Báo cáo quá trình thực tập công nhân

Mục đích của đợt thực tập công nhân Các môn học liên quan đến công trình cầu là các môn học rất quan trọng đối với người kỹ sư cầu đường trong tương lai. Tuy nhiên việc học tập các môn học này tại nhà trường chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu như các sinh viên được tiếp thu kiến thức thực tế ngoài hiện trường. Biết rõ được điều này, đã từ lâu nhà trường, cũng như bộ môn cầu thường xuyên tổ chức cho sinh viên tham quan thu thập kiến thức thực tế tại các địa điểm thực địa. Và thực tế đã chứng minh rằng hiệu quả của các đợt thực tập này là rất lớn. Các sinh viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế mà có thể không có trong giáo trình, qua đó kích thích sinh viên học hỏi, tìm hiểu và hiểu sâu hơn về các môn học cũng như các công trình cầu. Cụ thể, trong đợt thực tập này chúng em được : 1_Tìm hiểu về ngành cầu và nghề xây dựng cầu đường, nắm được lịch sử xây dựng cầu đường trong nước và trên thế giới. 2_Thực tế đi quan sát những công trình cụ thể để có điều kiện tìm hiểu thực tế thi công những công trình xây dựng cầu lớn có công nghệ điển hình và làm quen với các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đường ở nứơc ta . 3_Làm quen với những kiến thức và những khái niệm chuyên môn , thông qua quan sát thực tế những công trình cụ thể như : mố, trụ (kết cấu phần dươí);mặt cầu, dầm cầu(kết cấu phần trên),phương pháp thi công như thế nào , . 4_Hiểu thêm về môi trường làm việc rất khắc nghiệt nhưng cũng rất thú vị này. II_ Những nội dung chính của đợt thực tập. A_Lý thuyết. 1 . Khái niệm về các công trình giao thông trên đường. 2 . Vị trí,vai trò của công trình cầu trong một dự án xây dựng giao thông. 3 . Các bộ phận trong một công trình cầu,vai trò của từng bộ phận trong sự làm việc chung của cả công trình.

doc54 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3799 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo quá trình thực tập công nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan