Đánh giá Tác động môi trường của dự án Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Hiệp Hoà là một huyện trung du nằm ởphía Tây của tỉnh Bắc Giang.Trong những năm qua, huyện Hiệp Hoà đã đầu tưxây dựng nhiều công trình hạtầng kỹ thuật và xã hội như đường giao thông, đường điện, trường học, bệnh xá, kênh tưới., nhằm phục vụsản xuất và đời sống của nhân dân. Mai Trung là xã nằm ởphía Tây - Tây Nam thịtrấn Thắng của huyện Hiệp Hoà. Cùng với sựphát triển chung của huyện, những năm gần đây xã Mai Trung đã có nhiều giải pháp định hướng nhằm phát triển ngành nghềtiểu thủcông nghiệp và nông thôn. Thôn Trung Hưng thuộc xã Mai Trung hiện nay có các hộsản xuất tiểu thủcông nghiệp và kinh doanh dịch vụphát triển mạnh. Nhiều ngành nghề truyền thống phát triển cảvềsốlượng và chất lượng trong đó có hàng mây tre đan xuất khẩu và dệt màn tuyn chiếm tỷtrọng lớn. Ngoài ra nghềtái chếnhựa cũng phát triển mạnh, mang lại hiệu quảthu nhập cao. Đi đôi với sựphát triển của các ngành nghề đó là vấn đềô nhiễm môi trường như: ô nhiễm không khí do quá trình sấy lưu huỳnh của ngành mây tre đan, tiếng ồn từcác cơsởdệt, . Dựán “Cơsởhạtầng làng nghềthôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang”là một trong những dựán nhằm chuyển dịch cơcấu kinh tế, phát huy các sản phẩm làng nghềtruyền thống, đẩy nhanh tốc độcông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn nói riêng và toàn xã nói chung.

pdf66 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá Tác động môi trường của dự án Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Hiệp Hoà là một huyện trung du nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang.Trong những năm qua, huyện Hiệp Hoà đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội như đường giao thông, đường điện, trường học, bệnh xá, kênh tưới..., nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Mai Trung là xã nằm ở phía Tây - Tây Nam thị trấn Thắng của huyện Hiệp Hoà. Cùng với sự phát triển chung của huyện, những năm gần đây xã Mai Trung đã có nhiều giải pháp định hướng nhằm phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và nông thôn. Thôn Trung Hưng thuộc xã Mai Trung hiện nay có các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. Nhiều ngành nghề truyền thống phát triển cả về số lượng và chất lượng trong đó có hàng mây tre đan xuất khẩu và dệt màn tuyn chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài ra nghề tái chế nhựa cũng phát triển mạnh, mang lại hiệu quả thu nhập cao. Đi đôi với sự phát triển của các ngành nghề đó là vấn đề ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm không khí do quá trình sấy lưu huỳnh của ngành mây tre đan, tiếng ồn từ các cơ sở dệt,….. Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang” là một trong những dự án nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy các sản phẩm làng nghề truyền thống, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn nói riêng và toàn xã nói chung. 2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2006. 3. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 4. Nghị định số 81/2006/NĐ-BTNMT ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5. Thông tư 08/2006TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 6. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 7. Quyết định số 50/2007/QĐ - UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 8 . Quy hoạch sử dụng đất xã Mai Trung giai đoạn 2006 - 2010. 9. Chủ trương cho phép UBND huyện Hiệp Hoà nghiên cứu xây dựng dự án làng nghề xã Mai Trung. 10. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2007 của UBND huyện Hiệp Hoà về việc chỉ định thầu tư vấn: Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT - KT công trình: Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng xã Mai Trung. 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế (Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang”. 2. Sơ đồ mặt bằng vị trí khu đất của dự án xã Mai Trung - huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang. 3. Tài liệu điều tra kinh tế xã hội, khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn khu vực do đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện tháng 9/2007. 4. Các số liệu đo đạc, khảo sát quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện dự án do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường Bắc Ninh thực hiện tháng 9 năm 2007. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh và Trạm Quan trắc môi trường Bắc Giang tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn : Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường Bắc Ninh. - Trạm trưởng: Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ: Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Điện thoại/Fax: 0241.874.125/811.257 - Cơ quan phối hợp: Trạm quan trắc Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Trình tự thực hiện gồm các bước sau: 1. Nghiên cứu kỹ thuyết minh báo cáo KTKT công trình: Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 3. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường khu xây dựng dự án, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. 4. Tổ chức điều tra, lấy mẫu đo đạc, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước trong khu vực dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. 5. Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bảng 1. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 Dương Thị Chung Trưởng phòng TVKTMT 2 Trần Chung Quản lý kỹ thuật phòng QTMT 3 Trần Thanh Nam Cán bộ 4 Phùng Thế Tân Cán bộ 5 Đặng Trường Giang Cán bộ 6 Ngô Quang Trường Cán bộ 7 Nguyễn thị thu Huyền Cán bộ 8 Nguyễn Văn Cường Cán bộ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng 2: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích TT Tên thiết bị Nước SX C¸c thiÕt bÞ lÊy mÉu khÝ vµ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 VN 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ 4 Máy so màu DR 5000 Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Bơm lấy mẫu nước Water Samling Pump Mỹ 7 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 8 Máy đo oxy hoà tan YSI 5000; tủ ấm nuôi cấy Mỹ 9 Máy hút chân không Mỹ 10 COD reactor Mỹ 11 Máy so màu DR 5000 Mỹ Các thiết bị phân tích các kim loại nặng trong nước 9 Máy cực phổ VN CHƯƠNG I TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang”. 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Hiệp Hoà. - Địa chỉ: Thị trấn Thắng - huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại: (0240).873.884 - Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thống - Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án - xây dựng Huyện Hiệp Hoà. 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Toàn bộ khu đất thực hiện dự án nằm trên địa phận xã Mai Trung - huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang, với phần lớn diện tích xây dựng công trình nằm trên địa phận thôn Trung Hưng, chỉ một phần đoạn đầu nhánh tuyến 1 và cuối nhánh tuyến 2 nằm trên địa bàn thôn khác. 1.3.1 Vị trí mặt bằng sản xuất tập trung Khu mặt bằng sản xuất nằm tại khu vực đầu thôn Trung Hưng được giới hạn bởi nhánh tuyến 1, tuyến kênh cứng, tường rào khu dân cư đầu thôn Trung Hưng và khu vực nghĩa trang thôn Trung Hưng. Tổng diện tích khu mặt bằng sản xuất là 30.440 m2, có các mặt tiếp giáp như sau: - Phía Đông giáp xã Bắc Lý - Xã Xuân Cẩm; - Phía Tây giáp xã Hợp Thịnh; - Phía Nam giáp xã Tân Hưng; - Huyện Sóc Sơn Hà Nội; - Phía Bắc giáp xã Hùng Sơn. 1.3.2. Vị trí 2 tuyến đường giao thông * Tuyến 1: Là tuyến đường cũ đã có nối liền thôn Trung Hưng với Thôn Trung Hoà, trong đó: - Điểm đầu: Nối tiếp với đường bê tông đã có tại cuối xóm Chùa thôn Trung Hoà, xã Mai Trung. - Điểm cuối: Nối tiếp với đường bê tông đầu thôn Trung Hưng. Tuyến 1 nằm sát bên trái khu mặt bằng sản xuất với chiều dài tuyến L1 =1.000m TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ ANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO * Tuyến 2: Nằm trên nền bờ kênh cũ, nối liền tuyến 1 với tuyến trục chính đi vào UBND xã Mai Trung, trong đó: - Điểm đầu: Giao với nhánh tuyến 1 tại km0 +496 (gần góc phía Đông khu mặt bằng sản xuất) - Điểm cuối: Giao với đường trục chính từ TL296 đi UBND xã Mai Trung. Tuyến 2 chạy trên phần nền đường đất cũ, bám sát tuyến kênh cứng bên trái, chiều dài tuyến L2 =1.174,10m. Tổng chiều dài 2 tuyến đường giao thông là: 2.174,10 m 1.4 PH¦¥NG ¸N GI¶I PHãNG MÆT B»NG - Tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lµ 46.220m2 trong ®ã phÇn diÖn tÝch ®Êt nÒn ®−êng cò, nÒn m−¬ng cò (8.350 m2) kh«ng ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng; phÇn ®Êt x©y dùng thuéc ph¹m vi ®Êt n«ng nghiÖp (37.740 m2), ®Êt thæ c− (150m2) ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó triÓn khai x©y dùng c«ng tr×nh. - PhÇn khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng ®−îc tÝnh kinh phÝ trong dù ¸n : + §Êt thæ c−, vµ toµn bé tµi s¶n trªn ®Êt (nhµ ë, t−êng rµo): §©y lµ khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng n»m trªn ®o¹n cuèi bªn tr¸i nh¸nh tuyÕn 2. + Må m¶ trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt. - PhÇn khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng tÝnh kinh phÝ trong dù ¸n: + DiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh vµ toµn bé hoa mµu trªn ®Êt, chÝnh quyÒn x· Mai Trung vµ th«n Trung H−ng chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i phãng (cã cam kÕt cña ®Þa ph−¬ng). + C¸c c«ng tr×nh kh¸c ph¶i di chuyÓn, th¸o dì nh−: mét sè cét ®iÖn tho¹i, cét ®iÖn h¹ thÕ .... - PhÇn kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng tÝnh trong dù ¸n nµy ®−îc thùc hiÖn theo ®óng chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. - Khèi l−îng c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ®−îc thèng kª trong b¶ng sau: B¶ng khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng TT Néi dung c«ng viÖc §¬n Khèi Ph−¬ng ¸n gi¶i phãng TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO vÞ l−îng TÝnh båi th−êng trong dù ¸n §Þa ph−¬ng cam kÕt tù gi¶i phãng 1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp m2 37.700 Tù gi¶i phãng 2 Hoa mµu trªn ®Êt n«ng nghiÖp ( lóa 2 vô) m2 37.700 Tù gi¶i phãng 3 §Êt thæ cư m2 150 båi th−êng 4 Di chuyÓn mé x©y c¸i 35 båi th−êng 5 Di chuyÓn mé ®Êt c¸i 15 båi th−êng 6 Nhµ ë cÊp 4 m2 35 båi th−êng 7 T−êng x©y m2 50 båi th−êng 8 Cét ®iÖn tho¹i (trªn nh¸nh tuyÕn 1) Cét 6 Tù gi¶i phãng 1.5. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 1.5.1 Các Công trình chính. + San lÊp mÆt b»ng khu vùc s¶n xuÊt tËp trung: 240x126 =30.240 m2. + L¸t ®¸ héc m¸i ta luy phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 761 m2. + X©y kªnh tiªu phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 165 m. + X©y dùng tuyÕn cèng Ф60 ( tho¸t n−íc tõ l−u vùc bªn tr¸i tuyÕn, c¾t ngang khu mÆt b»ng s¶n xuÊt): 142,75 m + Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250KVA. 1.5.2. Quy m« vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh MÆt b»ng s¶n xuÊt tËp trung: - DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng: 30.440 m2. * Hai tuyÕn ®−êng giao th«ng: - TuyÕn 1: 6.500 m2. - TuyÕn 2: 9.300 m2. - Tæng céng: 15.800 m2. Trong ®ã: + PhÇn ®Êt nÒn ®−êng cò, nÒn m−¬ng cò: 8.350 m2. + §Êt thæ c−: 150m2. + PhÇn ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp: 7.300m2. * Tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng: 46.200m2 bao gåm: + PhÇn diÖn tÝch ®Êt nÒn ®−êng cò, nÒn m−¬ng cò: 8.350 m2. + §Êt thæ c−: 150m2. + PhÇn diÖn tÝch ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp: 37.700 m2. 1.5.2 Khu mÆt b»ng s¶n xuÊt tËp trung: A. Quy m« chung: * Tæng diÖn tÝch x©y dùng: 30.440m2. Trong ®ã: - Khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: DiÖn tÝch x©y dùng: 240 x 126m = 30.240m2. - Khu tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch: DiÖn tÝch: 20x10m=200m2. * C¸c h¹ng môc chÝnh bªn trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: - Khu ®Êt giµnh cho nhµ x−ëng s¶n xuÊt: 15.927,50 m2. - HÖ thèng ®−êng giao th«ng néi bé: 5.467 m2. - B·i ®ç xe: 1.108 m2. - HÖ thèng vØa hÌ, c©y xanh: 7.521m2. - HÖ thèng bã vØa, r·nh biªn: 2.306m. - HÖ thèng r·nh tho¸t n−íc néi bé: 737 m. - HÖ thèng cèng b¶n c¸c lo¹i : 31 c¸i. - HÖ thèng èng cÊp n−íc s¹ch: 770m. - HÖ thèng ®−êng ®iÖn h¹ thÕ: 550m. - HÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng: 18 cét. - HÖ thèng t−êng bao xung quanh: 715 m. - Khu xö lý chÊt th¶i (chÊt th¶i r¾n, láng): 415,50m2. - Khu tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch: 200m2 bao gåm: + Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250KVA (1 tr¹m): 75m2. + Tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch (giÕng khoan, bÓ läc, th¸p ®iÒu ¸p...): 125 m2. - L¸t ®¸ héc m¸i ta luy phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 761m2. - X©y kªnh tiªu phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 165m. - X©y dùng tuyÕn cèng Ф60 (tho¸t n−íc tõ l−u vùc bªn tr¸i tuyÕn, c¾t ngang khu mÆt b»ng s¶n xuÊt): 142,75 m C¸c h¹ng môc chÝnh bªn trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt STT Hạng mục Đơn vị Quy mô 1 Nhµ x−ëng s¶n xuÊt m2 15.927,50 2 HÖ thèng ®−êng giao th«ng néi bé m2 5.467 3 B·i ®ç xe m2 1.108 4 HÖ thèng vØa hÌ, c©y xanh m2 7.521 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 5 HÖ thèng bã vØa, r·nh biªn m 2.306 6 HÖ thèng r·nh tho¸t n−íc néi bé m 737 7 HÖ thèng èng cÊp n−íc s¹ch m 770 8 HÖ thèng ®−êng ®iÖn h¹ thÕ m 550 9 HÖ thèng t−êng bao xung quanh: . m 715 10 Khu xö lý chÊt th¶i ( chÊt th¶i r¾n, láng) m2 415,50 11 Khu tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch; bao gåm: m2 200 + Tr¹m biÕn ¸ p c«ng suÊt 250KVA (1 tr¹m) 75 + Tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch (giÕng khoan, bÓ läc, th¸p ®iÒu ¸p) 125 12 - L¸t ®¸ héc m¸i ta luy phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt m2 761 13 - X©y kªnh tiªu phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt m 165 B. C¸c h¹ng môc ®Çu t−: - Giai đoạn I - Do nguån kinh phÝ cã h¹n, viÖc ®Çu t− ®ång bé c¸c h¹ng môc trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt ch−a thÓ thùc hiÖn ngay. Trong giai ®o¹n ®Çu chØ thùc hiÖn ®Çu t− san lÊp mÆt b»ng, kÌ ®¸, tho¸t n−íc khu vùc vµ tr¹m biÕn ¸p. C¸c h¹ng môc cßn l¹i ®−îc tiÕp tôc ®Çu t− trong giai ®o¹n sau b»ng nguån kinh phÝ x©y dùng kh¸c. ThiÕt kÕ khu mÆt b»ng s¶n xuÊt tËp trung: - Khu mặt bằng sản xuất trong giai đoạn này được đầu tư các hạng mục sau: + San nền khu mặt bằng sản xuất. + Lát đá hộc mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất. + Xây kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất. + Xây dựng đường ống cống Φ 60 cắt ngang khu mặt bằng sản xuất. + Xây dựng trạm biến áp công suất 250KVA. a) San nền khu mặt bằng sản xuất. - Khu mặt bằng sản xuất có diện tích 30.240 m2, chiều dài 240m, chiều rộng 126m, nằm bên phải tuyến 1. - Trước khi san nền cần bóc lớp đất hữu cơ chiều dày TB 30cm. - Nền mặt bằng được san dốc 1 mái từ phía trước (giáp với tuyến 1) về phía sau (giáp khu nghĩa trang thôn Trung Hưng), độ dốc san nền 0,4%. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Cao độ san nền tại ranh giới giữa khu MBSX với tuyến 1 là +10,36. - Cao độ san nền tại ranh giới phía sau khu mặt bằng là +9,86. - Nền được san chủ yếu bằng cát (cát san nền), một phần là đất đào tận dụng từ tuyến 2. - Phần đất đào tận dụng trên tuyến 2 được dùng để san vào các lớp phía dưới và đắp tạo lớp vỏ bọc mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất. Chiều rộng lớp vỏ bọc mái bằng đất là 1m, chiều cao lớp vỏ bọc được tính từ mặt nền thiên nhiên trở lên. - Nền khu mặt bằng bằng được san thành từng lớp và đầm nén đạt độ chặt yêu cầu. Chiều dày mỗi lớp san nền ≥ 30cm. Độ chặt san nền yêu cầu theo chiều sâu như sau: + Chiều sâu từ 0 đến 120cm: Đầm nén đạt độ chặt K ≥ 90%. + Chiều sâu > 120cm đầm nén đạt độ chặt K ≥ 85%. + Lớp vỏ bọc mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất được đắp bằng đất á sét và đầm nén đạt độ chặt K ≥ 90%. b) Lát đá mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất: - Để đảm bảo ổn định mái tà luy phía khu mặt bằng sản xuất, thiết kế mái ta luy lát đá hộc dày 25cm, vữa xi măng cát M75, trên lớp đệm đá dăm 4x6 đầm chặt dày 10cm. - Chân khay bxh =50cm x 60cm, xây đá hộc vữa xi măng cát M75. - Phạm vi lát đá hộc mái ta luy: Lát toàn bộ mái ta luy phía sau khu MBSX (L=240m) và 1 đoạn trên phần mái giáp khu vực dân cư thôn Trung Hưng (L=36m). c) Thiết kế các tuyến tiêu thoát nước khu vực: Do san lấp khu dộc làm mặt bằng sản xuất làm lấp dòng thoát nước của lưu vực phía Đông Bắc, lưu vực phía Đông Nam (bên phải tuyến 1b) của khu vực bố trí mặt bằng khu sản xuất. Để giải quyết vấn đề tiêu thoát nước tại 2 lưu vực trên cần thiết kế 2 tuyến tiêu nước, một tuyến kênh tiêu nằm sát mái ta luy phía sau khu mặt bằng và một tuyến cống Φ 60 cắt ngang khu mặt bằng. * Thiết kế cống tròn Φ80: Đây là cống cắt ngang tuyến kênh cứng phía Đông Bắc khu mặt bằng, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho lưu vực phía Đông Bắc và đổ ra tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất. - Kết cấu cống tròn Φ 80: + Ống cống bằng bê tông cốt thép đúc sẵn M200 (loại TLl80 C). + Móng cống BT M150, sỏi 1x2 dày 20cm. + Khe nối ống cống quấn gạch chỉ vữa xi măng cát M75. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO + Đầu cống và tường cánh cống xây đá hộc vữa xi măng cát M100, mặt ngoài trát vữa xi măng cát M75, dày 2cm. + Sân cống lát đá trọc vữa xi măng cát M75. + Đất trên đỉnh cống được đầm nén đạt độ chặt K ≥ 90%. * Tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất: - Tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất có nhiệm vụ tiêu thoát nước trên toàn bộ lưu vực phía Đông Bắc khu mặt bằng. Tuyến kênh chạy sát và lấy mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất làm mái kênh bên phải (theo hướng thoát nước) và đổ ra khu dộc sâu phía sau khu mặt bằng. - Điểm đầu tuyến kênh tiêu nối tiếp với cống tròn Φ 80 cắt ngang tuyến kênh cứng nằm sát cạnh phía Đông bắc khu mặt bằng sản xuất. - Điểm cuối tuyến kênh tiêu cách góc Tây bắc khu mặt bằng 75m. - Chiều dài tuyến kênh tiêu: L = 165m. - Độ dốc dọc đáy kênh: I = 0,2%. * Tuyến đường ống cống Φ 60 cắt ngang khu mặt bằng sản xuất : - Tuyến cống Φ60 cắt ngang khu mặt bằng sản xuất có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho lưu vực phía Đông Nam (bên phải tuyến 1b), đổ ra tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất. - Chiều dài cống: L = 142,75m. - Để đảm bảo cho công tác nạo vét tuyến cống, bố trí 3 hố ga nằm trên hè đường (trục tuyến chính giữa khu mặt bằng theo quy hoạch), kích thước hố ga 1mx1m; chiều sâu hố ga TB Hhg = 2,7m, tường hố ga bố trí thang lên xuống và đậy tấm đan BTCT. - Độ dốc dọc đáy cống I = 0,4%. d) Xây trả lại đoạn kênh tiêu phía Đông Bắc khu mặt bằng sản xuất: - Do mặt bằng khu sản xuất chiếm dụng 1 phần đoạn kênh tưới và đường ra đồng (phía Đông Bắc khu mặt bằng sản xuất), nên phải xây trả lại đoạn kênh tưới này. Chiều dài đoạn kênh tưới xây trả lại L = 47m. - Đoạn kênh tưới và đường ra đồng được xây dựng mở rộng sang phía ruộng canh tác phía bên trái tuyến kênh cũ (theo chiều nước chảy), các công việc xây dựng gồm có: + Xây trả đoạn kênh cứng KT: 60cm x 60cm, dài 47m. + Bố trí đường ra đồng (nằm sát tường rào khu mặt bằng sản xuất và tuyến kênh tưới) rộng 1,5m. - KÕt cÊu nÒn kªnh t−íi, nÒn ®−êng ra ®ång: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO + NÒn kªnh, nÒn ®−êng ®¾p ®Êt ( ®Êt ®µo nÒn ®−êng tËn dông trªn tuyÕn 2), ®Çm nÐn ®¹t ®é chÆt K > 90%. + Mãng kªnh ®Öm c¸t 5cm, ®æ bª t«ng M150, sái 1x2 dµy 15cm. + T−êng kªnh x©y g¹ch chØ, v÷a xi m¨ng c¸t M75, tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t M75 dµy 1cm. + §¾p ®Êt tr¶ l¹i hè mãng, ®Çm nÐn ®¹t ®é chÆt theo y