Bài thuyết trình Trám não và trung não (thân não và tiểu não)

3 túi (bọng) não  5 túi não (Vesicula) : Túi não trước (Prosencephalon): - Đoan não (Telencephalon) (1). - Gian não (Diencephalon) (2). Túi não giữa (Mesencephalon)  Trung não (Mesencephalon) (3). Túi não sau hay Trám não (Rombencephalon): - Tiền não (Metencephalon) (4)  Cầu não,Tiểu não . - Tủy não (Myelencephalon) (5)  Hành não.

ppt26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3218 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Trám não và trung não (thân não và tiểu não), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÁM NÃO & TRUNG NÃO (THÂN NÃO và TIỂU NÃO) * 1. Đại cương 3 túi não 5 túi não * 3 túi (bọng) não  5 túi não (Vesicula) : Túi não trước (Prosencephalon): - Đoan não (Telencephalon) (1). - Gian não (Diencephalon) (2). Túi não giữa (Mesencephalon)  Trung não (Mesencephalon) (3). Túi não sau hay Trám não (Rombencephalon): - Tiền não (Metencephalon) (4)  Cầu não,Tiểu não . - Tủy não (Myelencephalon) (5)  Hành não. * Trám não và sự hình thành não thất IV * Giai đoạn 5 túi não Não người trưởng thành Gian não Đoan não (2 bán cầu đại não) Túi não trước Túi não giữa Túi não sau Tiền não  Hành não +cầu não +tiểu não = trám não.  Hành não +cầu não +trung não = thân não. Não bộ Thân não 2. Hình thể ngoài thân não Mặt trước : Mặt sau : - Hành não (medulla oblongata). - Cầu não (pons). - Trung não (mesencephalon). * 2.1. Mặt trước * Trám hành Tháp hành Bắt chéo tháp Rễ TK sọ IX, X, XI. Rãnh hành cầu Rễ TK sọ XII Rễ TK sọ V Cuống đại não Chất thủng sau Tk III * * Phần bụng TRUNG NÃO = cuống đại não * 2.2. Mặt sau * Phần lưng TRUNG NÃO = mái trung não Rãnh giữa * HỐ TRÁM = Não thất IV Màn tủy trên 2.3. Nguyên ủy hư các TK sọ * 3. Hình thể trong thân não * Sơ đồ các nhân xám ở thân não 3.1. Hành não dưới * 3.1. Hành não dưới * * 3.2. Hành não trên * 3.3. Cầu não * * 3.4. Trung não * * 4.Tiểu não (cerebellum) Mặt sau Mặt dưới Mặt trước Hạnh nhân tiểu não Thùy nhộng * Hình thể trong của Tiểu não Vỏ tiểu não Thể tủy = cây sống tiểu não * 5. Não thất IV * Não thất III Cống não  Não thất IV 5.1. Mái não thất IV * Màn tủy trên Tấm màng mạch não thất IV Màn tủy dưới Lỗ bên Lỗ giữa 5.2. Nền não thất IV * Rãnh giới hạn Vùng tiền đình Hố trám (thành trước não thất IV) * Thank you!
Luận văn liên quan