Công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng

Phương pháp hướng đối tượng là một kỹ thuật mới sử dụng các đối tượng và các lớp đối tượng trong phân tích, thiết kế và cài đặt. Phương pháp hướng đối tượng hiện là phương pháp tốt nhất cho công nghệ phần mềm. Việc sử dụng các đối tượng làm cho các phương pháp hướng đối tượng khác với các kỹ thuật khác như là phương pháp cấu trúc truyền thống hay phương pháp toán học. Các đối tượng tạo nên sự nhất quán suốt các giai đoạn phân tích, thiết kế và cài đặt khi nhấn mạnh các trạng thái, hành động, và tương tác của các đối tượng trong mô hình. Trong khi các tiến trình thường thay đổi thì hệ thống các đối tượng ít thay đổi làm cho hệ thống hướng đối tượng ít bị thay đổi hơn. Hệ thống được xây dựng hướng đối tượng thường được phát triển nhanh hơn, chất lượng được cải tiến, dễ bảo trì và tính tiến hóa cao. Ngoài ra, phương pháp hướng đối tượng sẽ tạo ra mô hình thế giới thực tự nhiên hơn. Tính tái sử dụng cũng là một ưu điểm khá nổi bật của phương pháp hướng đối tượng.

pdf57 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2228 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên