Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu đô thị I phía nam thành phố Lạng Sơn

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 1996 - 2000 bình quân hàng năm tăng 9,25%, giai đoạn 2001 - 2005 tăng 10,04%, cơ cấu của nền kinh tế bắt đầu chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc từng bước thực hiện phát triển không gian thành phố Lạng Sơn đến năm 2020, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, kết hợp tốt giữa xây dựng, phát triển với đảm bảo an ninh, quốc phòng, cải tạo với xây dựng mới, nhằm xây dựng thành phố Lạng Sơn thành thành phố biên giới phía Bắc có bản sắc riêng của một đô thị miền núi đẹp, hiện đại, văn minh, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng Đông Bắc Việt Nam là một công việc đang được UBND tỉnh quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi, nhất là việc xây dựng các khu đô thị mới. Khu đô thị I nam thành phố Lạng Sơn có tổng diện tích nghiên cứu và được phê duyệt là 32,4079 ha nằm trong tổng quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Nam thành phố Lạng Sơn với diện tích 157 ha. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án có hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quyết định phê duyệt dự án chi tiết, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sơn Hà đã đồng thời phối hợp, hợp tác với nhiều đơn vị, cơ quan trong và ngoài nước triển khai các nội dung, hạng mục của dự án. Riêng phần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị I phía Nam thành phố Lạng Sơn" được Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường Thăng Long tư vấn thực hiện.

doc73 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3144 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu đô thị I phía nam thành phố Lạng Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan