Bài toán biên dirichlet cho phương trình elliptic tuyến tính cấp hai trong không gian Holder

Câc phương pháp chính được sử dụng trong luận văn là các đánh giá tiên nghiệm đối với thế vị Newton và sử dụng phương pháp liên tục để chuyển các kết quả cho phương trình Poisson sang loại phương pháp tổng quát

pdf33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2237 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài toán biên dirichlet cho phương trình elliptic tuyến tính cấp hai trong không gian Holder, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan