 5 Hình 6 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 11 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Tạo New Porter(PTR)… + Nhập IP number và Host Name 3. Cài đặt dịch vụ DHCP - Khái niệm: DHCP được viết tắt bởi cụm từ Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức cấu hình địa chỉ IP động) là phần mở rộng của BootProtocol DHCP có nhiềm vụ là cấp phát địa chỉ IP động cho các Client. DHCP làm theo mô hình Client/ Serve, quá trình tương tác giữa Client và Server diễn ra như sau: + Khi máy Client khởi động nó sẽ tự động gửi một gói tin yêu cầu đến máy Server trong gói tin đó có kèm địa chỉ MAC của máy Client. + Máy Server trên mạng nhận được yêu cầu đó liền cấp một địa chỉ IP động cho máy client trong khoảng thời gian nhất định, đồng thời cũng kèm theo một SubnetMask và địa chỉ IP của Server. + Sau đó Client sẽ gửi thông điệp chấp nhận IP lại cho Server và máy Server sẽ lọc ra những địa chỉ IP nào chưa cấp phát và cấp cho các client tiếp theo. Bước 1: Start  Run  gõ Appwiz.pcl + Hộp thoại NETWORK SERVER hiện ra: Chọn mục Network Server và nhấn vào Detail Trong cửa sổ Network Server đánh dấu chọn mục Dynamic Host Configuration Protocol Hình 7 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 12 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ (DHCP) và nhấn OK. + Trở lại hộp thoại Network Server chọn Next để tiếp tục. Windows sẽ cấu hình và cài đặt các thành phần của dịch vụ DHCP. (Trong quá trình cài đặt Windows đòi hỏi phải Insert đĩa CD Windows Server 2003) Bước 2: Cấu hình Hình 8 Hình 9 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 13 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ Start  Run  (gõ) dhcpmgmt.msc  OK + Next Hình 10 Hình 11 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 14 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Hộp thoại Scope Name xuất hiện, nhập tên và chú thích cho Scope sau đó chọn Next. + Hộp thoại IP Address Range xuất hiện. Nhập địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc cho dãy địa chỉ cấp phát, đồng thời nhập địa chỉ SubnetMask rồi chọn Next. Hình 12 Hình 13 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 15 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Hộp thoại Add Exculustions dùng để xác định dãy địa chỉ cần loại bỏ khỏi danh sách địa chỉ cấp phát. + Trong hộp thoại Lease Duration, cho biết thời gian mà các client có thể sử dụng các địa chỉ IP này. Mặc định là 8 ngày (nên chọn 1). Next Hình 14 Hình 15 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 16 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Hộp thoại Router (Default Gateway) điền địa chỉ Default gateway, nhấn Next  Finish + Cấu hình dành riêng địa chỉ: + Nhập IP và địa chỉ MAC máy cần dành riêng địa chỉ Hình 16 Hình 17 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 17 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ 4. Tạo File Server - Định dạng File Server NTFS - Tạo 5 Group: +DaoTao +KeToan +NhanSu +BanGiamHieu +QuanLySinhVien - Hình 18 Hình 19 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 18 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ Tạo 5 OU KETOAN, DAOTAO, NHANSU, BANGIAMHIEU, QUANLYSINHVIEN - Move 5 Group KeToan, DaoTao, NhanSu, BanGiamHieu, QuanLySinhVien vào 5 OU tương ứng - Tạo tài khoản cho các nhận viên: KETOAN User: kt1 passwords: 123456 User: kt2 passwords: 123456 Hình 20 Hình 21 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 19 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ User: kt3 passwords: 123456 DAOTAO user: tpdaotao , password: 123456 user: ppdaotao , password: 123456 user :nv1 , password :123456 user :nv2 , password :123456 NHAN SU user: nhansu1 , password:123456 user: nhansu2 , password:123456 user: nhansu3 , password:123456 user: nhansu4 , password:123456 BAN GIAM HIEU User : hieutruong , password :123456 User : hieupho1 , password :123456 User : hieupho2 , password :123456 User : hieupho3 , password :123456 Use : thuky , password :123456 QUAN LY SINH VIEN User : quanly1 , password :123456 User : quanly2 , password :123456 User : quanly3 , password :123456 User : quanly4 , password :123456 - Add các tài khoản vào Group tương ứng - Cài các nhóm phần mềm để chia sẻ cho các Client tương ứng + Các Client Kế Toán dùng phần mềm kế toán. + Các Client Nhân Sự dùng phần mềm quản lý nhân sự. + Các Client Đào Tạo dùng phần mềm đào tạo. + Các Client Ban Giám Hiệu dùng phần tất cả các phần mềm. - Phân quyền nhóm user ở bộ phận kế toán cho sử dụng folder kế toán - Phân quyền nhóm user ở bộ phận đào tạo cho sử dụng folder đào tạo, không được sử dụng nhóm user của kế toán. Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 20 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ - Phân quyền nhóm user ở bộ phận nhân sự sử dụng các ứng dụng hỗ trợ cho nhân sự, không được sử dụng chương trình của user kế toán. - Phân quyền nhóm user ở Ban Giám Hiệu được sử dụng tất cả các chương trình. - Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình. Tạo Folder chứa dữ liệu của 5 group: KETOAN, DAOTAO, NHANSU, BANGIAMHIEU, QUANLYSINHVIEN va phân quyền hợp lý cho 5 Group đó. + Click chuột phải vào Folder KeToan  Prometies  Share this folder + Tab Security  Advanced  Bỏ Check Allow inheritable prenissions from the parent to propagate to object and all child object. Include these with entris explicitly defined here. Để xóa các quyền thừa hưởng từ thư mục cha  Remove  OK  Yes Hình 22 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 21 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Add  Group KeToan - tạo Folder DungChung cho tất cả các user đều có quyền truy cập vào. - Tạo Backup theo lịch cho 5 group nhằm đảm bảo an toàn và khắc phục dữ liệu nhanh chóng. + Start  Run  ntbackup  Advanced Mode  chọn ổ muốn backup Hình 23 Hình 24 Cài đặt, cấu hình, triển khai các dịch vụ mạng cho doanh nghiệp và nhà trường Trang 22 GVHD: KIỀU TUẤN DŨNG SVTH: NGUYỄN GIA THẾ + Chọn nơi sao lưu file backup.bkf + Tools  Options + Normal dữ liệu bao nhiêu backup bấy nhiêu. + C