Báo cáo Nghiên cứu công nghệ sản xuất Protein tái tổ hợp, protein bất hoạt riboxom có giá trị sử dụng trong y dược và nông nghiệp

(Bản scan) Các nghiên cứu trước đây của chúng tôi đã phát hiện được các nguồn thực vật giàu các protein ức chế proteinaz (PPI), protein ức chế anpha- amilaz (anpha-AI), protein bất hoạt riboxom (RIP). Chúng tôi nghiên cứu các tính chất, khả năng ứng dụng thực tế của các chất này.

pdf218 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2608 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Nghiên cứu công nghệ sản xuất Protein tái tổ hợp, protein bất hoạt riboxom có giá trị sử dụng trong y dược và nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan