Bài thuyết trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng

Sự ra đời của Đảng là một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược. Không những trong thời chiến mà sự lãnh đạo của Đảng cũng đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, từng bước xây dựng xã hội chủ nghĩa đưa đất nước đi lên giàu mạnh. Đảng đã có những chủ trương, đường lối hết sức kịp thời đúng đắn, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể qua từng giai đoạn của Đất nước ta. Đảng luôn luôn là một tổ chức trong sạch, vững mạnh được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn dân tộc. Để làm được như vậy thì công tác xây dựng Đảng luôn luôn được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu là nhân tố quyết định để có một tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.Vì vậy, Đảng cần phải có sự tổ chức sinh hoạt thường xuyên.Và sự thường xuyên này phải được thực hiện trên 5 nguyên tắc cơ bản sau:

ppt12 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4749 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung thuyết trình: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG Nhóm 1: 1.Nguyễn Hổ ( Nhóm trưởng ) 6.Lữ Đình Thanh 2.Huỳnh Đức Đại 7.Dương Văn Thịnh 3.Huỳnh Ngọc Vũ 8.Cao Phan Trọng Nghĩa 4.Lê Hữu Tấn 9.Trần Phi Long 5.Võ Huy Hoàng 10.Hồ Thanh Dũng Sự ra đời của Đảng là một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược. Không những trong thời chiến mà sự lãnh đạo của Đảng cũng đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, từng bước xây dựng xã hội chủ nghĩa đưa đất nước đi lên giàu mạnh. Đảng đã có những chủ trương, đường lối hết sức kịp thời đúng đắn, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể qua từng giai đoạn của Đất nước ta. Đảng luôn luôn là một tổ chức trong sạch, vững mạnh được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn dân tộc. Để làm được như vậy thì công tác xây dựng Đảng luôn luôn được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu là nhân tố quyết định để có một tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.Vì vậy, Đảng cần phải có sự tổ chức sinh hoạt thường xuyên.Và sự thường xuyên này phải được thực hiện trên 5 nguyên tắc cơ bản sau:  Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Tập trung dân chủ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tự phê bình và phê bình Kỷ luật nghiêm minh, tự giác Đoàn kết thống nhất trong Đảng CÁC NGUYÊN TẮC I. Tập trung dân chủ. Là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng Sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ. Thống nhất về tư tưởng, tổ chức hành động Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên Mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng TẬP TRUNG DÂN CHỦ Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lí Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ đối với mọi người. III. Tự phê bình và phê bình Là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Yêu cầu Mục đích Có tinh thần dũng cảm, trung thực và cầu tiến. Có thái độ chân thành, cảm thông, chia sẻ đúng nơi, đúng lúc, đúng việc. Phê bình việc làm chứ không phê bình người Giải quyết mâu thuẫn giữa: Cái tốt >< lạc hậu. Chỉ ra những ưu, khuyết điểm, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách sửa chữa, để giúp nhau cùng tiến bộ từ đó làm cho Đảng tốt lên.  Phê bình và tự phê bình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và phải được tiến hành đồng thời. Nếu chỉ biết phê bình mà không tự phê bình rất dễ dẫn đến tư tưởng chủ quan duy ý chí, dễ mắc phải những sai lầm cá nhân, ngược lại nếu chỉ biết tự phê bình mà không biết phê bình thì sẽ không có tinh thần tập thể, không có ý thức xây dựng tổ chức, rất dễ dẫn đến sự suy tàn của tổ chức… II. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Một người dù xuất sắc đến đâu cũng không thể thấy hết mọi mặt của một vấn đề Nhiều người mới có thể thấy một cách toàn diện của vấn đề. Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo ? Vì sao phải có cá nhân phụ trách?  Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh ra cái tệ người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không xong. Thực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng, phải chú ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền, đồng thời phải chống lại cả tình trạng dựa dẫm vào tập thể không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm. LƯU Ý IV. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác  Kỷ luật nghiêm minh: Chặt chẽ, rõ ràng.  Tự giác: Là chỉ những gì được thực hiện theo mục đích định trước. Hình thức cao của tự giác là biểu hiện của sự hiểu biết và vận dụng quy luật phát triển của thế giới khách quan  Tự giác: Tự làm, tự học, tự nguyện phấn đấu cho lí tưởng cộng sản chủ nghĩa là yêu cầu bắt buộc đối với mọi đảng viên.  Nghiêm minh: Tổ chức, đảng viên bình đẳng trước điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết định của Đảng.  Tính nghiêm minh, tự giác gương mẫu trong cuộc sống, công tác của Đảng viên. Mỗi Đảng viên phải gương mẫu trong việc tự giác tuân thủ kỷ luật của Đảng, Nhà nước, toàn thể nhân dân. Khái niệm Nội dung Kết luận Xây dựng Đảng càng ngày vững mạnh hơn và cũng nhờ đó có thể đẩy lùi được các âm mưu phá hoại gây chia rẽ nội bộ Đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước V. Đoàn kết thống nhất trong Đảng Đoàn kết phải dựa trên cơ sở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lênin;cương lĩnh, điều lệ của Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng; nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp. Khái niệm Ý nghĩa Cơ sở Là sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động Việc xây dựng khối đoàn kết trong Đảng làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong dân  Không chỉ trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập đất nước, mà cho đến ngày nay, khi đất nước đã bước qua muôn vàn khó khăn và đang đứng trước những thách thức mới của nhân loại, năm nguyên tắc trên vẫn giữ nguyên vai trò quan trọng của nó trong quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng. TẬP TRUNG DÂN CHỦ Thống nhất về tư tưởng, tổ chức hành động Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên Mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng Đói với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lí Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ đối với mọi người.
Luận văn liên quan