Báo cáo Khu công nghiệp sinh thái

Hình thành dựa trên các nghiên cứu và thử nghiệm trong các lĩnh vực cấp thiết hiện nay: - Sinh thái công nghiệp, sản xuất sạch - Quy hoạch, kiến trúc và xây dựng bền vững - Tiết kiệm năng lượng, hợp tác doanh nghiệp

pdf23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1801 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Khu công nghiệp sinh thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan