Bài thuyết trình Chương III- giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Đa dạng hóa hình thức TPCP,  Triển khai thêm một số một số loại trái phiếu: trái phiếu chiết khấu, trái phiếu có lãi suất thay đổi, trái phiếu thanh toán từng phần,.  Phân chia khối lượng phát hành cho mỗi phương thức theo kỳ hạn, tránh tình trạng các đợt phát hành diễn ra quá gần nhau làm giảm hiệu quả của các đợt phát hành.

pdf11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Chương III- giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9 – K19 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM 9 – K19 3.1 Mở rộng quy mô, đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu 3.1.1. Đối với trái phiếu Chính phủ 3.1.2 Đối với trái phiếu chính quyền địa phương 3.1.3 Đối với trái phiếu doanh nghiệp 3.2 Phát triển công cụ phái sinh liên quan đến trái phiếu 3.3 Xây dựng và phát triển hệ thống định mức tín nhiệm 3.4 Đẩy mạnh sự phát triển của các nhà tạo lập thị trường 3.5 Xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt 3.6 Hoàn thiện hệ thống pháp lý và hệ thống quản lý 3.7 Đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế 3.8 Nâng cao nhận thức về trái phiếu cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư 9 – K19 3.1 Mở rộng quy mô, đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu 3.1.1. Đối với trái phiếu Chính phủ  Đa dạng hóa hình thức TPCP,  Triển khai thêm một số một số loại trái phiếu: trái phiếu chiết khấu, trái phiếu có lãi suất thay đổi, trái phiếu thanh toán từng phần,..  Phân chia khối lượng phát hành cho mỗi phương thức theo kỳ hạn, tránh tình trạng các đợt phát hành diễn ra quá gần nhau làm giảm hiệu quả của các đợt phát hành. 9 – K19 3.1 Mở rộng quy mô, đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu 3.1.2 Đối với trái phiếu chính quyền địa phương  Có kế hoạch phát hành trái phiếu đô thị đi kèm theo với nhiều tiện ích khác nhau, đa dạng các loại lãi suất, kỳ hạn. Có thể nghiên cứu phát hành trái phiếu đô thị dưới các hình thức: trái phiếu chiết khấu, trái phiếu đa kỳ hạn, trái phiếu thanh toán từng phần, trái phiếu có lãi suất thay đổi,.... 3.1.3 Đối với trái phiếu doanh nghiệp  Có thể chọn phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu hay trái phiếu gắn với quyền mua (warrant) như trường hợp của Vinaconex phát hành trái phiếu gắn với quyền mua cổ phiếu. 9 – K19 3.2 Phát triển công cụ phái sinh liên quan đến trái phiếu  Phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh liên quan đến trái phiếu như: quyền chọn mua, bán chứng khoán; hợp đồng tương lai; hợp đồng kỳ hạn;.. 9 – K19 3.3 Xây dựng và phát triển hệ thống định mức tín nhiệm  Tính minh bạch về thông tin là một trong những điều kiện để phát triển thị trường vốn.  Dịch vụ đánh giá tín nhiệm với các thông tin chính xác, kịp thời sẽ cung cấp thêm cho các cơ quan giám sát thị trường chứng khoán và các cơ quan quản lý tài chính công cụ để quản lý và giám sát.  Cung cấp thông tin để cho phép các nhà đầu tư kiểm soát và hạn chế các rủi ro trong kinh doanh. 9 – K19 3.4 Đẩy mạnh sự phát triển của các nhà tạo lập thị trường  Trong điều kiện thị trường trái phiếu còn sơ khai, hình thành các nhà tạo lập thị trường là điều cần thiết, cần có chủ trương khuyến khích các ngân hàng thương mại và các công ty bảo hiểm có tiềm năng tài chính lớn tham gia. 9 – K19 3.5 Xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt  Giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp cần tách khỏi thị trường cổ phiếu. 9 – K19 3.6 Hoàn thiện hệ thống pháp lý và hệ thống quản lý  Hệ thống pháp lý hoàn thiện.  Xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động công bố thông tin, nền tảng là Luật Chứng khoán và Luật Kế toán.  Tạo khuôn khổ pháp lý điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh cũng như các tranh chấp, kiện tụng giao dịch 9 – K19 3.7 Đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế  Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thông lệ Quốc tế và minh bạch hoá thông tin. Khi đó mới được các tổ chức xếp hạn tín nhiệm đánh giá cao. 9 – K19 3.8 Nâng cao nhận thức về trái phiếu cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư  Chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đào tạo kiến thức về trái phiếu cho các doanh nghiệp và công chúng.  Thông qua các phương tiện đại chúng, hệ thống thông tin trực tuyến internet để tuyên truyền cho doanh nghiệp và công chúng một sự hiểu biết toàn diện về thị trường trái phiếu.  Nâng cao nhận thức trong công chúng về vai trò, rủi ro và tính hữu ích của việc đầu tư trái phiếu.
Luận văn liên quan